2010. február 12., péntek

Poór János: A kora újkor története. Molnár Antal: A Trienti zsinat

1. „A püpök trienti gyűlése a kkori egyetemes zsink színhelyeihez képest egy jelentéktelen városkában zajlott, minden korábbi és későbbi zsinnál vontatottabban működött, a kitűzött célt, vagyis a nyugati kerség egyesítését egyáltalán nem sikerült elérnie, sőt a résztvevők itai és spa túlsúlya miatt az egyetemességéhez is fért némi kétség.” „Kat egyh berendezkedésében, gondolkodásmáig az újkori kat felekezet megteremtésére tett egyik legfontosb kísérlet.”

2. előzmények: egyhi, poli akadályok miatt hátráltatott összehívás. Pedig 16.1-ben is koncili (kivéve pápai körökben..). Nehézségek:

2.1. VII. Kelemen (1523-34) nem zsinpárti

2.2. Hab-Valois ellenségeskedés miatt a semleges helyszín kijelölése is nehéz feladat

2.3. közbiztonság rossz à püpök nem indulnának útnak

2.4. kat fr kir szövetségesei a német prot fejk (az oszmánok mellett).

3. A zsin

3.1. Trient: jól megközhető, semleges terület, de kisváros rossz infrastrukttal és „intellektuális háttérrel” à kevés jelenlevő. A jelenlevők zöme ita-i.

3.2. káptalanoknak-egyetemeknek nincs szavazati joga („koncili elhajlás” veszélyének csökkentésére).

3.3. pápát 2-3 legátus képviselte. Menetrend-kialakítás, bizottságösszeállítás, plenáris ülés-vezetés. Részletes jegyzőkvk, naplók is készültek.

3.4. eui uralk-k követei is jelen voltak, igyekeztek befolyással lenni.

3.5. résztvevők többségének ellátását a Sztszék állta.

4. Viszontagságok

4.1. 1545-52: V. Károly túlsúlya à csak egyhfegyelmi kérdésekre koncentrált, Sztszék a dogmatikával foglalkozott volna inkább.

4.2. 1451-2: kat-prot közeledés, de nincs kompromiszum. Felfüggesztés.

4.3. IV. Pál (1555-9): centralizáció, inkvizíció, ellenzékkel való leszámolás, humanista- és refüldözés.

4.4. IV. Pius (1559-65): nagyhati rivalizálás nyugvópton, nemzeti egységtörekvés kudarca Froban à 1562-ben feloldott felfüggesztő határozat.

5. Határozatok

5.1. tvk időrendben vannak felsorolva (nem tematikusan). Eligazodásra tgymutató.

5.2. Dogmatika:

1.5.1. didaktikus kat nézőpt-kifejtés, + ellentétes nézetek elítélése

2.5.1. egyhi hagy=Bib. Hivat latin ford a Vulgata.

3.5.1. megigazulás=hit+remény+szeretet. Emberi tényező fontos a saját sors alakításában!

4.5.1. 7sztség

5.5.1. egyhi hier megerősítése, sztk tisztelete

5.3. Egyhfegy

1.5.1. rezidenciakötelezettség, vizitáció.

2.5.1. kötelező papnevelő szemináriumok

3.5.1. kötelező anyakvezés à modern népesség-nyilvántartás alapjai

4.5.1. anyanyvi liturgia tiltása

6. Végrehajtás

6.1. „reformpápák” sokat tettek a megvalósításért.

1.6.1. V. Pius (1566-72): megújult liturgia megszilárdítása

2.6.1. XIII. Gergely (1572-85): papnevelő intézetek, nunciatúra, naptárreform

3.6.1. V. Sixtus (1585-90): római kúria reformja (hatékonyabbá tétel, kötelező püpi római látogatás), zsinati határozatok végrehajtásának ellenőrzése.

6.2. zsini határozatok átvétele regionálisan változó időben.

6.3. hívek vallási életének reformja: tudatos vallásosság, szt és profán különválasztása, népi vallásosság átformálása, elmélyülés.

2 megjegyzés:

Ági írta...

Most olvastam, hogy a tridenti zsinat főszereplői közül egy csomó az inkvizíció áldozata lett később azzal a váddal, hogy lutheránus!

zsö írta...

:)

Hiba történt a modul működésében