2010. március 5., péntek

R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország. XI.: Királyi Magyarországból Magyar Királyság

1. Hadiszemle

1.1. 1683, kölcsönös védelmi szöv Leno-val

1.2. várható tr hábra készülés: Lotharingiai Károly hcg fővezérré kinevezése

1.3. tatár-tr-egyéb támadás Bécs ellen. Haditanács még a védelem megszervezésével is késésben volt. Lipót és udvara Linzbe menekült.

2. A cseklészi táborban

2.1. „Az oszmánokkal elözönlött Kirságban Th volt az egyetlen magyar országos hat.” Települések Th közreműködésével elnyerhették a nagyvezír védelmi levelét.

2.2. menekülő tr csapatokat LothK megsemmisítette, Th nem lépett közbe.

3. A Liga Sacra

3.1. 1684, háb célja Mo visszafoglalása. Amnesztia mindenkinek.

3.2. 1685, Szent Liga: Sztszék-Lipót-Vel-Leno. Fro megszakította kapcsát az oszmánokkal, fegyverszünt kötött Béccsel.

3.3. LothK főparancsnok, ~40.000 fő. A budai ostromtábor felbomlott, mert élelmezési-fizetési hiány.

4. Felső-moi hadszíntér

4.1. Th a Ligához való csatlakozásáért békekötési-átállási ajánlatot tesz Lipótnak à váradi pasa elfogatta à Th birodalma összeomlott.

4.2. császi csapatoké Eperjes, Tokaj, Ónod, Kassa, Spatak, Th megmaradt hadereje, Érsekúv.

5. Eu ünnepe: Buda ostroma; segítő csapatok Eu minden tájáról. Összesen ~76.000 fő (1/5-ük magyar), védők ~12.000 fő.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében