2010. március 3., szerda

R. Várkonyi Ágnes: A Királyi Magyarország.VI.: Közmegegyezések és konföderációk

1. Bankcsőd és megosztottság: 1607, prágai 2 bank összeomlása, Rudolf megtagadta a bécsi és zsitvatoroki végrehajtását, ogy feloszlott, polghábos fenyegetés

2. Magyar-ausztriai konföd

2.1. Mátyás főhcg egyezséget kötött a magy ogy-vel, Rudolf beleegyezése ellenére. Kiri Mo konföderációja a felső- és alsó-ausztriai és morva rendekkel.

2.2. 1608, had indul Prága ellen à Mátyásé a Kiri Mo, Rudolf aláírta a zsitvatorokit.

2.3. Erdély az oszmánoké, csász ajándékkal is tartoz

3. Ogy a biztonságért: Pozsony, 1608, Mátyás megkoronázása, Illésházy nádorrá választása, kölcsönös segnyújtási szerz, vallgyakszab, korona állandó helye a pozsonyi vár.

4. PP érsek, az államférfi (1570-1637)

4.1. 1608: vallszab kell, mert a szomszédos OszmánBirban van

4.2. kat egyh általános reformjának kidolgozása, meggyőzéses térítés az erőszak helyett (magy főuraknál siker)

5. Az unoka kirsága vagy Mo jövője?

5.1. 1610s változásai:

1.5.1. erdélyi fej tr segítséggel Bethlen Gábor. Virágzó belpol, aktív külpol

2.5.1. Mátyás cseh kir, némrómcsász

3.5.1. újabb trellenes támadás tervei.

5.2. Mátyás gyermektelen à I. Ferdi Ferdi nevű unokája az örökös. PP is támogatta. Koronázás után néhány nappal a prágai cseh rendi gy-n defenesztráltak.

6. Háb 30 évre

6.1. cseh követelések: szab vallgyak, háborítatlan keresk, álli önrendelk

6.2. ogy egy része tárgyal a felkelők vezetőivel. Főnemesek sem cseh-ellenesek.

6.3. Hab-din trónfosztása Cseho-ban, Frigyes pfalzi válfej az új kir.

7. Bethlen Gábor a Kirságban

7.1. Erdélyi Fejség eui elismertetése („ha nem akar csupán eszköz lenni, állhati szinten kell lépnie”), hosszú távon az egységes MagyKirság megteremtése a cél.

7.2. Kiri Mo nagy része a hatalmába került 1619 végére à pozsonyi ogyn fejjé választották.

1.7.1. Btcbánya, ogy, 1620: nemzetközi érdeklődés; nemesi adó, vallszab, egyhi jövedelmeket végvárfenntartásra kell ford.

2.7.1. Bethlen 15 pts ogy-i előterjesztése: „a haza védelme és a béke helyreállítása”, utóbbi mind2 nagyhati szomszéddal

3.7.1. kirrá választották Bethlent

7.3. 1620 jan, cseh-magy konföd. Bővítendő.

7.4. „A 15éves után billenékeny közép-eui hati egyensúlyt csakis az orszk konföderációjával látta megteremthetőnek”

7.5. PP: a HabBir kpti hivatalai nem szolgálják a Kirság érdekeit a trkkel szemben.

7.6. 1620 aug: Kat Liga leverte az alsó- és felső-ausztriai prot rendeket. Fehérhegyi csata.

1.7.1. àBethlen leteszi kiri címét, Ferdi elismeri Erdély fejének, ad neki 2 hcgséget és 7vmgyt

2.7.1. à cseh nemesi birtokok elkobzása, alk megsemmisítése

3.7.1. àKiriMo területeket vesztett, kiri jelvényeit visszakapta, általános amnesztia.

8. Esterházy Miklós nádor

8.1. III. Ferdinánd (1608-1657)

1.8.1. nem köti a zsitvatoroki à hatékonyan tud fellépni az oszmánokkal szemben

2.8.1. E.M. felvázolta számára az ország helyzetét (segélyek nem futnak be, végvárrenc romokban, fizetetlen katonák fosztogatnak, nép fogy)

8.2. E.M. reformkísérletei: nádori felügy alá helyezte a döntéshozatalt, pénzügyet, védelem ügyét, tr diplomáciát, mert a Habok nem ismerik a kirsági viszonyokat. Végvárjavítás, zsold, önálló-állandó sereg terve.

8.3. zsitvatoroki meghosszabbítása, 1627

9. I. Rákóczi György Felső-Mo-n: Bethlen halála után (1629) a hajdúk 7 vmgyjét visszaadják a KiriMo-nak à RGY vezette fegyveres ellenkezés à fejjé választják. Ő Felső-Mo legnagyobb birtokosa, PP is támogatja à 1631-ben III.Ferdi is elismerte a fejségét.

10. Rendhagyó hadj

10.1. 1644, RGY hadba lép Svédo oldalán à nádor+kir serege megtámadja az erdélyi sereget, megveri.

10.2. közben béketgyalási előkészületek à 1645, linzi békeokmányok:

1.10.1. Kirságban protknak szabvallgyak

2.10.1. 7vmgy RGY uralka idejére Erdélyé

3.10.1. erdélyi fej felbontja a svéd és fr szövt

11. A vesztfáliai béke

11.1. „Pax Christiana, Universalis et Perpetua”

11.2. Svájc, Holl, Erdély önálló államok

11.3. Bourbon- és Hab din erőviszonyainak kiegyenlítésére Rajnai Liga (kat német fejségek a 2 orsz határán).

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében