2010. március 1., hétfő

Poór János: A kora újkor története. Kalmár: A spa örháb (1701-1714)

1. A háb kitörésének okai

1.1. 14.Lajos felesége Mária Terézia spa kirlány, aki lemondott a spa örökségre vonatkozó minden igényéről a hozományért cserébe à amit csak részben folyósítottak.

1.2. brabanti örökösödési jog: elsőszülött lány öröklési joga megelőzi az utóbb született fiúét.

1.3. I. Lipót is spa kirlányt vett el

1.4. II. Károly spa kir 1700ig. Felesége 14.L unokahúga, de nincs utód.

1.5. I. Lipót és 14.L titkos megállapodása a spa mon megosztásáról, 1668: Lipót unokájáé a korona, Lajosé a Nápi Kirság és Szic. à unoka meghalt à II. Károly a Bourbonok javára rendelkezett vég (14.L unokája az örökös) à unoka V. Fülöp néven kir, „nincsenek többé Pireneusok”.

2. A szövségi renck

2.1. 17.1.: nagy szövetség: Hab mon, Ang, Egyesült Tartományok [továbbiakban E.T.]. cél a Bourbon hegemónia-törekvés letörése à Spa maradhat V. Fülöpé, ha nem egyesíti Fro-val, itai és némalfi terek a Hab moné, Louisiana és kereski kivságok az E.T.-é.

2.2. Fro kati ereje = a többiekével együttvéve. Szövetséges: Bajoro.

3. A háb menete

3.1. I. Lipót 1701-ben Milánó elfoglalására sereget küldött É-Ita-ba. à frk is támadnak, szöv Savoyával, a pápa is őket támogatja.

3.2. eleinte fr fölény, de 1704, Höckstädt, az angol-holland haderő visszavonulásra késztette a bajorokat, megadásra a frkat. à Bajoro megszállása, Rajnától ny-ra császi ellenőrzés alá került területek.

3.3. ibériai front: Port átállt az angolokhoz. Gazdi-kereski szptk erős szerepjátszása. Szövetségen belül Ang vezető szerepre tett szert.

3.4. 1704-től a spa városok sorban átálltak a szövetséghez à spa területeken polgháb indult az átállók és nem átállók közt.

3.5. Károly főhcgt támogatták a szövetség tagjai V. Fülöp ellenében. Angolok visszafoglaltak neki területeket cserébe a majdan uralma alatt álló területen kereski kivságokért. Károly angol függésbe került. (V. Fülöp mégis népszerű, mert van fia és katolikus, Károlynak nincs fia, viszont a felesége evangélikus volt.)

3.6. 1709-től több sikertelen béketárgyalás frk és hollandok közt.

3.7. 1711, Károly főhcg VI. Károly néven uralk. Ang és Holl nem akarta, hogy a spa mon az övé legyen à angol különbéke a frkkal, 1711.

4. Az utrechti békerenc

4.1. Haboké a Milánói Hcgség, Nápi Kirság, Szardínia, Dél-Némalf

4.2. Spa+tengerentúli terei V. Fülöpé és a Bourbonok spa ágáé, de nem egyesíthető Froval

4.3. Savoyáé Szic

4.4. E.T.-é Schelde, határőrség

4.5. N-Br-é: kereski kivságok, amerikai tartományok

4.6. ~1648-as hatalmi egyensúly visszaállítása.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében