2009. november 17., kedd

Ladurie: Montaillou. XXII.: A vallás a gyakorlatban

1. A szentségek kiszolgáltatása
1.1. keresztelés
1.1.1. népszerű. Valláson kívüli aspektusai: keresztelt nem fog vízbe fúlni, nem falja fel farkas, szebb bőre és csinosabb arca lesz. Komaasszonyok és komák lesznek általa (barátságoknak és albigens eszmék terjesztésének szptjából kiváló).
1.1.2. az eredeti cél (mentesítés az eredendő bűntől) nem igazán ismert a helyiek körében.
1.2. Áldozás, gyónás
1.2.1. ~évente áldoznak-gyónnak a hithű katok. A gyónás ált szelektív („Meggyónom bűneimet, kivéve azt, amit az eretnekség révén követtem el. Nem hiszem ugyanis, hogy azzal bűnt követtem volna el.”), vagy a saját lelkiismeret előtérbe kerül („Meggyónom bűneimet; kivéve azokat, amiket az eretnekség révén követtem el, mert attól félek, hogy egy ilyen vallomással mindent elveszítek. De már megbántam ezeket az eretnek bűnöket, és vezeklésül – ezt magam róttam ki magamra, gyóntató közreműködése nélkül – két télen keresztül lemondtam arról, hogy inget hordjak.”).
1.2.2. Állítólag a gyóntatópapok rendtársaikkal kinevetik a bűnbánó vallomásokat. Ez sem lendít a gyónási kedven.
1.2.3. jóemberek nem tartanak igényt a „bűn előzetes felfedésére”
1.2.4. Mivel a saját üdvözülésében mindenki érdekelt, még a legegyszerűbb pásztor is tudja, hogy a gyónás csak akkor érvényes, ha azt őszinte szívvel tesszük.”
1.2.5. a fentiek ellenére a leglényegesebb sztségek egyike Montaillouban.
1.3. Fontos sztségek még: házasság, első áldozás
1.4. nem jellemző viszont a bérmálkozás és az utolsó kenet
1.4.1. utóbbi helyett gyónás, áldozás a halálos ágyon. Ehhez kapcsolódnak egyéb rituális cselekedetek is:
1.4.1.1.végrendelet-készítés
1.4.1.2.rituális nyögdécselés
1.4.1.3.gyertyaégetés
1.4.1.4.haj- és körömvágás
1.4.1.5.halál utáni mise, lelki nyugalomért mondott imádság
1.4.1.6.halottak napjához kötődő közös lakoma.
2. Egyéb vallási technikák
2.1. Zarándoklat: Montaillouban max a helyi szentélyig mennek. Viszont szívesen adnak alamizsnát az átutazó zarándokoknak.
2.2. Böjt: nagyobb fenyegetettség à többen tartják be („Ha nem fogod vissza magad, majd jól mellbe váglak a húsos tányéroddal!”). legnépszerűbb a negyvennapos böjt. A többi „gyakorlata Montaillouban csakúgy, mint másutt, gyakran megbukik a nép tudatlanságán”.
3. A „harcos apparátus” („melyet az egyh a fdi életben jelent”)
3.1. ellenőrző tevékenység plébániákon, püpön, utazó barátokon (minorita, domonkos) keresztül. Montaillouban nem nagyon működ egyik sem àszabság a vili papoknak, plébánosnak (Pierre Clergue). Plébánosnak lenni hatalom.
3.1.1. fülbegyónás
3.1.2. műveltség
3.1.3. domus, mezgazdi jövedelem, tized
3.1.4. emberek magázzák, ő tegez.
3.1.5. a plébánosdinasztiák minden tagja tiszteletet, félelmet ébreszt
3.1.6. befolyásos eszmeközvetítő (ha – bizonyos határokon belül – pl a kathar eszmék felé fordul, sokan fogják követni).
3.2. zsinon néha részt vesz a plébános (amúgy kötelező lenne, évi kétszer) Palmiersben.
3.3. mivel nem volt erős feljebbvalói ellenőrzés Montaillouban, Clergue szabadon süllyeszthette az oktatási-felügyeleti nívót, így könnyebben lábra kaphattak az eretnek eszmék. De vsz a többi hasonló falunál ez kirívóbb pl volt.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében