2010. február 8., hétfő

Diederiks: Nyeui gazdtárstört. Nyeu demoi fejlődése, 15-8.sz, Fro-Ang-Némalf

1. demoi fejl=népességszám változásának vizsga, +születés, házkötési kor, migráció, halálozási ráta

2. 1.népszámlálások: 18.vége. Addig becslések

3. az össznépesség: mind3 ország népe nőtt. Angban kiegyensúlyozottabban, Némalf-ön 1500-1650 közt nőtt, aztán stagnált. Növ kezdete: 1400körül. ~1500ra érték el az 1350-es szintet.

4. népsűrű:

4.1. „a 17.szban Némalf, Ang és Fro voltak polilag a legjelentősbek, ami ezeknek az államoknak a demoi struktjával is magyható.”

4.2. mind3 teren nőtt, ahogy egész Euban is. Ang és Fro népsűrűje 3x akkora volt, mint Eué, Némalfé 4x. à1350es túlnépesedési problémák megoldása e tereken.

5. Az urbanizált Holland (mai Ny-hollandiai tartomány, egyik legnépsűrűbb)

5.1. „H városai nem agrárkptk, hm a modern kereski kapit motorjai vtak. […] E terek modernsége a munkaképes lakosság összetételében, a term finanszírozásában, az írni-olvasni tudó emberek nagy arányában, a szegénygondozás jól szervezett rencében is megmutatkoz.”

5.2. tartományon belül a városok egyenletesen helyezkedtek el, a falvak több vonzáskörzethez is tartoztak egyszerre à összetartozás erősb. Többség városlakó. Jól infrastrukturált.

5.3. a városi rossz higiénia miatti magas halálozási rátát ellensúlyozta a migráció fejlettsége. Jelentős bevánd pl Amszterdamba, Leidenbe. Ált más tartományokból/országokból).

5.4. bevándorlókra gazdi szptból is nagy szükség volt à zsk letelepedhettek.

6. Demoi alapmutatók

6.1. „A születési és halálozási ráta nagysága kapcsban van a lakott település nagyságával. A városokban mind2 érték magasb vt a vidékinél, a magasb halálozást nagyarányú bevánd ellensúlyozta.”

6.2. pestisből tanulva „egy olyan korlátozott növ mutatkozott reális tervnek, amely csak szerény mértékű demoi többletet eredményez.” Korlátozott a létfenntartási eszközök növekedése + túl kis család kihalhat = összetett demoi magatartás.

6.3. halandósági változások:

1.6.1. rövid távon pestisenként más, + élelmezési válságok, hábk, ember teljesen kiszolgáltatva ezeknek

2.6.1. szerki sajátosságok:

6.3.2.1.városban magasb halálozási ráta, magasb gyerekhalandó. Ok: falvak jobb lakás- és higiéniai viszonyai.

6.3.2.2.viszont a városban a közvetlen (néhány héttel) a születés utáni halál kevésbé volt jell, mert voltak orvosok és bábák

6.3.2.3.gyerekhalálozás folyamatosan csökkt, mert infrastrukt javult, táplálk egészségesb lett.

6.4. házasság: népesedés szabályozásának legbefolyásolhatóbb eszköze.

1.6.1. követelmények: serdülőkor utániság, vagyon

2.6.1. Trieszt-Sztpv vonal

3.6.1. vidéken gyakori a 30+évesen kötött első ház. Városban kicsit fiatalabban

4.6.1. utódnemzés csak házasságon belül elfogadott

6.5. születés és termékenység

1.6.1. átlagos gyerekszám: 4-6. ha több fiúutód születik, szétaprózódik a vagyon

2.6.1. „frontmentalitás”: kisebbségek nagyobb termékenységgel igyekeztek „szám szerint erősebb pozícióba kerülni”.

6.6. migráció

1.6.1. „A vándorlás az egész demoi modell szerkezetét meg tudta változtatni, mivel sokkal egyszerűbb eszköze a kívánatos népességgyarapodásnak.”

2.6.1. vidéken a megtett táv ált max 15km volt. Sokan vándoroltak ki-be. Célja, h megfelelő házastársat és munkát találjon a leendő családfő.

3.6.1. városból nem jellemző a kimigrálás, de messzebbről érkeznek.

6.7. „A preindusztriális társban roppant ingatag volt az egyensúly”

7. A klasszikus családmodell

7.1. némalfiek és angolok ált nukleáris családokban éltek (szülők+gyerekek). Ez, és a magas házasodási életkor, nem házasulandók nagy aránya, erős városi migráció sajátos nyeui jelenségek vtk. Nukleáris család főleg ott volt, ahol szakosodott a termelés.

7.2. vidéken több gyerek és személyzet per család

7.3. párválasztás:

1.7.1. endogámia a jellemző (olyan társ, aki hasonló környből szárm – vall, szakma, életszínvonal, kor, lakhely – ezek ált születés előtt is meghatározhatók à gyakori az előre kötött ház)

2.7.1. 17.sztól a városokban megfigyhető a szerelem is, mint indíték.

7.4. nemi szerepek mintái: 17-8.sztól bizonyos mértékű egyenjogúság (közös döntés, nő is válhat, váláskor gyerek és tartásdíj a nőé, öröklés, gazdi szerepÖ

7.5. értékek és normák:

1.7.1. család a társi ellenőrzés eszköze (gyerek itt tanul mesterséget, normákat)

2.7.1. figyelmeztető formulák (gyakran a fiatalok részéről): charivari, ajtó elé szórt trágya, nyilvános bűnvallásra kényszerítés.

8. Összefoglalás: „A preinduszt társakban a nagy népesség egyúttal tekintélyes hatalmat is jelentett. A lakosság nagy száma lehetővé tette, h az áll hábkt vezessen, vagy elfoglaljon más országokat.” Túlnépesedés esetén malthusi tényleges fékek léptek életbe.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében