2010. március 2., kedd

R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország. V.: Hosszú háborúban

1. Döntés Sztambulban

1.1. 1590 ősz: I. Rudolf megújította a drinápolyi békét III. Muraddal. De ker szöv alakulóban. Porta megelőzésképp hábot indít à

1.1.1. Anggal kereskedve a Porta gazdi helyzete nem rossz (közben azért árforr a szfordon – kereslet>kínálat, új értékviszonyok)

2.1.1. Mo-n NádasdyF, ZrínyiGy, BattyhányB legyőzte a dunántúli tr várőrségeket, +egyéb várvisszafoglalások by RákócziZs

2. A csonka koalíció

2.1. OszmánBir körüli vazallusállamok fegyverrel vagy pénzzel támogatják az oszmánokt

2.2. GrPálffyMiklós alsó-moi főkap támad, 1593. Vele több főúr, pl Mátyás főhcg. „Nyilvánvalóvá vált, h az oszmánok támadását csak nagyobb nemzetközi összefogással megerősített haderő állíthatja meg.”

2.3. Keresztény Liga: Sztszék, Toscana, német fejségek, Rudolf területei, spa pénzsegély. Csonka.

3. Szövségben a Fejséggel: 1595, Prága, trellenes szöv. Bocskai, Rudolf, Báthory, később Moldva, Havasalf. Sikeres várostromok.

4. Mezőkeresztesi döntetlen

4.1. 1596, III. Mohamed hadjárata. Eleinte ker fölény, szultán menekül. Kerk szétestek, fegyelmezett janicsárok támadtak, nyertek.

4.2. a csatában a szultán győzött, de nem tudott továbbnyomulni Kassáig, ahogy tervezte

5. Céljavesztett háb

5.1. hadügyi forr a lakosságra nagy terhet rótt

5.2. mind2 fél kimerült (pénz, sereg, társ)

5.3. Erdély 4 érdekszféra ütközőtere lett àBáthory a segítség reményében átadta Rudolfnak az országot àMiksa főhcg a kormzó, Báthory András a fej à fegyverszüneti tgyalások a trkkel, tatárokkal à Habk eltették láb alól.

5.4. állóhábnál nem jutott egyik fél sem előrébb, a Kirság területének ez nem volt hasznos

6. Perek és érdekellentétek: pénzügyi admin nem épp ellenőrizhetőn folyt. Eladósodás ellen zálogbirtok-trükközés, adóemelés, új adók, külfiknek privatizáció (pl Velencének Zengg erdői), bűnbakkeresés (Paradeiser kapitány lefejezése, Illésházy István száműzése)

7. Bocskai István (1557-1606): tr és len tereken élő emigránsoktól tájékozód. Csatlakoztak hozzá pl Debrecen, Kassa, bányavárosok, hajdúkapitányok, főurak à kezében a Kirság nagy része.

8. Diplomácia Rákos mezején

8.1. „Rudolf a ker világ segítségét kérte Bocskai ellen”

8.2. Bocskai és a tr nagyvezír 1605ben tal Rákos mezején. Kard és korona, ajándékképp

9. Mo fejedelme

9.1. rákosmező „nemzetközi diplomáciai szenzáció” lett

9.2. Szerencs, 1605, ogy: Bocskai kiáltványban tájékoztatta a ker világot Mo aktuális helyzetéről. Fejjé választják. „A 2 Mo viszonyát perszonálunió és konföd útján rendezik”

9.3. Rákóczi Zs-ra bízta a kormzást

10. Korponai ogy, 1605: hajdúk kivságosk. 7 településen szabad lakhatás. Min. 10.000 fő.

11. Két békekötés

11.1. 1606 jún, Bécs

1.11.1. szabad vallgyak nemeseknek, szabkirvárknak

2.11.1. legközelebbi ogy-n nádorválasztás

3.11.1. orszos tisztségek magyarokkal való betöltetése

4.11.1. városi kivságok megerősítése, Erdély önállóságának elismerése

5.11.1. Bocskai nemességadományozásának érvényben hagyása

6.11.1. tr háb mielőbbi lezárása

11.2. 1606nov, Zsitvatorok

1.11.1. Hab kir felmentése az oszmánoknak való évi adófiz alól

2.11.1. nincs pts határkijelölés

3.11.1. 20éves fegyverszün

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében