2009. november 22., vasárnap

Bertényi: A történelem segédtudományai/A kronológia

1. „törti események időrendiségével fogló törti segtud”

1.1. csillagászati jelenségek megfigye: legrégebbi, legfontosabb

1.1.1. év: Fd Nap körüli forgása

1.1.2. hónap: Hd Fd körüli forgása

1.1.3. nap Fd Fd körüli forgása

1.1.4. időszámítás lehet soláris vagy lunáris. Kettő bonyolultan összehangolható (szökőhónapokkal).

1.1.4.1.soláris renc: egyiptomiak, később rómaiak

1.1.4.2.lunáris: rómaiak, arabok, trk

1.1.4.3.lunisoláris: Babilon, zsidók, hellenisztikus Gro, Távol-K.

2. Julianusi és gregoriánus naptár

2.1. Kre 45-től, solaris-rencű szökőnapos-szökőéves. Évi 11 perc külség a tényleges csillagászati évvel à ref előbb-utóbb szükséges. Próbálkozások: RBacon, Cusanus, Regiomontanus, Kopernikusz. Végül XIII. Gergely megbízására Lilius és Clavius csillászok, 1582.

2.1.1. protk körében ~200 évig tartott az elfogadás (Ang: 1752, Oroszo: 1918)

2.1.2. Mo-n 1588tól több-kevesebb sikerrel mindenhol bevezették.

2.2. egyéb naptárreformok – frforr

2.2.1. 1793-1806

2.2.2. 1 év= 360 nap = 12db 30napos hó = 3x10napos dekád. Napok sorszámnévvel jelölve a dekádon belül. Négyévenként szökőnap. 10-10 órás nappal+éjszaka [..?!]

2.2.3. hónevek szept 22-től: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire, Nivose, Pluviose, Ventose, Germinal, Floreal, Prairial, Messidor, Thermidor, Fructidor.

3. Az évszámítás

3.1. éra: meghatározott kezdőpthoz viszonyított eltelt idő.

3.1.1. gr: első olimpia, kre 776 (Timaiosz)

3.1.2. róma: Róma határainak megállapítása, kre 754 (Varro)

3.1.3. szeleukida: bir alapítása, kre 311

3.1.4. zs: teremtés, kre 3761.X.6. (Talmud)

3.1.5. afrikai monofizita koptok: Diocl csász trónra lépése, 284

3.1.6. rómkat: Jézus születése, 0 (Dionysios Exiguus)

3.1.7. Biz: teremtés, Kre 5509

3.1.8. görkel: teremtés, Kre 5493

3.1.9. moh: Moh futása, 622

3.2. évkezdési napok:

3.2.1. jan1: Róma, Kre 1.sztól. Eu: 13-4.sztól

3.2.2. márc1: Meroving-kortól, +Velencében, 18.sz végéig

3.2.3. márc15: Róma

3.2.4. márc25: Firenze, Pisa

3.2.5. Húsvét: 12-5.sz-i Fro

3.2.6. szept1: Biz, egyéb ortodox

3.2.7. szept6-okt5: zsk

3.2.8. dec25: Euban 16.sz-ig általános

4. a hónapok

4.1. magyar elnevezések: Boldogasszony, Böjtelő, Böjtmás, SztGy, Pünkösd, SztIván, SztJakab, Kisasszony, SztMih, Mindszt, SztAndrás és Karácsony hava

4.2. római elnevezések: Martius, Aprilis (Vénusz etruszkul), Maius, Iuniores (vagy idősekről-fiatalokról, vagy Maia és Juno istennők tiszteletére), Quintiles, Sextilis (később Julius és Augustus), September, October, November, December (sorszámnevek). Januarius (Janus istenről vagy az év kapujáról – ianua), Februarius (februa – hálaadás, engesztelés).

4.3. zsidó elnevezések: Tisri, Hesván, Kiszlév, Tévét, Svát, Ádár (Veádár), Niszán, Ijár, Sziván, Tamuz, Áv Elul.

5. A hét

5.1. csilli jelenségektől és más időmérési egységektől független. Elnevezések bolygókról. Vastól kezdve: Solis, Lunae, Martis, Mercurii, Jovis, Veneris, Saturnii.

5.2. octava: köv hét ugyanazon napja

5.3. vigilia: ünnepek előtti nap

5.4. crastinus: ünnepek utáni nap.

6. a napok datálása

6.1. róma: elseje-kalenda, holdtölte-idus, 1.holdnegyed-nona

6.2. egyházi állandó ünnepek: Karácsony, Újév, Vízkereszt, sztk emléknapja, Mária-ünnepek

6.3. egyházi változó ünnepek: Advent, Húsvét, böjti napok, virágvas, nagypéntekszombat, Pünkösd.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében