2010. március 5., péntek

R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország. IX.: Dinasztikus abszolutizmus

1. Abszolutizmus és Kirság

1.1. 1660s 2.felétől absz módszerek bevezetése: állandó adórenc, mindenható bürokrácia, szabályozott diplomácia, állandó császi hadsereg, új gazdpol, barokk reprez, etc.

1.2. Lipót igyekezett fenntartani a magy alkos formák látszatát. De nem volt ogy, nem volt biztonság a trkkel szemben.

2. Tr terj és vallháb: érsekújvári és váradi vilajet hatósugara nagy à tr támadások Kassáig. Kirsági határvédelem összeomlása

3. A Wesselényi-szervezkedés

3.1. Kirság és Erdély határvonalának kijelölése, diplomáciai kérdések, tr betörések ~ajándékokkal való kiváltása.

3.2. Bécsben is tudtak a szervezkedésről

3.3. Kirság és Porta közvetítője Apafi

1.3.1. Porta alá rendelődés, cserébe az oszmánok biztosítják a lakosság nyugalmát, a betörések mex-ét. Évi adófiz, az összeg maximalizálása. Határkijelölés.

2.3.1. tr csász nem Mo ura, hm patrónusa

3.3.1. tr saját hadjáratokhoz nem vehet igénybe kirsági csapatokat.

3.4. nem volt reális a különbéke

3.5. anarchia, nincs egy összefogó egyéniség

3.6. Haditanács: fegyverrel kell rendet tenni a Kirságban. A terv kiszivárgott, ZrP felkelést hirdetett. Kevés eredmény.

4. A perek: fő- és jószágvesztés. A Kiri Mo főtisztviselőinek kivégzése, 1671.

5. Gubernium

5.1. szerkezetileg a HabBirba illesztett, 3 magy-3 aut tagból álló kormányzóság

5.2. állandó és rencs adó, keresk monopolizálása, fdelkobzások

5.3. sok végvári katona elbocsátása à egységes, állandó császi sereg legyen

5.4. térítés

6. A bujdosók

6.1. Partiumban menedék mindenféle társi réteg-beliknek, protknak. Szervezett csapattá válva betörtek Felső-Mo-ra 1672-ben

6.2. a tömeget vezetőik nem tudták összefogni à „a vállalkozás értelmetlen pusztításba torkollott” à

6.3. Haditanács visszafogadta az elbocst végvárikat, megverték a bujdosók seregeit

7. A fr-len-erdélyi szöv határán

7.1. önálló poli-intézményi egységgé akarták szervezni a területeiket. Apafitól kaptak anyagi és ercsi segítséget.

7.2. az 1677-es fr-len-erdélyi szövbe belefoglalják a „Bujdosók Universitasát”

7.3. Mtc sereget kíván küldeni ellenük à kiri csapatok gyorsan visszaveszik a bujdosók területeit.

8. Thököly (1657-1705)

8.1. „Th tekintélyét a mintegy 20.000 fős ütőképes hadserege adta”

8.2. 1680ban a bujdosók fővezérükké választották. Anyagi támogatás a gazdag eva városi polgságtól

8.3. Kiri Mo-t nem sikerült a HabBirba olvasztani

9. A soproni ogy

9.1. 1681. az összehívás időpontjában szultáni parancs az erdélyi fejnek, h a bujdosókkal együtt támadjon a magy kir ellen. Apafi nem támad. Kir fegyverszün-t köt Th-vel

9.2. alk visszaállítása, birral egyenrangú magy követ küldése a Portához, adórenc-átalak, vallszab (megszorításokkal)

10. A Felső-mo-i Fejség

10.1. 1682, trk hadjáratra készülnek, Lipót békét szeretne, területáldozatok árán is.

10.2. ~ egész Felső-Mo Th-é

10.3. Ibrahim pasa az Orta Madzsar kirává nyilvánította. „Ajándékadó” fejében nem pusztítják a területeit, szab vallgyak és keresk.

1.10.1. Th terjeszkedése tovább, 1683, Felső-moi Fejség megalakulása. Kir is elismeri

2.10.1. „Az óriási kockázat lényege abban rejlett, h Th mennyire tudja mozgékonyan követni a gyorsan változó erőviszonyokat."

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében