2010. március 3., szerda

Solymosi Éva: Abszolutizmus és kiegyezés. Egy évtized a forradalom után

1. Az ellenforr a Hab-birban

1.1. fogságba hurcoltatások közben is remény: jön Kossuth sereggel, külfi segítséggel

1.2. bujkálás trknél (Kossuth), Mo-n (Jókai, Vmarty), visszavonultságban élés (Deák, SzI), börtön, sáncmunka, házkutatások.

1.3. ostromállapot kihirdetése Mo-n, Erdélyben, olasz tartományokban, Galíciában, Bécsben, Grazban

2. Föderalizmust vagy centralizmust

2.1. Prágában-Bécsben-Milánóban nincs olyan élesen vége a harcnak, mint Mo-n. Viták.

2.2. Föder: 1848 előtti osztrák berend. Feud ariszt és tartományi hatóságok jogkörének megtartása. Polgi jogegyenlő elvetése. Nemzeti önrendelkezési törekvések egyeztetése az arisztokraták din iránti hűségével. Szűk támogató réteg.

2.3. Cent: hivatalnokok, polgság támogatta. Egész Mon-t átfogó piac, egységes gazdi renc. Nem túl népszerű.

3. Windischgrätz föder kísérlete: 1849 márci centralista biri alk a tudta nélkül hirdettetett ki. Föder polja azért vallott kudarcot, mert a tartományok nemzeti mozgalmait fel kívánták számolni Bécsben.

4. Schwarzenbert hcg centralista polja: magyk fegyverfogásukkal eljátszották törti jogaikat à uralk-t nem kötik a magy különállás trad jogai, szabad kezet kap a centralizációra. Jogalap az olmützi.

4.1. nemzeti különállás mex, de jágyfelszab, alk, polgi jogegyenlő, népképv.

4.2. ellenzők: elnyomott nemzetek, polgsodás-ellenes rendek, alk-ellenes abszolutisták, liberálisok, konzervatívok à1852, hatályon kívül helyezik. A jágytörlés és tv= marad.

4.3. áttérés az abszra à Mo-n „fásult közöny”

5. Az absz berend Mo-n

5.1. Haynau táborszernagy, teljhatalmú főparancsnok

1.5.1. „Gyökerestül irtom ki a gazd, és egész Eunak plt fogok mutatni […], hogyan kell a rendet, nyugalmat és békességet egy évszázadra biztosítani.”

2.5.1. lázadók minden vagyona a kormányé

3.5.1. Mo-t német tartományi mintára kell megszervezni

5.2. Bach

1.5.1. Mo 5 kati kerre osztása. Ezek élén főispánok. Kptk a német lakosságtöbbségű városok (Sopron, Pozsony, Kassa, Nagyvárad, Pest-Buda). Csak közigi feladat (többi kptilag intézett).

5.3. nemzetiségeknek uoly sors, mint a magyknak. Nincs ogy, önk.

6. A jágyfelszab gyaki végrehajtása és a polgi jog= megvalósítása az absz monban

6.1. jágyfelszab: tőkés fejl alapja. Fúri kárpót az áll dolga (kivéve a majorsági zselléreknél)

6.2. új hivatalnokok: polgári szakemberek (netán polilag megbízható németek)

6.3. új iskrenc: 6-12 kötél, 8oszts gimn érettségivel. Népiskban anyanyvi okt. vallás fontos

6.4. 1855, Bécs-Róma konkord: magy kiri tetszvényjogról lemondás.

7. Létlehetőségek az 1850es évek Mo-án: akik behódolnak: nem volt olyan társi réteg Mo-n, akinek társi-poli érdeke kötődött volna a renchez. Aki kötődött, az személyes érdek alapján (karriervágy, megélhetés)

8. Az 1848 előtti uralkó csop: a konzerv ariszt ellenzékben: centralista berend nem kedvez nekik à autonómia, törti kormszervek restaurálása a cél. Mozgalmuk elszigetelt maradt.

9. A passzív ellenállás

9.1. 1850, Schmerling magánjogi tárgyú értekezésre invitálta Deákot, aki udvariasan hárított.

9.2. adónemfiz, nemkatona, nemnémettudás, nemtájékoztatás, nemtársulás. Osztrákok maradjanak idegenek Mo-n. Csak azok tudnak passzivellenállni, akik korábban aktívan részt vettek a közéletben!

10. Az ellenállók: Kossuth és nemzetközi össefogás (Ang, olaszok, osztrákok, trk, székelyek) à 1852 tavaszára tervezett forr, de besúgó miatti lelepleződés.

11. „…öltek, öleltek, tették ami kell”

11.1. passzív ellenállás terjesztése az alsóbb társi rétegekben à „már hónapokkal a forr után jelentkezik az orsz legkülönbözőbb ptjain egy lassan mitikussá váló Kossuth-hit.” Betyárok.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében