2009. november 18., szerda

Bertényi: A történelem segédtudományai/Genealógia

1. „Az emberek közti leszármazáson alapuló rokonsági kapcsokkal foglalkozó, az egész társt átfogó klasszikus törti segtud.” Gyakorlati, alkalmazott tud pl, ha öröklési jogról van szól Társi hierben egyre alsóbb rétegek is alkalmazták. Nem az öröklést.

2. megközelítések:

2.1. történeti

2.2. orvosi (orvosgenetikai)

2.3. etnográfiai

3. története

3.1. „ősi időktől”

3.2. ókori gr: héroszoktól származtatás

3.3. ókori róma: ősök érdemeinek átvitele az egész nemzetségre. Polgároknál is. Mitológiai ősök keresése [..?!]. Gyakori örökbefogadás. Leszármazási táblák (stemma, kereszt alak).

3.4. germán népek: vérrokonsági alap. Emberi testen ábrázolás. Ősigazolás bizonyos jogok elnyeréséhez kötelező.

3.5. renesz: uralkházak, főnemesség, nemesség, polgság, értelmiség családtörijei. Latin, angol, német, fr nyvn. Suntheim, Gatterer.

3.6. 19.sz: lexikon-sorozatok, társaságok, publikációk. Lorenz, Bataglia.

4. A magyar genealógia

4.1. Budai Ézsaiás lexikona, 17.sz. Jellemzőek az idealizált főúri családtörik.

4.2. 19.sz: helytörténeti szakirod. Mocsáry, Nagy Iván; megyékről (Nógrád), családokról (Károlyi, Görgey). 1883: Magy Heraldikai és Genealógiai Társaság; Turul c folyóirat.

4.3. 20.sz: Kempelen, Kubinyi; Magy Családtörti Szemle. Levéltári repertóriumok (Bethlen, Batthyány családé)

5. források (minden, ami leszármazásbizonyító)

5.1. szájhagyomány (~nagyszülőkig terjed)

5.2. írott források (elbeszélő törti, önéletrajzi, anyakv, családi fejlegyzés, névváltoztatási irat, igazolvány, rendőri jegyzék, katonai forrás, összeírás, etc)

5.3. nyomtatott források (aprónyomtatványok)

5.4. epigráfiai emlékek (feliratok, emléktáblák)

5.5. funerális emlékek (sírkő, halotti címer, zászló)

5.6. tárgyi emlékek (fegyver, kegy- és emléktgy. Készíttető, tulaj, megajándékozott adatai)

5.7. történeti ikonográfiai emlékek (festmény, szobor, egyéb művészeti alkotás, fotó, film)

6. alapfogalmak (a teljesség igénye nélkül)

6.1. Ős (avus)

6.2. Nemzetség (gens): egy közös őstől szármó, azonos nevű ivadékok sora.

6.3. Nemzedék (generáció): megközelítőleg azonos korúak

6.4. Koició: 2 kül nemű kapcsa utódok létrehozása céljából

6.5. Filiáció: 2 egymástól szármó személy kapcsa

6.6. Agnáció: ffi ágú leszármazás

6.7. Kognáció: apai és anyai ágú vérrokonságon alapuló család

6.8. Oldalági vérrokonság: 1 közös ős, de nem leszármazotti kapcs egymással (unokatestvér)

6.9. Rokonsági fokozat: „Két vérrokon közti genealógiai távolság”

6.10. Örökbefogadás: „természetes kapcst utánképző jogintézmény”

6.11. Sógorság: házasfél és házastársa vérrokonai közti önálló rokonsági kapcs

6.12. Ősazonosság: ha 2 embernek nem teljesen kül ősei vannak (főleg uralkházaknál)

6.13. Implex: rokonházasság. Replex: több, mint 50 közös ős

7. Jelek, ábrák, táblázatok

7.1. azonos keresztnév- jelölés: kronológiailag rómaiszámozás. Többszöri házasságnál dettó.

7.2. Vizsgt személy alul (kivéve családfa), ffi szemből bal oldalon

7.3. alfajok: vérrokonsági, sógorsági táblázat. Lemenői jegyzék: szakadatlan és megszakított.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében