2010. február 23., kedd

Duby-Mandrou: A fr civilizáció ezer éve. VII/1-2: A városok fellendülése a 16.sz-ban

1. „Az első vonás, amely azonnal szemünkbe ötlik, az bizony a falusi jelleg”

1.1. kertekmezők, falusias mértékletesség, időtöltés, hiedelmek, szokások

1.2. vannak már kövezett utak, csatornák, forgalmas vízi utak, gyorsuló postaforgalom, kereski kptiság, de.

1.3. kereski, közigi, egyhi kpt, egyetem, nyomda, bírói székhely

2. Városiak-vidékiek

2.1. vidéki városok. A városi otthon

1.2.1. „Mezgazd továbbélése a házak közt”: rétek, legelők, kisállattartás, szőlő, pajta, trágyadomb

2.2.1. városi ház tartósb a falusinál (kő), jobban véd, előfordul ablaküveg. Mivel a városi házak barátságtalanok, sokat utaznak sokan.

2.2. Az asztal: városiak-falusiak ~uazt eszik (kenyér) és isszák (bor), gazdagabbak többször esznek húst. Luxusszámba menő fűszerek. Éhínségek egyszerre sújtják a falut és a várost.

2.3. éhínség és járvány

1.2.1. beszállásolás, alsó társi réteg bűnözői, + éhínségjárvány a városokban.

2.2.1. utóbbi kettő elől vidékre menekülnek

3. A városok társa, mesterségek és társi csopk

3.1. ceremóniák

1.3.1. „gondosan kiépített és állandón ellenőrzött hier” Csopk egymástól elkülönése külsőségekben

2.3.1. uralki bevonulás, püpfogadás, körmenet: mindenkinek megvan a maga helye. Falusiak számára ismeretlen látványosság.

3.2. a kereskők és a robe

1.3.1. kereskő: bankár, kézműves. Robe: bíró, pap, orvos, ügyvéd, diák, jegyző

2.3.1. gazdilag jelentősb az előbbi, ám társilag.

3.3. kereskők és kézművesk

1.3.1. távsági kerben nagyobb kockázat-nagyobb nyereség

2.3.1. „a kereskő polgság élén tehát a világgazdaság urai állanak”

3.3.1. vízi és emberi erőn kívül nincs energiaforrás à „nagyon nagyszámú munkaerőre van szükség” à „termelés felettébb nagy rugalmatlansága”, költségessége, lassúsága.

3.4. jogászok

1.3.1. nagyon fontos szerepkör. Helyhez kötöttség, „nagy szellemi gyakorlat”, latinul-fr-ul beszélnek

2.3.1. kir szolgálatában állnak.

3.3.1. „erős osztálygőg” à „féktelenkedő funkcionáriusokká váltak, akik ugyan nem szándékoznak elárulni a kirt, de”.

3.5. városi társ soxínű, összetett, bonyolult, szemben az egyszerű faluval. Minden népréteg mindennapi érintkezésben egymással (nincs városnegyed-elkülönítés).

3.6. ünnepnapokon élénk társi élet.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében