2011. január 8., szombat

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Latin-Amerika

1. A függetlenné válás évei

1.1. Új-Granada, Simón Bolivár: 1811, függség deklarálása à Spa leveri, vezetők menek, másholi szerveződéshez csatlak. 1815, megint bukás. à új hadj, 1819, Új-Gra Közt à Nagy-Kolumbia (Venezuela, Kolumbia, Ecuador).

1.2. La Plata, 1810s: Paraguay önálló, 1816tól La Plata Egyesült Tartományok.

1.1.1. San Martin: Chile, Peru felszabja

2.1.1. 1825re vége a függhábna, Bolívia is független.

1.3. Új-Spa: egyhi vezetés, indián parkból álló sereg. Új alk. 1824, Mex-i Szövi Közt, független Guatemala unióra lép vele, aztán kilép (ahogy Salvador, Honduras, Nicaragua, CostaR is).

1.4. Bra: 19. elején modernizáló refk Portból (szakokt, ktár, exporttámogatás, bank. 1815-től királyság). Kir, Nap buktával hazautaz. Fia, Pedro régens. Ha „eljön az ideje, álljon az anyaországtól elszakadni kívánó erők élére”.

3.1.1. Uruguay: kongr megszavazta, h Bra annektálja. à Arg-Bra háb, angol közvetítéssel béke, Uru független.

2. A külső és belső ellentétek évtizedei

2.1. gazdi visszaesés, elszegény, hagyos kereski kapcsok felborulása (keresletcsökk, spa helyett angol tőke)

4.2.1. rszgmex à etnikai keveredés

2.2. Határok sem stabilak à militarizmus, állcsínyek

5.2.1. Peru+Bolívia VS Chile sérelmes vámok miatt. Chile nyer à új perui elnök, kísérlet Bol megszállására à Bol nyer.

6.2.1. „csendes-ó-i háb”: határok és műtrágya-igény miatt. Bol, Chile, Arg határvitái. Peru-Bol VS Chile. Chile nyer, tereket is.

7.2.1. Para-Bra határvitái. Bra-Arg-Uru VS Para. Súlyos emberveszteségek, de sokáig húzódó háb. Para veszt, tereket is.

2.3. „Lat-Am volt gyarmatai másfél évtizedes küzdelem után elindultak a nemzetté válás útján.”

8.2.1. közös vonás: erős emberek uralma (ált despoták, rendteremtő katonák, erőszakos hatalomrajutás-hatból kiesés)

9.2.1. Mex: ktsgvetési gondok, állandó elnökváltások. Egyh és sereg ellen hozott intézkedések és visszavonásaik. Texas elszakadása, háb Usával.

2.3.9.1.Juárez: lib refk, alk à polgháb, J nyer, de államadósság túl nagy à fra, ang, spa intervenció à III.Nap fr protektorátust akar

2.3.9.2.Hab Miksa. usai polgháb végeztével haderő-átcsop à Nap menekül, Miksa meghal. à Juárez elnök. à Diaz elnök.

2.3.9.3.infrastrukt, ezüst-olaj kitermelése, usai tőkebe, közigi rend, cenzúra.

10.2.1. Bra: békésb átmenet

2.3.10.1. alk: örökletes mon, 2ks tvh, elektorok+álts váljog, kat állvall. A csász, Pedro nem mindig tartja be, költséges hábk à ellenzék erősödik, P lemond à régenstanács

2.3.10.2. II. Pedro

2.3.10.2.1. szólszab, mezgazdi fejl, parlamentarizmus, bevándtámog, infrastrukt.

2.3.10.2.2. kevés munkás érkezett az anyaországból, indiánokat nem dolgoztatták à afrikai néger rszgk. à konflikt NBr-val à rszg-import mext. 1888, rszgmex azonnal, kárpót nélkül. à császság bukása à közt.

2.3.10.3. váljogkiterj, új alk a szfordra

3. A karibi térség a 19.szban

3.1. Haiti független fr-spa alól a 19. legelején, győztes rszgfelk okán.

11.3.1. császság, kirság, közt is

12.3.1. Vatikánnal konkord, egyh helyzetének rendezése, külfi elismertetés.

3.2. Dom Közt: spa+haiti uralom alól a 19. közepére. à spa annekt rövid időre. Gazdi fellend.

3.3. Kuba: nem jellemző önállósági törek Spa ellen. à autonómia, rszgság eltörlése. à Usához közeledés, szfordra Usa+Spa versengése a területért.

2011. január 7., péntek

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Az Amerikai Egyesült Államok

1. Az alk életbe lépése és W elnöksége

1.1. 1781, Konföds Cikkelyek

1.1.1. szuverén állk közössége kpti hat nélkül. Védelmi közösség

2.1.1. kül, had, pénzügy in egykamarás Kongr.

1.2. 1783, függségi harc vége à háb+munkanélküli+kereskpoli vetélk miatt gazdi gondok. +északról NBr, délről Spa à 1787, phil-i alkozó konvenció, Konföds Cikkelyek reformja, új alk.

3.1.1. hati ágak szét

4.1.1. 2kamarás tvh

1.2.4.1.Szenátus: állként 2 szenátor választott. Elnök kinevezője-ellenőre

1.2.4.2.Képvház: lakosságarányos, választott.

1.2.4.3.váljog álli hatáskörben

5.1.1. erős végreh

1.2.5.1.állszöv feje az elnök, főpar, külügyirányító, tisztviskinevező, kegyelem joga, minelnökelbocshat. Elektorok válják 4 évre, újra is lehet.

1.2.5.2.alelnök a Szenátus elnöke

6.1.1. igszolg

1.2.6.1.tvk majd intézkednek róla

1.2.6.2.Legfelsőbb B.: életfogytigi kinev, csak fellebbezési fórum

7.1.1. módosításhoz 2/3 vagy tagállamok ¾-e kell. hatálybalépéshez 9 áll hozzájárulása.

1.3. phil-i konvenció 39 tagja = Alapító Atyák. Hamar elfogadták a tagállamok

8.1.1. kormzat székhelye NY

9.1.1. egyhangúan W (1789 – 1797). Alelnök Adams.

1.4. 1791, 17pts kiegészítés, Bill of Rights

10.1.1. vall, szól, sajtó, egyesülés. Petíció, fegyvis szabsága

11.1.1. hatósági önkény ellen, esküdtszékről, nyilvános tárgyalás

12.1.1. ami nincs az alkban, az állk egyénileg döntsék el.

1.5. W

13.1.1. gazdi stabil: vámtv, kikötőhasználati díj, pénzverde, égetett szeszre fogyasztási adó

14.1.1. 1793, semlegességi nyilat kin ang-fr háb

15.1.1. anggal, spaval határkijelölés ptsn

16.1.1. + Kentucky, Tennessee

17.1.1. 1796, föder-párti elnökség maradt:

1.6. Adams (1797-1801). Alelnök Jefferson.

18.1.1. kereski szerz Fro-val.

2. Jefferson és a „virginiai din” kormzása

2.1. 1800, nehéz elnökvál, Jeff nyer. Washingtonban iktatták. Beikti besz: takarék, fegyelmezett sereg, békés keresk és külpol (de nem „elkötelező szövség”)

19.2.1. Fro-tól Louisiana megvétele

20.2.1. ang-usai feszültség: kikötős lövöldözés à Jeff angolok ellen embargót hirdet.

2.2. Madison (1809-17), Monroe (1817-25): virginiaiak, republikánusok.

21.2.1. angol feszültség még mindig, kikötői tűzpárbaj. à háb.

2.2.21.1. Kanada inváziója sikertelen

2.2.21.2. 1814, Nap fölötti győzelem à angol sereg felszabadul à W elfoglalása, FehérHáz, Kapitólium felgyújtása.

2.2.21.3. kormány Virginiába menekült.

2.2.21.4. 1814, Gent, béke: statq ante bellum.

2.2.21.5. 1812-14, 2. függségi háb. Eredménye: amerikai nemzettudat. à 1817, ang-usai határmegállap. 1819, spakkal is.

22.2.1. Monroe: Amerika nem lehet eui gyarmítás tárgya. Mert az am-i köztársaságra veszélyesek az eui poli renck. Usa sem fog beavatk Eu belső ügyeibe.

3. A 2pártrenc átalaka és Jackson elnöksége

3.1. sok ~hasonló jelölt. Jackson kis többséggel nyert, de Adams (elnök fia) lett az elnök (1825-9). à J négy éves ellenkampánya indul.

23.3.1. 1826tól J népszerűbb ügyes kampány miatt (ariszt ellen küzdő demok)

3.2. à 1829-37, átlagember érdekképvis-e, elnök párthíveinek megjutalmazása

24.3.1. indiánáttelepítés

25.3.1. új szövségi bank helyett több álli kedvezményezett bankba áttelepített pénzek. à pénzügyi kpt NY.

26.3.1. vámtv érvénytelenítése, helyébe kevésbé protekcionista

3.3. 1834től whig párt az álli spec jogok mellett, elnök ellen.

3.4. 1837-41, van Buren (J volt alelnöke)

3.5. 1841-45, Tyler.

3.6. 1845-49, Polk.

4. Teri terj a Csendes-ó-ig

4.1. 1819: ny-i határ Mississippi. 1820: Louisiana+Illinois ezen túl. 19. közepére: +Texas (szavazással), Kalifornia+Új-Mex (hábbal), Oregon (megállapodással Ang-gal).

5. Az amerikai társ és a modern rszgság

5.1. dohányültetvényi munkaerő-szüks. Jogtalan, vagyontalan, szerződéstelen néger = rszg.

5.2. 1789ben nincs cikk króla. à BoR: alkos védelem. É-on fokozatos mex, D-en nem.

5.3. szfordra elterjedt gyapotültetvények à rszg-kereslet nő. à csempészet nő. 1819: 36°30’ a határ.

27.5.1. északi rszg-ellenes mozg: mérsékeltek (fokozatos-megváltásos), eltörlés-pártiak (azonnali-kárpóttalan)

28.5.1. Turner felkelése à leverése: 2xannyi néger megölése, mint amennyit Turnerék öltek, mozgáskorl, egyesülés betiltása, oktkorl, felszabszigorítás.

29.5.1. déli agitáció: nincs északihoz hasonló pénzügyi válság, egész életükön át törődnek az rszgkkel – míg északon munkások utcára tétele, isteni rendelés az rszgk léte. à észak: szabad fd, szabad beszéd, szabad munka, szabad ember!

6. Az 1850. évi kompromisszumtól az 1860. évi elnökválasztásig

6.1. 1849, aranyláz

6.2. 1850-3: Fillmore. +Kalifornia, Új-Mex. W-i nyilvános rszgkeresk tiltása.

6.3. 1853-7: Pierce. +Kansas, Nebraska ß nem tekintettel a 3630ra.

30.6.1. Republikánus Párt, 1854

31.6.1. Kansasban polgháb, h legyen-e rszgság

32.6.1. Ostendei Nyilatk: 1854, Kubát meg kell venni/elfoglalni a spaktól. A titkos memorandum kiszivárgott, de a demokraták közt népszerűségnek örvendett. à Buchanan (1857-61), rszgtartó állk rá szavaztak.

6.3.32.1. Missouri Kompromisszum alkotmányosságát megkérdőjel, Kansasban még mindig háb (1861, szabadként csatlakozott)

6.3.32.2. Brown álts rszgfelkelésének terve à kivégzése.

6.4. 1861, Lincoln.

A POLGHÁB ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

7. D-Karolina visszavonta csatlakozását az Unióhoz, mert az nem biztosította a tulajdon (rszgk) védelmét. à +6 áll kiszakad, megalakul a Konföderált Állk Szöv-e. 1861 eleje.

7.1. Lincoln reakciója: nem válhatnak ki; L nem fog beavatkozni a fennálló rszgtartók helyzetébe. Nem kíván erőszakot.

7.2. harc Délen, szakadár kezdeményezésre. à +4 áll a Konfödhöz. (Unióban 23 tag.)

33.7.1. nehézip, vasút, flotta, hajóépítés Északon, lelkesedés, sok tiszt, védekező stratégia Délen.

34.7.1. Lincoln 1-2 hónapos hábra számított. Blokád. à északon gyógyszer+nyersanyaghiány.

35.7.1. Konföd kptja Richmond. Unióé W. 1863-ig Dél, aztán Észak vezet.

7.2.35.1. Dél: Lee. Észak: Grant.

7.2.35.2. 1862: Lincoln felszabja a déliek rszg-it à +1 ang-fr szimpátiapont.

7.2.35.3. Grant az elfoglalt tereken kárpót nélküli, azonnali rszgmext hajtott végre.

36.7.1. Gettysburg, 63 nyara, Lee kockázatvállal, buk. Legvéresebb csata.

37.7.1. újabb északi sikerek miatt Lincoln újraválasztása

7.2.37.1. Sherman kettévágta a Konföd tereit, 64

7.2.37.2. Richmond kiürítése

38.7.1. 65ápr9, Appomatox, Lee letette Grant előtt a fegyvert.

7.3. 600.000+ halott

7.4. 1863-tól tervezett Rekonstrukció (Unió-helyreáll)

8. Johnson (1865-9): 13. alkkiegész: rszgság eltörlése.

8.1. „fekete kódexek”: négereknek munkaszerződés, kötelező munka à déli tiltakra visszavonták,

8.2. délieknek nincs kongr-i képvisi jog.

9. Grant (1869-77): Rekonstrukció folyt

9.1. 15. alkmód: 1 áll sem korlátozhatja polgárai szavi jogát fajra, színre, korábbi rszgságra való hivatkkal.

9.2. korrupció à népszerűségvesztés

9.3. újabb hátmegállapodások à republik elnök megint. Hayes (1877-81) à „D a maga ura lett”, négereket más módon korlátozták.

10. Az Unió ipi fejlődése

10.1. háb miatt nehézip fejl. à szállítás (csat-renc, transzkonti vasút) à vas+acél, kőolaj.

10.2. Ford, Morse, Bell, Edison; Singer, Remington; felhőkarc, szabadalmi hivat.

10.3. Standard Oil Co. by Rockefeller; holdingok à korm küzdelme a monopk ellen

10.4. 19.2-re bevánd

10.5. urbanizáció à higiéniaromlás, etc à munkásszervezkedés, sztrájkok

11. A Nagy Síkság termőre fordítása és poli követkményei

11.1. 1862, Homestead Act (Telepestv): 21+ éves amerikai családfenntartóknak fd biztosítása a Mississippin túl, ha 5+ évig ott is lak, fdt is művel. à préribenépesülés.

39.11.1. +vasútépítés oda à cowboykorszak vége

40.11.1. gépesítés in mezgazd. Farmervédelmi szerv (Grange – szocis, kultis, nevelési cél)

11.2. Cleveland (1885-9, 1893-7), Harrison (1889-93), McKinley (1897-1901)

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MINT NAGYHATALOM

12. 1849, arany

13. 1850, ang-usai egyezmény: térségi csatornákat együtt haszn

14. 1854, japánnal kereski-barátsági szerz

15. 1866, Oroszo-tól Alaszka

16. Csendes-ó­-i kikötők biztosítása (Midway-szk elfogl, Hawaii annexiója, Szamoa-szk felosztása Némoval)

17. Spa-Usa háb Kubáért, Fülöp-szkért, PuertoRicoért.

18. nyitott kapuk elve kínai nyitásért

19. 1902, Guantanamo megszerzése Kubától.

2011. január 5., szerda

Vadász: 19. századi egyetemes történet. A század eszmetörténete

1. Legitimizmus
1.1. Maistre, Elmélkedések Fro-ról, 1796: vallásosság, emberi cselekedetek determináltak. Forr miatt egész Euban válságban a monarchiák. Mert a forr vezeti az embereket, nem fordítva, így lesz terror.
1.1.1. nemzeti küldetések. Fro a kerség élén. Uralk kivégzése a forr egyik legnagyobb bűne. A másik a kisaját, papok alkos esküre kényszerítése.
2.1.1. a közt nem tudja fenntartani magát, tanácskozásokból nem születhetnek nagy intézmények.
3.1.1. a rend helyreállításához mozgósítandó minden erény: ercs, magtul, vall, jog, bölcsesség. A mon helyreállítása nem ellenforr, hm a forr ellentéte.
1.2. Bonald: demo=egyéniségek anarchiája; lib atomizálja a társt.
1.3. az isteni gondvis irányítja a társk életét, nem a fdi tvk. Trón és oltár szövsége, ariszt vez.
1.4. ultramontanizmus: pápai hat a világ felett áll, de áll és egyh szétválaszthatatlan egységet alkot. Pápa csalhatatlan (még a belső kétkedés is tilos).  legit=Sztszöv.
2. Liberalizmus
2.1. absz mon ellenfele, alkmon híve in 1810-20s.
2.2. Constant, Mill: klasszikus lib.
4.2.1. antikvitás: közös+közvetlen hatgyak. Ehhez kis állk+hadvisi gondok kellettek, rszgk biztosították a polgknak a közéleti részvétre a szabadidőt.
5.2.1. modernitás: „magánélvezetek biztonsága”, ezek intézményes biztosítása. Egyéni függetlenség nem áldozható fel „a poli szabság meghonosítása érdekében”. „Az önvédelem az egyetlen oly cél, melynek érdekében az emberiségnek kollektívan vagy egyénileg joga van beavatkozni bmely tagja cselekvési szabságába.” Minden etikai kérdés alapja a hasznosság.
2.2.5.1. „emberi szabság sajátos köre” by Mill: lelkiism, gondolk, érzés, vélemény + ezek kinyilv, +ennek érdekében egyesülés HA nem okoz másnak kárt.
2.2.5.2. tolerancia, egyéniség, egyenlő javhozjutás
2.2.5.3. áll minimalizálása
2.3. szabker.
3. Szocializmus
3.1. nyomor+öntudat  ~
3.2. utópista~: Saint-Simon, Fourier, Owen
6.3.1. erőszak, forr elvetése. Hatalmon levők+vagyonosak meggyőzése.
7.3.1. St-S Új kerség: mindenkinek legyen célja a „lehető leggyorsabban és legteljesebben megjavítani a legnagyobb lélekszámú oszt szellemi és anyagi életkörülményeit”.
3.2.7.1. ha hirtelen kihalna az uralkház, könnyen pótolhatók lennének az udvari méltóságok. Fro a tudok, művk, mesterségek virágzásától jó, nem a hcgktől.
3.2.7.2. legjelentősb iposokra ruházná a nemzeti pénzügyek legfelső irányítását  ha ők a gazdi vezk, legyenek a polik is.
3.3. korai munkásmozg: fr munkásfelk, szilézia, éhségláz, ang chartizmus
3.4. ember a hajlamainak megfelelő munkát talál a közösségben. Kell minbér, visszatérés a faluközösséghez, nemes élvezetek kielégítése.
8.3.1. munka+javak egyenlő elosztása
3.5. 1848, KommK
9.3.1. szocista forr elkerhetetlen, mert a kapit-t saját belső ellentmondásai oly ptra juttatják, ahol a prolk megdönthetik.
10.3.1. ember közösségi lény
4. Keresztényszocializmus
4.1. Lamennais, Lassalle, Ketteler
4.2. aki birtokolja a munkaeszközt VS aki dolgoz velük. Megoldás: termelőszöv, saját munkáltatóvá válás.
4.3. vallszab. Egyh nem alacsonyb, mint az áll. Trón+oltár különvál.
4.4. szeretet isteni parancsával nem egyeztethető össze a fdi egyenlőtlenség.
4.5. Ketteler A munkáskérdés és a kerség, 1864: élelem, ruha, lakás AZAZ bér kell. Szabságjogok, önsegélyezés, önképzés is, társtulaji viszony a saját gyárban.  ehhez az áll biztosítson tőkét; ker igság, család ideológiát.
4.6. II. Internaci, 1889, munkásvédő progr
4.7. XIII.Leó (1878-1903)
11.4.1. R-n.: munkásság tarthatatlan helyzete, magtul kell, osztharc nem (hisz egymásra utalt a tőke és a munka), de kell méltóság, tisztelet, méltányos bér, testvéri szeretet. Áll gondoskodjon a munkásoszt jólétéről. Alakuljanak ily egyesületek, tanrenc, jótékonykodás, evangélium.
5. Anarchizmus
5.1. „uralom nélkül” gr. Antikapit tömegmozg szélbal szárnya.
5.2. „társi banditák”, népi igságtevők, feud elnyom ellen küzdők
5.3. Godwin: ember ered jó, a rossz körny teszi negatívvá.  társi körny megváltoztatásával visszafordható.
12.5.1. poli hat teljes megsemmisítése
5.4. Proudhon, Bakunyin, Sorel.
13.5.1. kollektivista~: alulróli, szabad termelési társulások önkéntes szövetkezése. Decent, föder.
14.5.1. individualista~: in Usa. Féktelen egoizmus. Egyén önmaga tulaja, mindenki ismerje meg magát. Legyen az, aki.
15.5.1. vallásos~: Tolsztoj, Gandhi. Valódi keri szabság+béke.
6. Fajelméletek
6.1. Gobineau: fekete, sárga, fehér faj. Fehérek ered szép+okos+erős monopolhelyzetében  vegyülni kezdtek, és már nem voltak tökéletesek. De csak a fehéreknek van történelmük.
16.6.1. G nem akarta elméletét gyakba vinni, de a német gyarmítóknak jól jött  fajvédelem, fajtisztítás.
6.2. Chamberlain: germán faj felsőbbrendűsége. Ellenség: zsk.  Rosenberg: új német embertípus kell. A nép+faj fontosb, mint bmely állforma.  idegen elemek az állból eltávolítandók.
7. Az Európagondolat fejlődése
7.1. „Eu” frzilag Uralig, kultisan szellemi élet, tevékenység, alkotás egysége+célja+szervezete, zs-ker hit, gr mítosz-művészet, római jog, lovagi ercs. Belső rokonság a nemzetek közt
7.2. Chateaubriand, Heine, Hugo: Eui Egy Áll terve. Oly egység, ahol a nemzetek nem vesztik el kül értékeiket. Am és Eui Egy Állk megosztják egymással anyagi és szellemi termékeiket.

2011. január 3., hétfő

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Az Osztrák Birodalom

1. A restauráció korszaka (1815-48)

1.1. II. Ferenc (1792-1835)

1.1.1. 1804- Aut császára

2.1.1. Habbir=Mo, Erd, Alsó- és Felső-Aut, Salzburg, Tirol-Vorarlberg, Cseho, Morvao-Szilézia, Lomb-Veli Kirság, Dalmácia, Illir Kirság, Karintia, Krajna, Isztria, Trieszt, Laibach, Galícia, Bukovina

1.1.2.1.frzilag egységes, belülről szervesen nem, kpt sincs szilárd. „Rendi államok-országok monarchikus uniója”. Alkjogi alapja a PrSct.

3.1.1. Mett, hcg, állkanc, belügy.

1.1.3.1.dins föder császság kéne à kancelláriák rendezése

4.1.1. közig: „a magy álli önállóság fennmaradása megakadályta az orsznak a biri kötelékekbe való integrálását.” Örtartk+Lom-Veli Kirság centr, közös hatórági szerv.

1.1.4.1.bürok centr abszra hasonlító, csak II.J-énél feudabb-konzervebb.

1.1.4.2.besúgóhálózat a liber vélemények csírában elfojtására

1.1.4.3.egyh<áll

1.1.4.4.btk, prk viszont időtálló

1.2. 1836- állkonferencia by Mett

5.1.1. Mett, Kolowrat, FerencKároly trónör, Lajos főh.

6.1.1. Mett: nemzetközi konsz, dins centr legyen. Kw: erőteljes nagyhati pol káros a belpolra, centr bürok kell. Kettejük rivalizálása à álligazgi válság. à fokozódó álts elégedetlenség, ’40s.

1.3. à éledő nemzeti mozgalmak, olasz, magy pl.

7.1.1. cseh: nyvi, etnikai törek. Ausztroszláv jelleg.

8.1.1. len: álli függetlenségért. à 1846, galíciai nemesi felk. Jágyfelszab meghirdetésére sem állnak melléjük a park. à leverés, Krakkó Auté.

1.4. gazd: „elsődleges mozgatórugója az állházt bevételeinek növelésére irányuló szándék volt. Másik törekvése pedig az örtartk ipának támogja és védelme a bir határain kívüli orszk ipának versenyétől, egyben monophelyzet biztosítása számára a többi Hab-orsz piacán.”

9.1.1. állkölcsönök

10.1.1. vámbevétel fontos à egységes vámterület kialaka

1.5. demogr: népnöv, mezgazdik csökke

11.1.1. modernizáció: új növények, istállózó, gépek

1.6. merkantil ippol: kedvezmények az osztrák-cseh ipnak, szakokt.

12.1.1. ’30stól ipi fellend in nehéz-, vasút, közl-száll. Így is elmaradás Nyeutól.

2. Forr Autban (1848-9)

2.1. Bécsben némi ellenzéki aktivitás, de nem számottevő. Márc13: polgk+munkások fellépésére Mett menesztése, cenzúra mex, Reichsrat összehívása.

13.2.1. márc20, első felelős+műkképes korm

14.2.1. Nemzeti Gárda (lib polgk fegyveres testülete)

15.2.1. 1849jantól összes pari teher mex.

2.2. csh+magy követeléseknek, mivel a bir alaprendjét nem veszélyték, engedmények; olaszoknak nem.

2.3. 1848, ápr, alk. Személyi+szabjogok, de a császi hat nagy maradt. à bírálatok à vissza. +új váljogi rend vagyoni cenzussal + ellenforri erők túl erős fellépése à külvárosi szegények megmozd, május

16.2.1. udvar+korm Innsbruckba à Közbiztonsági Bizottság spontán a felkelőkből.

2.4. közben jún, prágai felk, olaszok, magyarok leverésére Windisch, Jell.

2.5. Bécsben munkásjellegzetes események: gépromb, munkásszervek, boltostrom, … Sikeres bérharcok

17.2.1. Augtól a munkások és polgk szétválnak à korm helyzete javul, Közjóléti mex, konzerv irány növ.

18.2.1. jágyfelszab, örökváltság álli-pari jóvátétellel. à parság elégedett à passzív.

2.6. okt6: Mo-n Jell az orsz kati-polgi biztosa, toborzás a magyk ellen, közben Latour hadügymin felkonc.

19.2.1. morvaoi Olmützből a korm megbízta Windischt à Bécs ostroma, hamar győzelem

2.7. à restauráció. Schwarzenberg kormánya, dec2től FJ, Windisch Mo ellen indul.

20.2.1. nov: Aut nem ad tereket az alakuló Német Szövnek.

21.2.1. 1849márc, olmützi oktrojált alk.

3. A bir újjáalakának problémái (50-67)

3.1. Schw Köz-eui uralk állá tenné à Ném Szövben hely à ehhez gazdi+poli egység kell

22.3.1. állhat csak a császé, de az álts poli helyzet nem alkalmas az abszizmusra à magyk leverendők+folytonosság (mini felelősség mex, alkfelfügg in szilveszteri pátens)

23.3.1. Schw+Bach abszisztikus-bürok egységes áll, tekintet nélkül a törti teri külségekre, nemzetiségekre. Németprimátus.

24.3.1. gazd, közig, jog, okt modernizálása

25.3.1. bürok, sereg a támasz

26.3.1. 1855, sztszékkeli konkord: okt+házban sok jog az egyhnak.

3.2. 1859: sereg, pénzügy, bürok rossz helyzete, abszista centr tarthatatlan. à alkosság felé, szakemberalkalmazás felé, kiegy felé.

27.3.1. 1860, okti dipl: Reichsrat ellenőrheti az állháztartást. Magy ogy helyreáll. à liberálisabbat akar mindenki.

28.3.1. à Schmerling minelnök: német vezetésű centr Aut-t akart. Febri pátens: alkos parli renc, döntéshozatalba beleszólók köre nő.

3.2.28.1. a nemzetiségek rögtön elutasították. Többiek a továbbfejlesztését sürgették. à centr, egységesítés csak brutálerőszakkal lehet, schmerlingi lágysággal nem.

29.3.1. à Belcredi: Autban arisztk hatalmára épülő út VS Deák: dualista lib átalak.

30.3.1. 1866 à német-magy összefogás a pánszláv ellen.

A DUAL KORA. A KIEGY (1867-90)

4. FJ+osztrák-német polgság+magy nagy-és középbirtokosok egyezsége. Kölcsönös alkalmazkodás a konszolidért, nagyhati státusz visszaszerzéséért.

4.1. tvh, végreh= (közös biri korm+delegációi) + (külön kormány+parl a 2 tagállamban). Autban helytartói, tarti elnökök kezében a helyi hat. Közös mink a delegációknak felelősek.

4.2. ’a Mon mind2 felében alkos jogállam”

31.4.1. 1867dec: működőképes parl, tvhozói jog, min-i felelősség

32.4.1. nagybirtokosok, kereski- és ipkamarák, városok, községek kúriája meghatározott számú képvt küldött a Landtagba. Korm a parlnak felelős.

5. Gazd

5.1. dinamikus fejl, népnöv

5.2. ~alacsony vámok. Kiegy után gründolási láz. „a túlfűtött ipi és pénzügyi expanzió vezetett az 1873-as gazdi csődhöz” à

33.5.1. beruházáscsökk, árcsökk, munkanélk

34.5.1. nehézip helyett élelmiszer, vegy, elektro.

5.3. gyors ipsodás, urban. Mezgazdi import.

5.4. differenciált terek, de a dual korában kiegyenlítődési tendencia mindenféléből.

6. Társ

6.1. ariszt. Udvar és polgk közvetítője. Gazdi hat nagy, poli egyre kevesb. Differenciált.

6.2. polgs: nagyiparosok, kispolgárság. Asszim, nacionalizmus, differenciált.

6.3. pars: diff

6.4. bérmunkás: számuk nagyonnöv, vidékről érkezettek. Életszínvoncsökk. Szocdem szerv.

6.5. „egyetlen nemzet sem rendelkezett döntő számbeli túlsúllyal”. Keveredés.

7. Pol

7.1. 1867-79: libk a parli többség

35.7.1. ip, pénzvilág képviselői, szoc problémák iránt érzéketlenek. Értelmik. Egyh szerepcsökk, közokt modernizálása.

36.7.1. házassági jog+oktfelügy álli hatáskör

37.7.1. iskkötél

38.7.1. vall=, 1855ös konkord mex

39.7.1. bécsi korm hatalma > tartományoké à „az önálló álljogi múlttal rendelkező szláv nemzetek nem fogadták el az 1867ben létrejött álli berendt” à trializmussá alakítanák à „a cseh probléma, minthogy túlmutatott az osztrák belső ügyeken, a közös mintan elé kert” à vétó_

7.2. Taaffee gr minelnök 14 évig. Német klerikálisok, cseh-len konzervatívok alapjáni pol. Liber eltűnése.

40.7.1. váljogi ref: vagyoni cenzus lejjebb

41.7.1. baleset- és betegbizt, munkaidő-max

42.7.1. bukásával poli válság.