2010. március 1., hétfő

Kulin: Utazás a régi Angliában. Szociális állapotok

1. „A termelőerők gyors fejlődése, a fdbirtok kapitalizálódás, a piacratermelés fokozódása, a céhrendszer felbomlása, a rohamos iposodás, az orszos és nemzetközi keresk kibontakozása: mindez együttvéve felbomlasztotta a társi élet hagyos formáit és válságokba, éhínségbe, polgábkba sodorta a nemzetet.”

2. egyhi kézből álliba-társiba a jótékonyság megszervezése.

2.1. állandó szegényalap, önkéntes adományok, kötelező adakozás, köz-műhelyek, menhelyek, szegényházak, isképítés, ösztöndíjak

2.2. sokaknak ezek ellenére jövedelmezőbb vándorolni-koldulni-bűnözni à 1575: csak főúri írásos engedéllyel lehet az országúton vándorolni. Tvk elrettentő szándékuk folytán elég szigorúk.

3. városi közig: 26 elöljáró, közülük 1 évre választott polgármester.

4. Árak-bérek:

4.1. 1587: „Ami a rszgkt és jágyokat illeti, ilyenek nálunk nincsenek”

4.2. 1602: „Ha megtartanók az apostol szavát, akkor azok, akik nem dolgoznak, nem is ennének. Most pedig éppen azok esznek a legtöbbet, akik nem dolgoznak.”

4.3. 1572, kötelező szegénységi adó. Szegények megszámlálandók, letelepedésükre hely biztosítandó. Minden terület „saját józan belátása szerinti” mértékű heti adót vet ki minden lakosára [?], kinevez valakit, aki ezt beszedi.

5. szegények csopítása: magatehetetlensége miatt, balszerencse miatt, tékozlás miatt

6. rendbontás ált ott, ahol csoportosulás, pláne, ha ifjaké. Egész éjjel csendbiztosok járkálnak lámpással-fegyverrel az utcákon (Shakespeare szerint a gyakorlatban ez nem nagyon működőképes)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében