2009. október 20., kedd

P. Burke: Népi kult a kora újkori Euban

8.: A BÖJT DIADALA: A NÉPI KULT REFORMJA

1. A ref első szakasza: 1500 – 1650.

1.1. vidékenként-generációnként más forma

1.2. hagyományok elnyomása-„megtisztítása” VS megújulás eljuttatása a parasztokig. Eu-n kívül drasztikusabban jelenik meg mind2 rész (Kína, Peru, India, indiánok).

1.2.1. kifogásolt elemek: misztériumjáték, népi prédikáció, sztk ünnepnapjai, zarándoklatok; ballada, bikaviadal, boszorkányság, charivari, énekmondás, jóslás, kártya, kocka, kocsma, népmese, színész-táncos, vásár, …

1.2.2. elemek kifogásolásának okai: ősi pogány hit nyomai fellelhetők benne, ill a túlzott szabadosság. Farsang a fő ellenálláskiváltó.

1.3. reformálók célkitűzései: szt és profán szétválasztása.

1.3.1. indoklás: „hívságok” csak pocsékolják az időt és a pénzt. Túl erőszakosak, rendetlenek, komolytalanok.

1.4. mindenütt Euban voltak reformkísérletek, attól függetlenül, hogy egyes régiókban kat vagy prot fennhat volt-e. Katk liberálisabban kezelték a szokásokat (részleges tiltások – pl tplban ne táncoljanak -, inkább módosítások). Luther is engedékenyebb („legyenek meg a gyermekeknek az ő játékaik”), a lutheránusok már kevésbé.

1.4.1. Kat-k által kifogásolt elemek: apokrif sztk kultusza, ünnepek profanizálása.

1.5. Azért volt átfogóbb, mint a korábbi reformkísérletek, mert nem elszigetelt, egyéni próbálkozásokból állt.

1.5.1. Tridenti zsin után dekrétumok szóltak a reformokról, dekrétumok nyomán zsinatok, tarti gy-k.

1.5.2. infrastruktúra is kedvezőbb (vö utak, nyomtatás, etc)

1.5.3. Reformok pl: Borromeo Károly, SzaléziSztFerenc, Miksa bajor hcg, …

2. Isten szolgáinak kultúrája

2.1. új népi kult teremtésének kísérlete a régi helyett.

2.1.1. protk: népi nyvű Bib à írásolvasástudás nőtt.

2.1.2. népi kultban az ~összes hagyományos dal helyét átvették a zsoltárok.

2.1.3. emberek megfogása katekizmusokon, prédikációkon és nyilvános, Bibértelmezésről tatrott disputák formájában.

2.1.4. népi kult fontos része a hivatalos kult parodizálása.

2.2. Katok által megreft rítusok: protk tévedéseire való rávilágítás, ellenük hergelés. Körmenetek.

2.3. Katok által megreft ábrázolások: fontos közvetítő szerep (a prot népinyvű olv helyett). Új sztk (Loyolai, Nepomuki, szent család)

2.4. Katok által megreft szövegek: népi nyvű himnuszok, kat Bibfordk, katekizmusok (gyakran illusztrált formában), „kegyességi kvk”

3. A reform második szakasza: 1650 – 1800

3.1. Világiak vették át a kezdeményezést

3.1.1. kat-n belül: janzenisták – pl in Aut: szobrok eltávolítása, zarándoktplk bezárása

3.1.2. prot-n belül: pietisták – szigorú szigorítások.

3.1.3. világi érvek egyre fontosabbak: esztétika („jó ízlés”), racionalitás.

3.2. Eredmény nagy átlagban kevesebb, mint amit el akartak érni a reformerek, de a művelt kisebbségre a vártnál nagyobb hatással volt à szakadás majd.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében