2009. október 18., vasárnap

Castiglioni: Az udvari ember

1. Udvari Ember „nemes vérből származzék, mert az erényekre buzdít. Legyen eszes és szép megjelenésű, kedves és szeretetreméltó.

2. Pallavicino: nem feltétel a nemes szárm. Fontosabb a szerencse. Legyen még boldog a szép megjelenés mellett. Legyen eszes, erős, ügyes, bájos, rokonszenves.

3. Lodovico: nemesség az első benyomás és a közmegítélés miatt fontos.

4. Valódi és legfőbb mestersége a fegyverforgatás (bátor, merész, hűséges, „a legcsekélyebb alkalmakkor is”). Harcon kívül emberséges, szerény, tartózkodó, feltűnésmentes.

5. Pallavicino: A szerénység gyakran nem jár együtt a fent felsorolt tulajdonságokkal. Ha vki érdemeinek megfelelően van tisztában értékeivel (és ennek hangot is ad), nem elviselhetetlen.

5.1. Gróf: tény. De az öndicséretnél jobban hangzik a dicséret. Az önbizalom jó, ha tettekben nyilvánul meg szavak helyett, és nem változik át merészséggé.

6. Bibbiena: milyen az a szép külső?

6.1. Gróf: szép arcú, mint Bibbiena (férfias, kedves, természetes). Szép testalkatú, azaz se túlnagy, se túlkicsi, egészséges, könnyed, rugalmas, erős, ügyes.

6.2. Fegyverforgatásban (lóháton és gyalog), birkózásban, párbajban, vadászaton, bikaviadalon, gerelydobásban higgadt, elszánt, bátor, kiváló, józan, bájos.

6.3. Lazításként „mindenben vegyen részt, amit a többiek tesznek”: nevessen, tréfálkozzon, adomázzon, táncoljon; de csak elbájolóan.

7. Legyen igazságos és egész ember: okos, jó, lelkierős, mérsékelt, tiszteletreméltó, erkölcsös.

8. Juliano: Fro-ban egyelőre csak a fegyverforgatást tisztelik, de talán hamarosan a tudást is fogják.

8.1. Gróf: igaz, példák is igazolják (NS, Caesar, ScAfr, Hannibal, …)

9. Műveltség pontosítása: latin és gr nyv ismerete, költők, szónokok, törtírók műveiben jártasság, vers- és prózaírás (főleg olaszul). Ezekben is legyen óvatos és szerény. A katonáskodás fontosabb, mint a tudomány

9.1. Bembo: a tudomány, az erény fontosabb a katonáskodásnál.

9.2. Gróf: tudományra szüksége van egy Udvari Embernek, de a fegyverforgatás a gyakorlatban hasznosabb.

10. Gróf: legyen jó zenész is (kottaolvasás, hallás után játszás, különböző hangszerekhez értés).

11. Federico: Úgy érvényesítse az összes fent említett jótulajdonságát, hogy ne keltsen másokban irigységet, és „minden cselekedete összes erényeinek eredménye legyen”.

12. Mielőtt valamihez hozzálát, „gondolja meg jól, hogy hol, ki előtt és mikor mit mond és mit tesz, miért teszi azt, vesse latba korát és hivatását, milyen célt akar elérni és milyen eszközök segíthetik azt elő”.

13. Uralkodójával való társalgás: minden erejével az ura tetszésének elnyeréséért küzdjön. Ne hízelgően, hanem szeretetből.

13.1. ne legyen előtte rosszkedvű, unalmas, kérkedő, veszekedő, hazug, tapintatlan, irigy, vakmerő.

13.2. legyen előtte ékesszóló, óvatos, bölcs, alkalmazkodóképes, mulatságos, tájékozott, jóra törekedő.

13.3. legyen képes ellentmondani fejedelmének (vagy legalábbis óvatosan véleményt nyilvánítani)

13.3.1. Ha a fej romlott, gőgös és önhitt, nehezebb az U. E. dolga. Legyen különb a fejedelménél, felelős érte. Ha reménytelen a helyzet, hagyja el.

13.3.2. ha a fejedelem bölcs, az U. E. azért tehet sokat, hogy nem engedi megcsalni urát.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében