2009. november 18., szerda

Bertényi: A történelem segédtudományai/Archontológia és Prozopográfia

ARCHONTOLÓGIA

1. Időrendben egy adott tisztség összes viselőjéről készült listák összeállításának tudománya.

2. helytelen – Engel Pál szt –, hogy törti segtud, mert:

2.1. „tárgya maga a tevékenység során keletkezik” – azaz nincs eleve adva

2.2. nincs saját szókincse

2.3. nincs saját módszertana

2.4. à inkább „olyan tudos tevékenység, mely célja bizonyos típusú törttudi segédletek összeállítása”.

3. A kkori Mo ~-ja

3.1. A méltóságsor

3.1.1. legfontosabb forrástípus. Tisztségvisk névsora okl-be illesztve.

3.1.2. sajátos mo-i fejlemény. Hasonlít a német tanúnévsorra (ami az okl kiállításakor jelen levőket sorolja).

3.1.3. hitelességet erősíti, korban pontos elhelyezést

3.1.4. közjogi jelentőség: tisztségvisk hozzájárulásával jött létre az okl (ergo a kir és az ország együttes akaratával).

3.1.5. 1181 – 1526ig jelentős forrás

3.1.6. 2 része:

3.1.6.1.prelátusok (érsekek, püpök, üresedésben lévő székeikkel együtt)

3.1.6.2.világi főméltóságok (nádor, országbíró, erdélyi vajda, szlavón bán, tárnokmester, lovászmester, asztalnokmester, pohárnokmester, ajtónállómester, szörényi bán; általában még udvarbíró, macsói bán; néha még egyéb bánok, megyés ispánok).

3.1.6.3.~25-30 név, fele-fele arányban.

3.1.7. kancellárián sokszor nem voltak tisztában a római datálás helyes alkalmazásával, néha nem frissítették a névsort, és halottakat is belevettek.

3.1.8. ~1500 méltóságsoros okl-t ismerünk, nem egyenletes időbeli eloszlásban (pl interregnumok_) à főméltóságok névsora hiányosan állítható össze à más forrásra is szükség van à

3.2. Világi főméltóságok saját kiadványai

3.2.1. főleg nádori, országbírói, erdélyi vajdai, hrv-szlavón báni. Ill az ő nevükben eljáró bírói helyettesekéi.

3.2.2. néha előfordul önkényes címhasználat pl à más forrásokkal egybevetendők à

3.3. Kinevező okiratok: kevés van, mert szóbeli kinevezések, kkorban nem megőrzött iratok à újkorban válik fontossá.

3.4. Egyéb források: inkább alkalmiak, mint rendszeresek

3.4.1. kiri adománylevelek (adományos hivatalainak felsorolása)

3.4.2. bármilyen egyéb feljegyzés

3.5. Pauler, Hóman.

PROZOPOGRÁFIA

4. „Személyekre vonatkozó adatok összegyűjtése, elrendezése”. Kevésbé segtud, mint az archontológia.

5. biográfiától abban különböz, hogy:

5.1. „puszta adattár”, „nyersanyag”

5.2. tgya nem egy személy, hanem személyek meghatározott köre. A körön belül viszont mindenkire ki kell terjednie

5.3. csak bizonyos típusú adatokat gyűjt

6. Mályusz, Kubinyi (kincstári személyzet, 15.2), Bónis (kkori jogász értelmiség)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében