2009. november 4., szerda

Ginzburg: A sajt és a kukacok

1. Domenico Scandella (alias Menocchio)

1.1. 1532 – 1599, Montereale

1.2. házas, hétgyerekes apa

1.3. molnár, asztalos, arató, kőműves és egyéb munkát végzett. „Nagyon szegény”.

1.4. tudott írni-olvasni-számolni à egy darabig plébániai adminisztrátor volt, + Montereale bírája.

1.5. 1583-as vád: „Nem restellt prédikálni és dogmákat felállítani”, ill tiltott kvkt birtokolt

1.6. falubeliek véleménye róla: „Többször is mondtam neki, hogy kedvelem őt, de nem állhatom a hitbéli dolgokról való beszédjét.”; „Rossz híre van, az járja róla, hogy gonoszul vélekedik, olyanformán, mint Luther követői.” Nem volt komoly ellenségeskedés vele szemben, inkább csak enyhe rosszallás.

1.7. A nézetei ~30 éve ismertek voltak. A montereale-i plébános tett feljelentést ellene hirtelen. M nem ismerte el az egyh-i hierarchiát illetékesnek hitkérdésekben („nem a Szentlélek, hanem a főpapok kormányozzák az egyht, s hasznot húznak belőle, pedig lopják a napot.”), ill M szerint nem bűn a káromkodás (kivéve, ha isten ellen szól, mert különben nem árt senki másnak vele).

1.8. baráti jótanács M-nak: önként jelentkezzen az inkvizíciónál, ott pedig „azt mondd nekik, amit kívánnak, s ne akarj túl sokat beszélni, sem pedig ezekről a dolgokról részletesen szólni, hanem csak a feltett kérdésekre válaszolj”.

1.9. Menocchio vélekedései:

1.9.1. „Addig tegyünk egymással jót, amíg ezen a világon vagyunk”

1.9.2. „A levegő: isten. A föld a mi anyánk. Mi is istenek vagyunk, minden isten.”

1.9.3. A teremtésről: Kezdeti káosz, összekeveredett fd, tűz, víz, levegő. Masszává formálódtak, „ahogy a sajt a tejben”, kukacok jelentek meg benne, ezek voltak az angyalok (köztük isten), és a 4 kapitány, Lucifer, Gábriel, Mihály, Rafael. Isten száműzte Lucifert és királyságát a mennyből, aztán megteremtette Ádámot, Évát és a többi embert, hogy betöltsék az elűzöttek szerepét. Nem követték az isteni rendeléseket, ezért elküldte hozzájuk a fiát, akit a zsidók keresztre feszítettek. (Jézus épp úgy ember volt, „mint mi vagyunk, csak méltóbb nálunk, mert többet tehet, mint mi”).

1.10. Menocchio védekezései:

1.10.1. „Igaz, hogy mondtam ezeket, de nem biztattam [senkit], hogy higgyenek is bennük”

1.10.2. „Ezeket a szavakat azért mondtam, mert erőt vett rajtam a kísértés […]. A gonosz lélek műve volt.”

1.11. à bebörtönözték. Fia igyekezett neki segíteni (ügyvédet szerzett, beszélt a monterealeiakkal)

1.12. a következő tárgyaláson nem tagadott meg semmit M, de könyörületet és útmutatást kért

1.13. világi tisztviselő is jelen volt a második tárgyaláson – elölről kezdődött a kihallgatás. Menocchio vélekedései:

1.13.1. „Elítélte, h a bíróságon a gazdagok a szegényeket egy számukra ismeretlen nyv, a latin használatával is megnyomorítják” à nem értik, miről van szó; à ha szólni kívánnak, ügyvédet kell fogadniuk.

1.13.1.1. megoldási javaslat: evangéliumian szegény egyh, mindenki éljen keresztényien, felekezetek legyenek egyenrangúak, mert minden ember egyenrangú.

1.13.2. sztségek elutasítása („nem látok én ott egyebet, mint egy darab tésztát, hogyan lehetne az az Úristen?”)

1.13.3. „Minden tanult emberből lehet pap, anélkül, h fölsztelnék”

1.13.4. „Úgy hiszem, hogy a Sztírás Istentől van, de később az emberek hozzátették a magukét; egy-két szóból is állhatna ez a Sztírás, ehelyett olyan, mint az egyre szaporodó lovagi históriák.”

1.13.5. „Nem hiszek másban, csak a jó cselekedetekben.” A vallás lényege a felebaráti szeretet.

1.13.6. Jézus nem a megváltásért halt, hiszen „aki vétkezett, annak kell vezekelnie is”.

1.13.7. „Úgy hiszem, h lutheránus az, aki gonosz tanítást terjeszt, és pénteken meg szombaton húst eszik.”

1.13.8. „Azt hiszem, hogy a császné ezen a világon nagyobb hat, mint a Szűzanya, de a másvilágon a Szűzanya fontosabb, mert ott láthatatlanok vagyunk.”

1.13.9. „Nem létezik a túlvilág, nem léteznek büntetések és jövőbeni jutalmak, a Paradicsom és a pokol ezen a világon vannak, a lélek halandó.”

1.14. M-t ért hatások:

1.14.1. „Senkivel nem találkoztam, ki ilyen véleményen lett volna; e vélekedéseket a magam fejéből merítettem”

1.14.2. Korán, radikális anabaptizmus eszméi, bibliai szemelvénygyűjtemény, Dekameron, „paraszti hiedelmek mélyrétegei”, Caravia álma, útleírás, Mária-legendák.

1.14.3. könyveit ált kölcsön vagy ajándékba kapta à nem saját választása volt, mit olvas. A fennmaradt könyvjegyzéknél vsz többet olvasott.

1.14.4. mindegyik kv népnyvű, „nagyrészt 2-3 évszázaddal korábban keletkezett, nagyon elterjedt, sokféle társi réteg által kedvelt írás”.

1.15. 1599-es meghallgatás:

1.15.1. „Én úgy hiszem, hogy mindenki azt hiszi: a maga hite a helyes, de tudni nem lehet, hogy melyik légyen a helyes. De mivel a nagyapám, az apám és az egész családom mind keresztények voltak, magam is úgy akarom, hogy keresztény legyek, s higgyem, hogy ez az igazi hit.”

1.15.2. kínzókamrás vallatás, eredménytelenül.

2. Menocchio pere előtt ~20 évvel Luccában egy Scolio nevű embernek volt hasonló esete. Szerinte tiszteletben kell tartani a 10parancsolatot, más dogmákat (pl szt3) meg kell tagadni.

2.1. Forrásai: pari realizm, Isteni színjáték, Korán.

2.2. Cél: egyenlőség, fölösleges külsőségek megszüntetése. Korán-szerű paradicsomkép. „Városi kult moralizáló megbélyegzése”.

3. 1570, Appenninek, Pighino nevű molnár. Ő elutasította a sztk közbenjárását, a gyónást, a böjtöt. Sztségek nélkül is lehet üdvöz. Paradicsomban mindenki egyenlő, pokol és purg nem létez. Ha meghal a test vele hal a lélek is.

3.1. Forrásai: népnyvű evangéliumok, Zsoltárok Kve, Donatus grammatikája, a Menocchio által is olvasott bibi kommentárgyűjt.

3.2. megtagadta tanait; püpi szolgáló lett.

4. Miért pont a molnárok?

4.1. települések szinte mindegyikén vízi- vagy szélmalom à SOK molnár.

4.2. Malom a találkozások és társi érintkezés színhelye.

4.3. lakott teren kívül à titkos összejövetelekre is alkalmas

4.4. parasztoktól elszigetelten éltek, gyakran ellenségesen.

2 megjegyzés:

Ági írta...

Ez annyira jó kurzus lehetett!

zsö írta...

Naná, Novák Veronika fémjelezte:)

Hiba történt a modul működésében