2010. október 12., kedd

Zeidler: A revíziós gondolat. Revízió és háború (1938 - 1945)

1. Revízió
1.1. appeasement: „alkalmas lesz a béke megőrzésére, hiszen megadja Némo számára azokat – de csak azokat – az engedményeket, amelyek a nemzeti önrenkelk elvéből levezethetőek”. Fro és Ita is „félreállt a német terj útjából”.
1.2. anschluss után Mo-n nyugtalanság, h most Mo jön, ill le kellett végleg mondani Blandról.
1.3. „Mivel a magy [teri] igények mögött nem állt számottevő erő, Ang egyelőre megpróbálta türelemre inteni Mo-t, bár elvben egyetértett.” Végül a magy kisebbségi jogok rendezésére sem kert sor.
1.4. „A Führer a tgyalások során azt ígérte, h ha Mo hábt indít Cssz ellen, a Wehrmacht beavatkozását és a biztos győzelmet követően egyész Szlo-t visszakaphatja.” à Horthy+Kánya felkészületlenségre hivatkozva visszautasította. à ősszel Hitler megismételte az ajánlatát, de megint visszautasításra lelt. à cssz-i német kisebbséget a négyhati konf átadta a 3.Bir-nak.
1.1.1. Cssz és Mo tárgyalásai tervisszaadásról, okt. Kevés engedmény miatt félbeszakadt. à Némo és Ita felkérése döntőbírónak: kompromisszumos csatolgatások, nov2. Lelkes bevonulás a területekre (~12.000.km^2, 1m fő – 84% magy).
2.1.1. gyakori határincidensek, felerősödő követelések (erre és más terekre vonatkozón).
1.5. 1939márc, ~egész Kárpalj birtokba vétele kisebb fegyveres ellenállás ellenére. (~12.000 km^2, 675.000 fő – 74% ruszin, 9%magy). Ang és Fro érdemben nem reagált.
1.6. megállap nélküli román-magyar területvisszai tárgyalások, közben mind2 oldalon fegyverkezés a másik ellen. Megint bécsi döntőbíráskodásra kert sor.
1.1.1. 1940aug. Székelyfd Mo-é. Mind2 fél elégedetlen
2.1.1. spontán népességcsere (100-100.000 fő)
3.1.1. 43.000 km^2, 2,5m fő – 52%magy, 41%ro
4.1.1. engedmények Némonak: Volksbund, Kánya menesztése külügyminségéből, antikomintern paktumhoz csatl, Népszövből ki – háromhatiba be, csapatátvonulás engedélyezése.
1.7. dec, magy-jug örbarszerz. Kétfelé magyarázható, de miután mind2 félnek feltűnt ez, elveszett az előnye. à ápr, Mo választás elé állítása.
1.1.1. támadás pro: kati vezetők, kormány, közvélemény. Jug-t mindenképp megtámadják, max más országoké lesz az Mo-nak szánt ter és lakosság. Kis kockázat, nagy nyereség.
2.1.1. támadás kontra: TP-hívek. Szerződésszegés, NBr jóindulatának elvesztése, döntés véglegessége à hosszú távon nagy kockázat.
3.1.1. szerzett terek: Muraköz, Mura-vidék, baranyai háromszög, Bácska (11.500 km^2, 1m fő – 39% magy).
2. Reintegráció
2.1. főleg É-Erdélyben, Délvidéken atrocitások. Egyéb diszkriminatív intézkedések mindenütt a kisebbségek ellen. Eredmények: anyaországban tiltakozás, nemzetiségieknél elkeser, külföldön más kisebbségére vonatkozón retorziók.
2.2. gazdi együttműk a terek közt: eltérő fejlettségi szint à felzárkóztatás.
1.2.1. ellátási problémák. Magy korm kedvező feltételeket igyekezett teremteni.
2.2.1. családvédelmi szervezetek: segélyezés, munkalehetőség, lakásépítés, kölcsönfolyósítás, népművelés.
3. Háború
3.1. kassai à kényszerpálya.
1.3.1. titkos tgyalások a szövségesekkel: Mo feltétel nélküli fegyverletétele esetén SEM garantálták a visszacsatolt terek megmaradását vagy Mo szovjet helyett angol megszállását. Tgyalások eredménytelenek, viszont „fölbosszantották a németeket”.
2.3.1. 43júl, memorandum a semleges országokhoz: kármedi commonwealth kell, magy irányítással. A hábba a nagyhatk érdeklelensége miatt sodródott bele Mo azon az oldalon, amelyiken. Erdélynek „vissza kell térnie Mo egységébe”, de min perszonálunió. Atlanti Charta – tagok nem veszik reális lehetőségként számba ezt. à 44re a magy diplomácia már csak a Ro-val szembeni teri nyereségek megőrzését tartotta reálisnak à
3.2. Ro előbb ugrott ki a hábból, övék lett a relatív előny.
3.3. „A magy revíziós külpolt még alapvető kérdésekben is kezdettől fogva kompromisszumokra ítélte szűk mozgástere, ám stratégiai, koncepcionális és taktikai hibái tovább rontották manőverezési lehetőségeit.” (túlzott célok, amelyeket támogatás hiányában sem módosított, de értük olyan eszközöket vetett be, amelyekkel maga sem értett egyet, „mindezzel úgy lépett be aktív szereplőként a hábba, h eszköztelen vt, és több vt a biztos ellensége, mint a bizonytalan szövségese”.)

2010. október 3., vasárnap

Romsics: Magyarország története a XX. században. A második világháborúban

1. Némo SzU elleni előkészületei

1.1. Nybarát konzerv, ellenzéki demo: TP-szerű fegyveres semlegesség

1.2. németbarát antibols széljobb, kati vez: Némohoz csatl

1.3. jún22, kompromisszum: dipli kapcsok megszakítása a SzUval.

1.1.1. jún26, Kassa à du hadiállapot + megtorló akciók

2.1.1. 40.000 katona a Donyecig (közben ~4.000 fős veszteség)

1.4. 1942jan: Némo fokozott kati részvétet követelt à 200.000 fő + mo-i németek közül 20.000.

1.1.1. „felszereltség a szovjet szintet sem érte el” à 1943 jan: 40.000†, 35.000sebes, 60.000 fogoly, sok eltűn.

2.1.1. nincs lelkes fogadtatása a SzU elleni harcnak Mo-n

1.5. életkörülmény-romlás (mivel mezgazdt+ipt alárendelték a hadi+német igényeknek). Némo nem azonnal fizetett az exportért à fedezetlen papírpénz-kibocs. à infl

1.1.1. jegyrenc, kpti begyűjtési-elosztási renc, beszolgáltatási renc.

1.6. 1942, 4. zstv (nem birtokolhattak mezgazdi ingatlant, zs felekezet nem bevett, munkaszolg)

1.7. „a hadsereg ill Némo igényei, a növekvő áru- és élelmiszerhiány, és a feketepiac – természetesen megakadályozhatatlan – felvirágzása ellenére a társ életviszonyai nem romlottak olyan mértékben, mint az első vh alatt. Az emberek rosszabbul éltek, az életszínvonaluk csökkt, de az alapellátottság lényegében mindenki számára biztosított volt.” à tüntetések-sztrájkok nem jellemzők. Ha mégis:

1.1.1. Népszava, 1941 karácsony (Szakasits, Kállai, B-Zs, Szekfű)

2.1.1. 1943júl, Demo Polgi Szöv (Rassay, VázsonyiJános)

3.1.1. 1943aug, Szárszó, „harmadik út”: „az angolszász kapit és a szovjet renc, az individualizmus és a kollektivizmus előnyeit kívánja egyesíteni a magyar sajátosságok figybevételével.” (NémethLászló)

4.1.1. 1943, Békepárt (Kádár, Rajk, Kállai)

5.1.1. ellenzéki követelések: Némotóli távolodás + különbéke a szövségesekkel. ’42 márciusa után Horthy véleménye is közeledett ehhez à Bárdossy helyett Kállay.

1.7.5.1.ny-i szövségesekkel kapcs (ha megjelennek Mo terén, szembefordulnak majd a németekkel. Cserébe Mo ragaszkodik visszaszerzett tereihez, regionális irányító szerepéhez. Fegyszüni feltételek: csökkentett gazdi-kati támogatás Némonak, szovjet terekről csapatki)

2. 1943IX-1944VII

2.1. nov, Teherán: normandiai+dél-froi partaszállás à Mo szovjetellenessége miatt nem tárgyalt a SzUval, keleti frontról sem vont vissza sereget.

2.2. német hírszerzés pts infói Kállay kapcskereséseiről à Margaréta terv. Horthy nem írta alá a nyilatkozatot, h magy hívásra érkeztek német csapatok. Németbarát kormányt nevezett ki.

1.2.1. Sztójay Döme: ellenzéki pártok feloszlatása, őrizetbe vételek, állapparát+sereg „kulcspozícióiban nagyarányú tisztogatások”, cenzúra, minden ellenszolg nélküli élelmiszer- és nyersanyag-exp Némoba, 300.000honvéd a keleti frontra. à Mo bombázása áprtól.

2.2.1. sárgacsillag, zárolt üzletek, bizonyos foglalkozásokból-közterekről kizárás, kisebb fejadagok, gettó, táborok (május-július: ~440.000 fő, ebből ~2/3†). Cigány áldozatok: 30-50.000

2.3. nagy ellenállás Mo-n nem volt, mert

1.2.1. hála Hitlernek a területvisszacsatolásokért

2.2.1. Vörös Hadseregtől/szovjet rendszertől való félelem

3.2.1. (akik mégis: Svájc, Svédo, ang kir, am elnök, XII. Pius, Serédi Jusztinián, ref egyh, BI)

3. 1944VIII-XII

3.1. aug23-i román fordulat à Lakatos Géza. Zsk bántatlanságának biztosítása, Gestapo letartóztatottjai közül többek szabadon (B-Zs)

3.2. szept: fegyszüni delegáció Moszkvába

1.3.1. feltételek: 1937 utáni terek kiürítése, szovjetekkeli szembenállás beszüntetése, hadüzenet Némonak. Németek ismét előbb értesültek, mint a lakosság, de Horthy átállási proklamációja még elhangzott a rádióban. Vezérkar nem továbbította a hadparancsot a csapatokhoz.

2.3.1. másnap Horthy visszavonta a proklamációt, kinevezte kormfőnek Szálasit, lemondott à Szálasi áll- és kormfő, nemzetvezető.

3.2.2.1.totális mozgósítás, berlini hadi hozzájárulást növ, fejadagcsökk, új hadosztályok

3.2.2.2.munkaszolgálatosok gyalogmenetben ny-ra hajtása (~200.000főből ~50%†), egyéb megtorlások (B-Zs, KissJános, Tartsay, ..)

4. 1944XII-

4.1. karácsonyra bezárult az ostromgyűrű Bp körül à mind2 sereg vezetője az ostrom mellett döntött.

4.2. „Bp elvesztése után a német hadvezetés még 1 utolsó nagy offenzívát indított Mo terén. A tervezett áttörési vonal a Balaton és a Velencei-tó közt volt; a németek ezen a résen át akartak kijutni a Dunához.” à sikertelenség, márcban a német hadvezetés+nyilasok elmenekültek Mo-ról

1.4.1. mozgatható értékek nyilasok által ki/szovjetek által rekvirálva à nemzeti vagyon ~40%a pusztult.

2.4.1. 14,5m főből 900.000 (6+%) (katonák, zsk, foglyok). Ennél nagyobb veszteség: Leno, SzU.

Romsics: Magyarország története a XX. században. Külpolitika, hadsereg, revízió

1. fr, len-ro, német, cseh, jug felé kapcskeresési próbálkozások à 23tól „megbékélés és beilleszkedés” polja

1.1. népszövi felvétel, Hab trónfosztás, határelfogadás.

1.2. ’20s2től revizionistabarátabb kül- és belpoli helyzet à közeledés Lenohoz, Authoz.

1.1.1. Rothermere: köz-eui béke határrevíz nélkül nem tartható fenn hosszú távon; visszacsatolandó magyar lakosság. Magyar fogadtatás: ßtúl kevés.

2.1.1. A revíziónak (minden oldal szt) békés eszközökkel kell megvalós. Elméletben. (à gyak: győztes, majd vesztes országok is fegyverkeznek. Magy sereg kis létszámú, korszerűtlen, hiányosan felszerelt à fejlesztendő à Werth Henrik.)

1.3. VV után német radikalizálódás.

2. Revízió

2.1. Revíz gondolat vez: 1933ig Mussolini. Vitákat addig kell rendezni, amíg békésen lehet még.

2.2. Antikomintern Paktum = (Berlin-Róma) + (Berlin-Tokió) = 1936

1.2.1. Némo: Mo támogatása a csehszlovákiai revíziós igényekben

2.2.1. à győri program. (De 1938ban Mo nem vállalta a Szlo+Cseho elleni agent provocateur-szerepet.)

2.3. I. bécsi döntés, 38nov

1.2.1. 12.000km^2, 1mfő Szlo-tól

2.2.1. à németbarátság-demonstrálás (Népszövből ki, AKP-ba be à SzU-vali kapcsok mex).

2.4. 1939márc, Kárpalj sereggeli visszafogl. 12.000km^2, 0,7mfő (ebből 75%ruszin)

2.5. Némo Leno-t támadná magy segítséggel, ehelyett TP támogatja a lenkt+befogadja a menekülőket.

2.6. SzU+Némo támogatta a magyar-román határrevízt à 1940aug, II. bécsi döntés

1.2.1. Székelyfd, É-Erd: 43.000km^2, 2,5mfő (ebből ~50% magy, ~1m román) à Horthy népszerűsége csúcsán.

2.2.1. DE nemzetközileg vitatták, 3. zstv meghozandóvá vált, némo-i exportot növelték, német csapatátvonulást Mo-n engedélyezték, Szálasi szabadlábon, 1940nov-ben Mo csatlakozott a 3hatalmi Egyezményhez.

2.7. 1940dec: jug-magy örökbarát szerz à 1941ápr3: TP†, ápr11: támadás.

1.2.1. à Bácska, baranyai háromszög, Muraköz (11.500 km^2, 1,3mfő – ebből magy: 40%).

2.8. 1938-1941: ’20as veszteségek 40%-a vissza (~80.000km^2, ~5,5mfő)

1.2.1. kisebbségek Mo-n: 7,5 román; 5 német; 4 ruszin; 2 szlo.

2.2.1. felekezetek: 55 kat; 20ref; 10grkat; 5 eva, 4 ox.

Romsics: Magyarország története a XX. században. Gazdaság

1. Trianon

1.1. sóaranyezüstrézbánya, kőolajkút: 0 db. Feldolgozóip viszont Mo-n.

1.2. szántófd-arány nőtt, erdők nagyoncsökk. (mezgazdi term: háb előtti 60-%-a, ipi: 40)

1.3. à növekvő költségvetési hiány pótlására fedezetlen bankjegykibocs à infl.

1.4. 350-400.000 menekült

2. ’20s

2.1. önálló magy pénz. Inflellen. Új adó+emelés, álli alkalmazottak létszámleépítése. De így is kell külfi kölcsön. MNB, pengő-fillér. à ’20s végéig többlettel zárták az évi költségvetéseket.

2.2. új vámrenc. Fellendülő textil-, papír-, nehézip, elekrotech, vegyészet.

1.2.1. kis- és nagyip egymás mellettisége

2.3. gépesítés lassan nő

2.4. állatteny vidékek jelentős részének elvesztése:

1.2.1. àmennyiségi visszaesés

2.2.1. à minőségi javulás

2.5. fentik ellenére domináns magy exportágazat a mezgazd

2.6. korszerűsödő vasúti közl, terjedő gépjárműforg, rádió, távbesz.

3. VV

3.1. Mo-ra kifejezetten kedvezőtlen: agrárárak világpiaci zuhanása + nemzetközi tőkeimport elakadása

1.3.1. mezgazdi túlkínálat à árcsökk. Agrárolló megtöbbszöröződ

2.3.1. ezt enyhítendő: 1930, bolettarenc + adósságelengedés

3.2. termelőeszközöket gyártó ipágak válsága, fizetőképes kereslet csökk

3.3. pénzügyi és hitelválság: hitelek visszavonása à érc- és devizakészlet kimerül in MNB.

1.3.1. állcsőd-elhárításra bankzárlat, transzfermoratórium

2.3.1. ’32ben törölték a jóvátételi fizetendőségeket, országok kamatfizetési-tőketörlesztési összegeit is mérsékelték, népszövi kölcsön törlesztési határidejét kitolták.

4. ’30s

4.1. mezgazdi export: Némo, Olo, Aut

4.2. mezgazdi+ipi term ’29 előtti szintmeghaladása: ’37.

1.4.1. MAORT, fdgáz, bauxit, műtrágya

2.4.1. 1938, győri program: 5évre tervezett fegyverkezési program, infrastrukt (út, hajó, posta, távírda; nehézfegyver, gumiabroncs, egyéb műszerek à pluszadók, államkölcsön).

4.3. mezgazd racionalizálód, konzervip

4.4. villamosítás, motorizáció, légi forg

2010. október 2., szombat

Romsics: Magyarország története a XX. században. Társadalmi viszonyok és életkörülmények

1. 1920. lakosság: 8m. várható: 40 év. Halálozási ráta: 1+%. Nem magyar anyanyvűk: 45+%. Kat-50%, ref-14, eva 6-7, izr-5. mezgazdik: 56%, bányászatik: 21%.

2. 1941. lakosság: 9m. várható: 57 év. Halálozási ráta: 0,7%. Nem magyar anyanyvűk: 7%. Kat-65%, ref-21, eva-6-7, izr-5. Mezgazdik: 49%, bányászatik: 25%.

3. A társi hier ~változatlan.

3.1. nagybirtokosok: csökkenő létszám, növő gazdi súly.

3.2. kat egyh birtokvagyona kevesebb, mint felére csökkt.

3.3. középpolg: 9%. Álli vezk, minisztériumi dolgozók, üzletház-tulajok, üzemtulajok, professzionális értelmiségik.

3.4. kispolg: 15%. Kisiparos, kisker, hivatsegéd. Radikalizmusra hajló

1.3.1. ker-zs ellentét

3.5. parság: 55% à 48% (4,5m fő)

1.3.1. törpebirtokok száma jelentősen nőtt.

2.3.1. modernizálódás lassú, de folyamatos

3.3.1. egykézés_

4.3.1. uradalmi cselédek, napszámosok

5.3.1. usai kivánd.

3.6. városi proletariátus: 24% à 29%

1.3.1. legtöbben gyárban/üzemben dolgoztak. Textilip, képzetlen segédmunkások és a női munka szerepe nőtt.

2.3.1. 80-90% részesült biztosításban. ’30s2-től minimálbér, 8munka, fizt szabság

3.7. társmobi lehetőségek: oktatás, VÁROSI munkássággá váló parság, katonaság.

4. Egyéb hasznos számszerűségek

4.1. 1930: Mo házainak 98%-a egyszintes. Válság miatt kevés új nagyjelentőségű épület: vmajori tpl, Baár-Madas, Madách-házak, ltpk, budai villák (bauhaus).

4.2. Bp: villany a lakások 83%-ában. Vez víz: 85%. Gáz: 50%. (országos átlag: 1%!!)

4.3. eui arányú orvos/fő arány Bpn (az ország többi részén 10x több betegre jut 1 orvos).