2010. március 3., szerda

R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország. VII.: Változatok a magyar politikára

1. Pálffy Pál udvara (1592-1653)

1.1. 1649-ben nádorrá választja a pozsonyi ogy

1.1.1. közvetítő pol

2.1.1. fiatal főurak találkozóhelye nála

3.1.1. alsó-ausztriai hcgségek visszacsatolása a KiriMohoz. Nemesi adófedezés.

4.1.1. fr külkapcsokban segíti RákócziZs-t à Sárospatak felső-moi poli kpttá.

2. „Ez nem béke…”

2.1. III. Ferdi újabb 20évre megerősítette a békét az oszmánokkal, a Kirság képviselőinek teljes mellőzésével.

2.2. határmenti harcok folytatódnak, hevesednek.

3. ZM programja: tr a leggyengébbeket, a magyarokat támadja. Nagy összefogással lehet csak legyőzni őket à propagandairatok terjesztése, SzigVesz, Tracta, …

4. Az utolsó kirválasztó ogy: 1655, Pozsony

4.1. IV. Ferdi halála után I. Lipót. Tr alól fel KELL mentenie az országot.

4.2. nádor: Wesselényi Ferenc

4.3. ZM: oszmánok elleni háb Eu legfőbb ügye.

5. A némrómi császvál

5.1. len kir gyermektelen à felajánlotta, h utódja I. Rákóczi Ferenc legyen. Len és svéd szöv közül kell választania II. RGY-nek, mert hadban állnak. Trknek mind2vel megegyezése van, de kész beavatkozni a len-svéd konfliktba RGY oldalán àRGY nem akarja elfogadni a tr szövt, ker Eu jegyében a svédekkel szöv.

1.5.1. „Amint Rákóczi hadjárata összeomlott, Isztambul azonnal a fej lemondását követelte, és tatár büntetőcsapatokat küldött Erdélybe.” Szövjavaslat Bécsnek a trellenes harchoz by RGY. A Porta igyekezett elszigetelni Erdélyt, sereget indított ellene à általános felkelés, hrv-velencei szövkeresés. Lipót is segítséget küld. De nem volt reális a trk erejének felmérése à „katasztrófába sodorta Erdélyt, és nagy veszélyt hozott a Kirságra.”

6. Kiri tanácsosok Váradért

6.1. „a lázadó fej minden kirságbeli birtoka a szultánt illeti meg. Az igény hadüzenettel ért fel.”

6.2. velencei követ: „akadálya már nincs, indoka viszont óriási, h a ker orszk a tr ellen forduljanak”

6.3. 1660, trk ostroma Várad ellen; 45 nap után beveszik.

7. Tárgyalás Bécsben

7.1. 1661, TitkosTanács ülésére meghívott magy főméltóságok: orsz a végromlás szélén áll, „felkelés parazsa izzik” a legtöbb néprétegben.

7.2. magy főurak felajánlják vagyonuk-életük-vérük a trellenes háb javára, és „azon lesznek, h az ausztriai házból legyenek királyaik a világ végezetéig” à „a kor leghíresebb, tapasztalt generálisa, Mtc bizalmas utasítással ellátott parancsot kap, vonuljon Erdélybe”.

7.3. ApafiMih az erdélyi fej Ali pasa jóvoltából à Mtc harc nélkül visszavonul császi parancsra.

8. Vmgyk és városok együtt

8.1. 1662, pozsi ogy. Indulatfelkorbácsolók:

1.8.1. Mtc röpiratban magyarázta a visszavonulást, de a titkos tr-Hab megállapról nem beszélhetett volna. „A hadvezéri hírén esett csorbát úgy próbálta kiköszörülni, h a magykat tette meg bűnbaknak.”

2.8.1. prot tplk fegyveres visszafoglalása és kattá tétele

8.2. kedélyek lecsillapítására ZM összefogást sürget, Mtc-t teszi felelőssé.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében