2009. november 29., vasárnap

Bertényi: A történelem segédtudományai/Filológia

1. nyelvészeti/irodi/történeti tud; legfontosabb része a szövegkritika és szövegkiadás.

2. gr szó szeretete; írott szöv-k ismerője-kutatója.

3. szövegkritika: „lehető leghitelesb szöv helyreállítása”

3.1. nyomtatás előtti korból sokkal kevesb szövt ism (eredeti antikot pl 0-t). Kivételes pl Vergil, Livius 4.sz-i másolata.

3.2. alexandriai tudósok: Kre 3.sztól klasszikus (főleg gr) szövegeket kutattak-gyűjtöttek-tisztáztak le-értelmeztek-magyaráztak.

3.3. errores: szövegmódosulás, -változás.

3.3.1. szerzői~: pl Ovid, SevillIz

3.3.2. nem szerzői: másolók-átírók-kiadók változtatásai. Pl BíbKonst.

3.3.2.1.helyesírás (pl amikor maiusculáról minusculába), betűtévesztés, rossz kptozás.

3.3.2.2.rövidítések téves feloldása (Thuróczy-, Kézai-krón)

3.3.2.3.dittográfia, haplográfia: szövrész megkettőzése/felezése (Thuróczy)

3.3.2.4.betű-, szó- és sorkihagyás (14.sz-i krónkomp)

3.3.2.5.banalizáció: mások által nehezen értett szöv önkényes megváltoztatása (14.sz-i)

3.3.2.6.glossza, kommentár, lemma véletlen bekerülése egy későbbi szövbe

3.3.2.7.korábbi hibák (pl szöveghiány kiegészítése) rossz korrigálása

3.3.2.8.pontatlan idézet (eleve nem szokás a hivatkozás). (Anonymust használó Kézait használó 14.sz-i)

3.3.2.9.vallási-ercsi szépítés (obszcenitás mellőzése), palimpsestus (Anonymus-kódex).

3.4. szakaszai:

3.4.1. recensio: teljes szövhagy számbavétele, összegyűjtése. Kéziratok összevetése. Eltérő szövhelyek megállapítása. Hibák kiválasztása. Kéziratok egymáshoz kapcsolásainak meghatározása.

3.4.2. examinatio: mérlegelés, vizsgálat

3.4.3. emendatio

3.4.4. constitutio textus: helyreállítás (ami legközelebb áll az eredetihez)

3.4.4.1.lectio difficilor: nehezebb olvasat. Ld banalizáció másoláskod: aminek bonyolultabb a nyvezete, az a régebbi variáció.

3.4.5. ránk maradt és eredeti közti kapcs: apográf (hagyományozott), eredeti. Nyvhasználat, szövösszefüggés, szerzői akarat:

3.4.5.1.kifogástalanul átfedik egymást

3.4.5.2.hiányos, de intuitív sejtés alapján kiegészített. Legkisebb javítás elve.

3.4.5.3.egyáltalán nem felel meg, javításra sincs lehetőség.

3.4.6. zárt hagyomány (1 forrásból dolgt a scriptor), nyílt (többől)

4. szövegkiadás – az elbeszélő kútfők

4.1. betűhív, facsimile, fototyp. Kritikai kiadás.

4.2. mutatók (index), jelzetek (siglum)

5. szövegmagyarázat, -értelmezés

5.1. nyvészet, nyvtört

5.2. bibliográfia

5.3. pl Thuróczy-krón 300 oldalához ~1000 oldal jegyzet (latinul)

5.4. bilingvis kiadások

5.5. elemzés (társi terminusok, nyelvi körny, szakszavak, etc)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében