2010. március 4., csütörtök

R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország. VIII.: "Ránk néz az nagy kereszténység"

1. A nagy tr háb: „1663 elején Apafi Mihály fej bizalmasan értesítette a nádort, h a Porta a Kiri Mo teljes bekebelezésére készül.” Lipót védelmi hábra kéri az eui hatalmak segítségét, Zrínyiék támadó hábban gondolkodnak.

2. „Most, avagy sohasem”

2.1. „Köprülü hadjáratára csakis az egész kerség adhat hatékony választ, de a kezdeményezést a Kirságnak kell vállalnia” /Kiri főméltóságok/

1.2.1. nádor kiri engedély nélkül orszos felkelést hirdetett

2.2.1. Lipót kinevezte ZM-t a kirságbeli magy csapatok főparancsnokának.

3. Felhívás hódolásra

3.1. trk vesztesége, élelemhiánya miatt Pozs elfoglalása nem sikerült. Lipót Linzbe menekült azért. à „a Kirság vmgy-it és városait elárasztották a nagyvezír és az erdi fej nevében írt hódoltató pátensek.” Ha a Kirság megadja magát, az Erdélyi Fejséghez hasonló békét+szabságot kap.

3.2. Wesselényi, ZM nem fogadják-fogadtatják el à katonai választámadások, sikerrel. Tr nyomulás: Érsekújvár, Nyitra, Léva, falvak és mezővárosok

4. Szövben a Rajnai Ligával

4.1. 1663, Regensburg: nemzetközi koalíció (Kiri Mo, Erdély, Sztszék, Velence, Leno, Fro, Oroszo, német fejségek, román vajdaságok). Vezetője a szöv elnöke, János Fülöp. Csapat küldése a Kirságba Hohenlohe vezetésével. A parancs: ZM mellé állni.

4.2. terv: drávai híd megsemmisítése, nagyvezír felvonulási útjának elvágása, téli támadás. à 1664, jan vége. Babocsa, Pécs visszafoglalása, híd felégetése à tr hadj késleltetése

5. Akinek „kezében van Eu sorsa…”

5.1. nemzetközi sereg gyűlt, ~60.000 fő

5.2. késve kezdett hadj, mert a vezető személyében nem volt megegyezés àvezetés megosztása 4felé

5.3. Kevés a fegyver, a katona, az élelem. Trk hajóhídja a Dráván. Szövségesek kanizsai tábora felbomlott àvisszavonulás.

5.4. Mtc fővezéri kinevezése. Parancsa: Stájerország és Bécs védelme à

5.5. Aug1, Sztgotthárd, döntő összecsapás: Dunán átkelő tr sereget megsemmisítették; a visszavonulókat nem üldözték.

6. A vasvári béke

6.1. ~zsitvatoroki kiegészítése, egyensúlyi állapot rögzítése

6.2. tr hódítások elismerése, császkir-i őrségek kivonása Erdélyből, Várad és Érsekújvár az oszmánoké, csász új erődöt emel Gután (Zrínyiújvár helyett). Kereski szerződés, egymás ellenségeit nem támogatják.

6.3. közhangulat egyértelműn negatívan ítéli meg.

7. Zrínyi száz napja

7.1. „a csász nem fogadta, a TitkosTanács elnöke megsértette, a város és az egyh viszont ünnepelte.”

7.2. felkelés szítása helyett tárgyalt velencei, firenzei, spa követekkel, frkkal, reális esélyeket latolgatott, hosszútávú célokban gondolkodott

7.3. Kati erők kimerültek à reformok és közép-eui konföd segíthet.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében