2009. november 19., csütörtök

Bertényi: A történelem segédtudományai/A történeti földrajz

1. Bél, 18.1.: „Úgy áll a dolog az egész történelemmel, hogy a frz és a kronológia fénye nélkül vak, vagy legalábbis vakoskodik.”

2. „törti szakkérdés frzi feldolgozása

3. töri a frz fényében

3.1. Mo-n Lázár deák tkpétől vannak pl csatahelyszín-megjelölések évszámmal

4. a frzi körny és a törti események

4.1. Ritter, 1817: természet mindig, minden népre hatással à nem csak egyes rendkívüli eseményeknél pl.

4.2. Vidal de la Blache: frz=terep+helyszín+víz+növzet+ember. Kiegészítés: +tér+távság+szintkülség.

4.3. Mo-n a 19.sz végétől kapcsolódik törti művekhez frz.

5. Törti frz-történet

5.1. mo-i modern frztud: 19.2, Hunfalvy, TelekiP

5.2. lavíroz töri és frztud közt à önálló tudomány, 1988.

6. tárgya

6.1. Teleki, Mendöl? Múlt jelenségeinek környbe való beállításe

6.2. BullaBéla: „kultúrtáj korabeli állapotának hű leírása (településváltozások)

6.3. SomogyiSándor: „tájalkotó tényezők időben és térben változó kapcsolatának felismerése és magyarázata”

6.4. GyGy: „Az Árpád-kori Mo törti frza” c: „egy terület adott törti korban fennállott termi, gazdi és társi viszonyainak frzi szptból rendszerezett leírása törti források alapján”.

6.4.1. területi alapegység: vmgy

6.4.2. népességváltozás, etnikai viszonyok, helyi honfi-tört, birtokrenc, gazd, útháló, közig, határváltozások, települések egyenkénti törte.

6.5. abban különböz a paleogeográfiától, h emberi beavatkozások hatását is vizsg

7. forrásai

7.1. törti rokontudományok: régészet, növfrz, talajtan

7.2. oklk, elbeszélő források, tizedjegyzékek, országleírások, adólajstromok, urbáriumok

7.3. államismereti munkák (honismeret, állatismeret, statisztika, poli, gazdi és törti vonatkozások)

7.4. frzi-gazdi lex, helytörti lex, helységnévtár

7.5. katonai felmérés (települések, erődített várak, termi körny, útháló, egyéb katonai adatok)

7.6. népszámlálások

7.6.1. 1784-_

7.6.2. akár családtagonkénti adatokkal

7.6.3. matematikai statisztikai módszerek, rendszeresen ismétlődő, egységes szptk alapján

7.7. tkpk

7.7.1. 1528-

7.7.2. Mikovinyi Sámuel, Lipszky János

7.7.3. katonai felmérések ábrázolása: 18.2-től

7.8. egyéb metszetek, rajzok

8. összefoglaló munkák

8.1. Tomka-Szászky, 18köz

8.2. TelekiJ, Szabó Károly, 19köz: „Hunyadiak kora Mo-n”: Mo határai, kiterjedése, termékei, folyói-tavai-gyógyvizei, szigetei, vmgy-i

8.3. Csánki Dezső

8.4. GyGy: Árpád-kori törtifrz

8.5. monográfiák 1-1 megyéről, 20.sz, ált csak kkorról

8.6. külf: Braudel, Smith, Pounds

9. kézikvk, adattárak

9.1. Kovachich, 19.1: Árpád-kori frzi nevek, előfordulásuk éve és helye, forrásjelzet

9.2. TelekiJ, Hunyadiak kora: 22 vmgy

9.3. Ortvay Tivadar: kármedi vízrz, 19.2

9.4. Vályi András: leíró statisztikai helységnévtár

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében