2009. október 18., vasárnap

Klaniczay: A civilizáció peremén

BOSZORKÁNYHIT, BOSZORKÁNYVÁD, BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS

1. folklorista: hiedelem meglétét dokumentáló adatok+tipológiai alapelemek+törti plk

2. törtész: megszűnése története, okai, háttere (jogi, vallási, poli, társi, gazdi, …)

3. két szemlélet párosítása kézenfekvő.

3.1. források: elméleti, teológiai traktátus, vitairat, krónika, peranyag. Legjobban dokumentált néphittel kapcsolatos jelenségkör.

3.2. alkotóelemei:

3.2.1. mágikus technikákkal végrehajtott varázslat (maleficium)

3.2.2. személyes varázserővel rendelkező, éjszaka átváltozó, vérivó alany (striga)

3.2.3. a rituális mágia eszköztára

3.2.4. feketemise, szektaszerűség

3.2.5. egyéb népi képzetek (repülés, ördög-boszorkány szövetsége, etc). Inkvizíciós jegyzőkvk még színesebb vallomásokat rögzítenek.

3.2.6. leginkább női foglalkozás à emancipáció ellenreakciója.

A BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS HÁROM ÉVSZÁZADA [Magyarországon, 1520-1777 közt]

4. Tetőpt: 1720s.

5. források: korábbi statisztikák+forráskiadványok (vsz kevesebb adat van, mint ahány eset volt, plusz lásd még: önbíráskodás).

5.1. kis statisztika: boszorkányvádak alanya 9/10-e nő; esetek több mint felében volt (csak) halálbüntetés

5.2. nemzetközi viszonylat: mo-i üldözés mértéke megegyez az eui átlaggal (kivéve Svájc, Dél-Némo). Külség: utolsó, legnagyobb hullám későbbi, mint a (főleg DNy-) Euiak.

5.2.1. miért pont 18.sz.: közösségen belüli feszültségek levezetése (beszállásolás, erős-ödő Hab befolyás), tr hábok utániság.

6. tendenciák: 16.szban ált a városokban (vagy közvetlen környezetükben). Ált hábok után à hábban ffik haltak, boszüldözésben nők, helyreállt az egyensúly.

A VÁD SZOCIOLÓGIÁJÁTÓL A RONTÁS ANTROPOLÓGIÁJÁIG

7. általános elemzésen, kézikvk-jogszabályok olvasásán, okok kutatásán kívül elemzendő a boszorkányság hétköznapi megjelenése is

7.1. alulról érkező társi és kultis intolerancia: haragosok bevádolása. Trad értékek védelme elméletben.

7.2. tanúvallomási kiegészítő dokkban nyomon követhető a konstruált bűnbakkeresés-találás.

7.3. ált az erősebb fél tanúskodik a gyengébb ellen.

7.4. tömeghisztéria, gyerekvádlók és –boszorkányok

8. kkori sztk ellentétek: ördögi negatív csoda részesei a boszorkányok.

8.1. bosszombat=víziók. Rémálmok=álmok. Rontás=gyógyítás

A NÉPI MÁGIKUS VILÁGKÉP ÁTALAKULÁSAI ÉS RÖVIDZÁRLATAI

9. kínvallatás során keletkezett színes vallomások; bűnbakkeresés; bosszombat mint torz farsangi mulatság.

9.1. Mo: táltosmitológia diabolisztikus átértelmezése. Gyűlés, repülés, lélekutazás, …)

9.1.1. gyógyítók vallomásai: pénzért együttműködve rontják meg a másik számára a meggyógyítandó áldozatot

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében