2010. március 8., hétfő

Szabó: Az Erdélyi Fejedelemség. II.: Az erdélyi állam születése

1. A két kirjelölt versengése

1.1. Ferdivel a nádor, a Hab-Jagelló családi szerződések, császi udvar

1.2. Szapolyaival a köznemesség, ő az orsz legnagyobb fdbirtokosa.

1.3. 1526nov, SzJ koronázása. Kirságát elismerte a pápa, Velence, Mo.

2. A tr védnökség elvállalása

2.1. titkos szultáni követek, trk érdekképviseleti lehetőséget láttak SzJ-ban Szöv a szultánnal, 1528, tr védnökség SzJ országrészére.

2.2. 1527, osztrák csapatok betörése à Szfv, Ferdi megkoronázása.

3. A Szapolyai-országrész: trk nem tudták meghód az ország ny-i részét. A vmgyk főurai pártoltak a 2 kir vmelyikéhez.

4. Fráter György

4.1. váradi püp, kincstartó.

4.2. váradi béke: mindketten megtartják épp birtokolt tereik, SzJ országrészét mindenképp Ferdi örökli (ha SzJ-nak fiúutóda lesz, szepességi hcgnek kell lennie).

4.3. Hab Birban világossá vált, h nincs elég erejük Mo egyesítésére à SzJ nősül, JánosZsigmond. à Fráter a szultán jóváhagyásával kirrá koronáztatta a csecsemőt à Bécs cserébe „beárulta” I. Szulejmánnak a váradi békét à 1541, Buda, vilajet.

5. új országrész Nagy Szulejmán akaratából

5.1. Tiszántúl és Temesköz kormzása (évi adó fejében) Izabella és Fráter feladata

5.2. ny-i országrész 1606-ig adót fizt a trknek

6. A hat erdélyi súlyptja

6.1. gyfv-i püpség kincstári kezelésben à k-i országrész korm-i súlyptja Lippáról gyfv-ra.

6.2. Fráter magát hibáztatta Buda elvesztéséért à készülő Hab ellentámadás hírére gyalui egyezmény (Erdély átadása). De a biri sereg kudarcot vallott à Mo kénytelen a tr elvárásoknak megfelelni à adófiz a trknek, JZs elismerése.

6.3. Fráter kincs- és helytartó, főbíra. Szászok-székelyek nem túl lojálisak, V. Károly ny-on visel hadat, nem ér rá a keleti hadszíntérre à Fráter felajánlja Ferdinek Erdélyt kati segítség fejében.

6.4. Izabela, mellőzéséért bosszúból „beárultatta” a Portának Erdély felajánlását. Fráter visszaverte a tr támadást, a másodikat nem, mert késett a biri segítség. Trk javára tett engedmények (mivel ők a közelebbi nagyhat..) gyanússá tették Ferdi szemében à

7. A tr védnökség megújítása

7.1. JZs (1559-1571). k-moi megyékért folytatott sikertelen küzdelem.

7.2. Nagy Szulejmán megígérte a védnökséget JZs-nek és utódjának is.

8. Út a feji címig és az állhatárok rendezéséig

8.1. spa Hab-ág túlzott megerősödése à II. Szelim és I. Miksa, drinápi, 1568 àSzelim „szabadabb teret kapott” a spa hábra.

8.2. Erdély szövkísérletei kudarcba fulladtak a trkkel, mo-i urakkal, frkkal à próbálkozás béccsel, 1570, speyeri szerz: JZs lemond a választott magy kiri címről, terei halála után a mindenkori magy kirra szállnak.

9. A ref elterjedése

9.1. 1525: „minden lutheránus kiirtandó az országból”. Mohács után enyhülés, főurak felekezetválasztása poli állásfoglalással ért fel.

9.2. megújulásvágy mindenféle régióban

9.3. Honterus, iskszerv, nyomtatás, egyhszerv, Heltai, MeliusJuhász

9.4. 1548, tordai ogy: szabad vallgyak, szabad igehirdetés

9.5. antitrinitarizmus terjedése, szombatosok

10. Főhat az erdélyi fejségben: speyeri figyen kívül hagyásával Báthory István megválasztása (tr támogatással)

11. Az erdélyi kormzat

11.1. feji tanács alakult a 3 nemzet tagjaiból. Csak tanácsadó szerv. A végreh hat a kancelláriáé (kancellárt a fej nevezi ki). Pénzügy: kincstartó. Bíráskodás: feji tábla.

11.2. ogy: 1 kamara, meghívás. Fej ált nem személyesen vett részt.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében