2009. november 29., vasárnap

Bertényi: A történelem segédtudományai/Heraldika

1. herold: kkori csaták küldönce, lovagi tornák rendezője. Munkájához szükséges a címerek ismerete.

2. címertan=címertörténet+szerkesztés+leírás szabályai+művészi kivitelezés.

3. Címer: „kkori fegyverhasználaton alapuló, legtöbbször pajzs alakú jelvény, melyt magánszemélyek vagy testületek megkülönböztető jelként használnak”. Magyar etimológia: sisakdíszből. Címer:

3.1. színes jelvény

3.2. mértani forma vagy stilizált kép (térbeli ábrázolás nem megengedett)

3.3. legfőbb hordozója a pajzs (néha nem, hanem zászló, köpeny, sisak, etc)

3.4. örökölhető, fdbirtokhoz vagy családhoz köthetően

4. eredet

4.1. kezdet: gr vázafestészet pajzsai VAGY római hadijelvények VAGY germán rúnák VAGY muzulmán címerek. Vszbb, h katonai ok, h a páncél miatt felismerhetetlen harcos beazonosítható legyen. Írástudatlanság miatt képi ábr à címerpajzs nem minden oldalról látható à zászlóra, nyeregtartóra, sisakra festett ábrák. 12.sztól.

4.1.1. Mo-n III. Bélánál először a pajzsra helyezett jelvény (kettős kereszt). Utána Imre kir vörös-ezüst sávos jele, II. András oroszlános pecsétei.

4.2. uralki címerek à világi előkelők à kisebb nemesek à városi-, polgári- és céhcímerek. Nem csak fegyvereken ábrázolták (használati tgyk, pecsét, épület, díszruha, láda, etc). à egyre inkább díszítőelemmé vál.

5. címerjog

5.1. pl hogy ne lehessen uolyan (vagy nagyon hasonló) címere több családnak à bíróságok.

5.2. 1 embernek több címere is lehetett (családi, fúri, etc)

5.3. 17.sz végén címerkvbe bejegyzés pl Fro-ban (60.000 család regisztráltatta magát)

6. Pajzsok

6.1. forma: normann, háromszögű, dobor~ (14.sztól), tárcsa~ (lándzsa/dárda megtámasztására), lófejes (reneszánsz), csücsköstalpú, ruta~ (főleg női), ovális, kerek, egyéb.

6.2. ábrázolás

6.2.1. ált egyenesen áll, néha jobbra-balra dől

6.2.2. felfordított: család kihalása

6.2.3. több együtt: egymásra helyezve. Alsó, nagyobb: nagypajzs. Felső, kisebb: boglárpajzs. (ha több is van: alappajzs, nagypajzs, középpajzs, szívpajzs)

6.2.4. anatómia: függőleges felosztás szerint pajzsfő, pajzsderék, pajzsláb. Vízszintes felosztás: első (jobb) szél, hátsó (bal) szél. Az ábrás felület a pajzsmező.

6.2.5. ha egyszínű, osztás nélküli: tarpajzs.

6.2.6. főbb színek: vörös, kék, zöld, fekete, arany, ezüst. Nincsenek árnyalatok.

6.2.7. Külföldön gyakori a bundabőr-bevonás+egyéb díszítések. Együttes néven máz vagy borítás.

6.2.8. képszerű ábrázolások:

6.2.8.1.mesteralak: mértani felosztás eredménye. Minden más címerkép.

6.2.8.2.hasítás, cölöp, vágás, pólya, sakkozott, telek, szelés, harántpólya, rutázott, haránt, süvegezett, bizánci, görögkeresztes, latinkeresztes, máltaikeresztes. Pajzsfelület minél nagyobb részét töltötték ki à minél távolabbról fel lehessen ismerni à túlzások.

6.2.9. rendszerezés

6.2.9.1.ember, testrész (harcos, oldalról, fej, kar)

6.2.9.2.állat (oroszlán, sas, kecske, medve, hal, szarvas, kos, pelikán, kígyó)

6.2.9.3.növény (liliom, búzakalász, szőlő)

6.2.9.4.égitest (nap, hold)

6.2.9.5.épület (bástya, városkapu, -fal)

6.2.9.6.szerszám, fegyver, ruha

6.2.9.7.képzelt lény (egyszarvú, griff, kétfejű sas, sárkány, hárpia, szirén)

6.2.9.8.szimbólum (pl mesterségeké)

6.3. egyéb díszítőelemek

6.3.1. sisak

6.3.1.1.csupor~ (12.sztól)

6.3.1.2.csöbör~ (13.)

6.3.1.3.csőr~(15.)

6.3.1.4.torna~ (15.)

6.3.1.5.rostély~

6.3.2. sisakdísz: sisakra festve, később csavarral ráerősítve. Pl szarc, szárny, toll, zászló, virág, gally, etc

6.3.3. sisaktakaró: szalag-vagy levélszerű. Sisakcímer mintázatához alkalmazkodó

6.3.4. pajzstartó (telamon): alakok, akik a pajzsot őrzik. Sas, angyal, növény.

6.3.5. címersátor, címerpalást: pajzs mögött. Ált vörös, szőrmedíszes. Korona alól indul ki.

6.3.6. jelmondat (devise): csatakiáltással összefüggésben. Pajzs alatti/melletti szalagon, soha nem a pajzson.

6.3.7. rangjelölő korona

6.3.8. marsallbot, horgony, kulcs, tiara, kettős kereszt, körmeneti kereszt, bíborosi kalap, püpsüveg (mitra), pásztorbot, kitüntetés, etc

6.3.9. címertörés: családi ágak, törvénytelen gyerekek megkülönböztetésére.

7. címerszimbolika

7.1. kevés forrás az ábrázolások mögöttes tartalmára. Ahol mégis:

7.1.1. név jelentését ábrázolták (Lorbeer-babér, Hufnagel-patkószög, Kecskemét-kecske, Grünfeld-zöld mező)

7.1.2. címeradományozás okának ábrázolása (borbélyi szolgálat)

7.1.3. ismert jelentéstartalmak (magyar címer – 4 nagy folyó, 3 nagy hegy, etc)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében