2009. november 24., kedd

Bertényi: A történelem segédtudományai/Oklevéltan

1. „Okl-k fennmaradását, formáját és kiállításának folyamatát tanulmányozza. Kritikát gyakorol, megítéli az okl-k hitelét, értékeli szövegük minőségét, feltárja a törtész számára hasznosítható összes tartalmilag lényeges elemet, datálja és közzéteszi azokat.”

2. Okl: meghat-t szabályok szt kiállított jogbiztosító irat a kkorból. [újkor – irat]

3. Az okl fennmaradása

3.1. eredeti~: kiállítása-kori állapot, kisebb-nagyobb változtatásokkal (pl pecsét, levtári jelzet, folt, csonkulás, etc). Több plban kiállított: chirographum (kézírás, amit az egymás alá írt ctrlv-k közé írtak, hitelesítésül). Mo-n 12.sztól.

3.2. másolatok:

3.2.1. fénykép vagy utánzat

3.2.2. hiteles~: másolat készítője szavatol

3.2.3. egyszerű~

3.2.4. teljes~

3.2.5. részleges~: tartalmi átírás, kivonat

3.2.6. másolatgyűjtemény: chartulatrum (ami van, azt megőrizni), registrum (1 oklevéladó által kibocsátott okl-k. ellenőrzés+újraíráslehetőség), formularium (tematikus, gyakorlati gyűjtés). Levéltári leltárak (rövid tartalmi ismertetéssel), 14.sztól.

3.3. hamis~:

3.3.1. interpoláció (korábbi szöv kiegészítése) – Vvgyi apácák

3.3.2. palimpszeszt (pecsétes okl-ről írás lekaparása, új írása. Nyomok nehezen eltüntethetők à ritka) – tihanyi alaplev

3.3.3. fiktív oklevél hamisítása – Szilveszter-bulla

4. Külső ismertetőjelek

4.1. eredeti fennmaradása esetén tanulmányozhatók_.

4.2. anyag: papirusz, pergamen, rongypapír

4.3. alak: réglalap. 11-2.sz kivételével fekvő helyzetű

4.4. szövegkép

4.5. írás

4.5.1. grafikus szimbólumok: Kr-jelképek (kereszt, monogram, chrismon), okl-adó monogramja, ellenőrző személyek jelei, kereszt (rota), jókívánság, kézjegy

4.5.2. díszítő elemek: első betű, kiemelt részek, uralk neve nagyobb-díszesebb; emberi-állati figurák rajzai. Fekete, néha piros tintával. Pl címereslevelekben gyakran le is rajzolták az említett címert.

4.6. megerősítések:

4.6.1. chirographia

4.6.2. pecsét: függő~: ünnepélyes vagy egyszerű; örökjogot biztosító vagy ideiglenes (pátens). Utóbbi lehet nyílt vagy zárt.

5. belső ismertetőjelek

5.1. szöv felépítése, nyelve, stílusa.

5.2. protocollum

5.2.1. invocatio

5.2.2. Kr-szimbólumok

5.2.3. in nomine

5.2.4. intitulatio

5.2.5. jámborsági formula

5.2.6. alázatossági formula

5.2.7. inscriptio (címzés)

5.2.8. salutatio, áldás

5.3. contextus

5.3.1. arenga (elvi alap)

5.3.2. notificatio (~címzés)

5.3.3. narratio (előz- és körülmények, indoklás)

5.3.4. dispositio

5.3.5. clausula (~egyéb közlemény)

5.3.6. sanctio (evilági vagy spirituális)

5.3.7. corroboratio (megerősítés: hitelesítés leírása)

5.4. eschatocollum

5.4.1. subscriptiones

5.4.2. datatio

5.4.3. apprecatio

5.5. nyv: latin egész Euban (kiv: Biz-gr, Anglia-angolszász). Egy-egy magy nyvű keletkezés a 14.2-től.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Thanks for the erdekes informacio

Hiba történt a modul működésében