2009. november 23., hétfő

Bertényi: A történelem segédtudományai/Paleográfia

1. „régi írások törtével, olvasásával, átírásával, jellegzetes vonásaiknak összegzésével, társi és frzi elterjedésükkel fogl”. Önálló segtud a gr- és a latin~

1.1. viasztáblára, papiruszra, hártyára, papírra; stilussal, calamussal, pennával; kódexet, oklevelet.

2. történet

2.1. 18.legeleje, Montfaucon bencés szerzet kódexekkel „vázolta az írás fejlődését”

2.2. 18.1: egyetlen latin írás vt, csak 3 formában

2.2.1. maiuscula: összes betű 2 párh vonal közé helyezhető.

2.2.2. minuscula: összes betű négy párh vonal közt helyezked

2.2.3. cursiva

2.3. Hajnal István, 20.1: hivatalos írásbeliség kutatása, írás társi funkciójának vizsga.

3. íróanyagok

3.1. papirusz: Csak az egyik oldalára írtak.

3.1.1. ókortól a 10.sz közepéig általános.

3.1.2. arab hód miatt mex az egyiptomi import Euba à

3.2. pergamen

3.2.1. juh-, kecske- vagy borjúbőrből

3.2.2. déli hártya: egyik old kidolgozott, másik (szőroldal) sárgás. Tekercsben tárolás

3.2.3. északi hártya: egyforma finomságú a 2 old. Hajtogatva is tárolható.

3.3. viasztábla

3.3.1. in antik Róma

3.3.2. könnyű írni, könnyű újraírni

3.3.3. stilussal

3.3.4. összefűzött fatáblák: codex

3.4. papír

3.4.1. Kína à arabok à Eu. 9.sz.

3.4.2. ált a nem örökérvényű okl-ket írták rá eleinte

3.4.3. keltezés könnyebb, mert márka- vagy vízjel

3.4.4. calamus, penna

3.4.5. vasgálic feloldva borban-ecetben, színezés korommal-szénnel

4. íróműhelyek írásképek, egyéb jellegzetességek alapján különböztethetők meg

5. írástípusok: szépírás, könyvírás, folyóírás, ezek keveréke

6. jegyző megfogalmaz, írnok letisztáz

7. sok rövidítés (szó néhány betűjét írják csak le, ill egyezményes jelek: 9=con- vagy –us, 4=-rum)

8. Írástörténet

8.1. legrégibb latin írás a capitalis. Minden betű egy négyzetbe szorítható. Nincs szóelválasztás.

8.1.1. alfajok: rustica, cursiva, uncialis.

8.1.2. 8.sz-ig. onnantól regionális írások

8.2. Karoling ren idején újra egységes írás (karoling minuscula

8.3. 13.sztól gótikus minuscula

8.4. 14.sztől humanista írás (könyvírás, folyóírás, kancelláriai írás is)

8.5. Mo: korai okl-k karolingban íródtak (pl Ph). Később gótikus.

8.6. számjelölés a 12.sz-ig római, de gyakran minusculás.

9. Nyv és stílus

9.1. capitalis à szóelválasztás à írásjelek

9.2. középlatin helyesírás a kiejtéshez igazodott (kettőshangzók eltűnése, tc-hasonulás, kc-hasonulás, i-ből y, u-ból v, h-elhagyás)

9.2.1. új jelentések (saecularis=száz évi à világi)

9.2.2. szavak továbbképzése

9.2.3. idegen szavak latinosítása

9.2.4. nagyon jellemző a rímes próza (13.sztól inkább a ritmikus próza).

10. A forráskiadás

10.1. forrásközlés (egyedülálló források nyomdai soxorosítása)

10.1.1. fényképes (facsimile – csinálj hasonlót)

10.1.2. szöveges (interpretatióval jár együtt): betűhű, betű szerinti, szöveghű, regeszta.

10.2. írnok tud írni, olvasni, önállóan fogalmazni, ügyintézni (Anonymus, JanusP)

10.3. írás a 14.sz-ig kizárólag egyh-hoz kötött.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében