2010. március 8., hétfő

Szabó: Az Erdélyi Fejedelemség. III.: Az Erdélyi Fejedelemség megszilárdulása

1. Báthory István és Bekes Gáspár

1.1. utóbbitól várható a speyeri végrehajtása

1.2. Bi: trkkel óvatos, Habkkal elutasító. Trk és erdélyi urak támogatását élvezte.

1.1.1. BG-nek sok birtoka, harc BI-vel, utóbbi nyert 1575ben

2.1.1. birtokadomány-felülvizsg, bányarendbehozások

2. BI lengyel kirsága és az erdélyi kormzat

2.1. 1572, Jagelló-ház kihalása à lengyel köznemesek BI-t kiáltották ki kirnak. Leno-ba költözött, maradt erdélyi fej, bátyja a vajda. Örököse unokaöccse, Zsigmond.

2.2. kiskorú Zs helyett kormányzótanács csak végreh funkcióval

3. A poli stabilitás megbomlásának okai: vallási különbözősége, Báthory-fiúk nem nyugszanak bele, h Zsigmondé legyen minden hat.

4. Erdély a 15 éves hábban

4.1. 1591, Erdély bevonásának kísérlete egy trellenes szövbe. Erdélyi rendek többsége erről „hallani sem akart”. 1594-ben Zs fegyveres erővel kényszerítette az ogy-t a tr szöv felmondására, és csatlakozott a Szt Ligához. Néhány hét múlva az ogy érvénytelenítette az előző határozatokat. Zs ismét felmondta a tr szöv-t, a lázadó urakat kivégeztette. Rudolfhoz csatlakozása feltételei: feji cím, „az erdélyi fegyverekkel visszaszerzett terek országába tagolódjanak”, Hab-házasság.

4.2. Moldva és Havasalf elszakadva a trktől elfogadta Erdély fennhatóságát, 1595. + székelyek segítségével győzelem a trkk ellen. Székely kivságok visszavonása mégis à felkelés à Bocskai leveri.

4.3. 1596, mezőkeresztesi, Erdély veresége à 1597, Erdély átengedésével szerződés Rudolffal à Miksa főhcg átvette a fejséget. 4 hónap múlva Zs visszaszerezte fejségét, fél év múlva megint lemondott à Báthory András, trbarát pol à

4.4. Mihály vajda ez ellen lázadt. Székelyek melléálltak. 1599, megverték Báthory seregét, Báthoryt megölték. à Mihály bevonult Gyfv-ra, fejjé kiáltatta ki magát. Erős pénzhiány miatt a serege fosztogat à erdélyi nemesi + császi sereg 1600-ban megverte őket. +éhínség, +pestis, nagy pusztítás. Hab fennhat. à székely szabságok visszavétele, Bocskai száműzése.

4.5. trbarát nemesség visszahívta Zs-t à császi sereg + Mihály vajda győzedelmesked.

5. A Bocskai István körül gyülekezők

5.1. protüldözések. 1604: ogy-n nem lehet ezentúl vallási sérelmeket tárgyalni. Koholt felségsértési perekből következő birtokelkobzások. à Bocskai kapcsba lépett Bethlen Gáborral. Hajdúk is csatlakoztak. Székhely Kassa. A szultán jóváhagyásával fej.

6. Bocskai István, Erdély és Mo feje

6.1. 1605, székelyek+magy nemesek fejükké választották. Szerencsi ogy: egész Mo feje. Hab-ellen közhangulat, megvalósíthatónak tűnő országegyesítés (tr segítséggel). Később „Bocskai belátta, a Habk ellen folytatott hadj a végvári vonalat gyengíti, a hódoltságot növeli.” Csak az erdélyi önállóság reális.

6.2. Bocskai végrendelete: önálló Erdély a magyság megmaradásának záloga. Ha magy kir lesz, Erdély rendelje alá magát.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében