2010. március 7., vasárnap

Niederhauser: Kelet-Európa története [részletek]

1. Moszkva előretörése, 15.sz-

1.1. részfejségek vazallussá tétele

1.1.1. Novgorod megszerzése, 1471, AranyHorda szétverése.

2.1.1. részfejk bojárokká, bojárokon belül szigorú hier. Bojár duma.

1.2. prikaz: gazdi hat. Külkapcsok, posta felügye többek közt. Világi tagok.

1.3. III. Iván tvkv-et adott ki, elvette az utolsó bizi csász unokahúgát à3. Róma.

1.4. nagyfeji hat isteni eredető à senki sem ítélheti meg

1.5. tatár fennhat felszámolásának hírére Oroszo bekerült a Ny látókörébe.

2. Oroszo egyesítése

2.1. IV. Iván:

1.2.1. pomesztye-birtokok adományozása (nemes a fdért cserébe kati szolggal tartoz)

2.2.1. közig egy- és szakszerűsítése

3.2.1. katonai sikerek

4.2.1. ország 2 részre: középső, fejlett vidék, cári birtok és szegényebb, bojári birtok. Mindenféle társi csopk tizedelése, 1572-ben vége a terrornak (elméletben).

5.2.1. keresk angolokkal, Arhangelszk felemelkedése.

2.2. 1589, moszkvai metropolita felvette a pátriárka-címet, az Orosz egyh függetlenedett.

2.3. Rurik-din kihalása után éhínség, pestis, felháb, etc, lengyelek bevették Moszkvát.

2.4. 1613, választottakból álló ogy: Romanov-din-beli Mihail megválasztása.

1.2.1. 17.közepén új tvkv: pomesztye örökletes, röghöz kötés.

2.2.1. kozákok cári védnökség alatt. Elöljárójukat szabadon választhatták.

3.2.1. kijevi főisk

4.2.1. istentiszteleti szövegek és szertartások reformja, később ~invesztitúraharc.

5.2.1. 1660s, nagy parfelkelés

6.2.1. 17.2, ázsiai gyarmatszerzés, eljutottak a Csendes-óceánig.

3. Oroszo Nagy Péter korában

3.1. állandó hadsereg, tisztképzés

3.2. nemeseknek kötelező álli szolg (seregben, flottában, bürokráciában)

3.3. kollégiumok, nyolc kormzóságra osztott Oroszo

3.4. pátriárka helyett világi főügyész a Szt Szinódus élére

3.5. északi háb végén a balti-tpart jelentős része orosz lett

4. A felvil absz

4.1. kameralisztika: „a lakosság létszámában és az általa megtermelt javakban látja az állam erejének az alapját”

4.2. hadsereg felszereléséhez-ellátásához gazdi élet fejlesztése, népnöv, jólét kell. Mezgazdi fejlesztések, manufakt.

4.3. hábok miatt ny-i kölcsönökhöz kellett folyamodni, emiatt a gazdi fejlődés nem volt gyors.

4.4. fúr-jágy viszonya magán-ból közjogi rangra emelkedett. Kötelezően maximalizált jágyi szolgáltatások teleknagyság-arányosan.

4.5. nemeseknek nem kötelező az álli szolg 1762től, adómentesség, felettük csak nemesek ítélkezhetnek, szabad keresk, vidéki önkormányzatok.

4.6. 1775, 50 kormzóság, ezen belül kerületek. Kormzóság élén kinevezett kormzó.

1.4.1. közig, pénzügy és igszolg különválasztása

2.4.1. alsó- és középfokú bírák nemesek.

4.7. filozófiai, jogi és orvosi kar, 18.2, Moszkva.

5. Leno felosztásai

5.1. 1791, fr mintájú alk megszavazása, liberum veto mex-e. kir nem választott, hm a szász Wettin-dinban örökletes.

5.2. 1792, konföd létrejötte az alk semmissé tételére. à „1793-ban, a belső leno-i viszályokra hivatkozva, a porosz és az orosz kormzat egyezményt kötött az ország 2. felosztásáról.”

5.3. a megmaradt ország gazdilag nem volt működőképes. à 1794, Kościuszko felkelése. Fr mintára jogok a jágyoknak: szabad költözés, robotcsökkentés. Fr-k nem segítenek, mert a jakobinusoknak ezek az engedmények nem elegek. De a poroszoknak így is túl sokak à felk leverése.

5.4. 1795, 3. felosztás, osztrákok is.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében