2010. május 21., péntek

Szakály: Hungaria Eliberata. 7.: Új berendezkedés Magyarországon

1. „Bár a magy uralk oszt a 17.szra jól megtanulta, hogyan hasznosíthatja a trk jelenlétét a Habktól nehezen kivívott pozíciói megvédelmezésében […], egyre inkább tartani kezdett attól is, h ha az orsz felszabadítását Bécs hajtja végre, győzelmét majd a magy rendiség visszaszorítására, a hati dualizmus felszámolására fogja felhasználni”, mind Cseho-ban.

1.1. ezért propagálta ZM az állandó magy sereg felállítását. Azért nem valósult meg, mert az adókból nem futotta még végvárfenntartásra sem, + nemességnek sem állt érdekében.

1.2. Wesselényi után a bujdosók csak tr segítséggel remélhettek eredményeket à császi győzelem esetén „a várhatónál is rosszabb kilátások” à átállás.

1.1.1. sok (15-20.000 fő) magy katona a seregben, kevés (2 fő) tábornagyi rangban.

2.1.1. magyk a nagy, szemtőlszembefőseregi összecsapásokban kevésbé voltak jók, mint a kisebb várostromokban à nagy ütközetekben, sorsdöntő fordulókban nem volt aktív szerepük.

2. berendezkedési tervek

2.1. Esterházy Pál:

1.2.1. 4 főkapitányság (német-magy generálisok alatt, német-magy-hrv katonákkal). Országrészek belügyeibe csak hadügyben szólhat bele a kpti hat.

2.2.1. állomásoztatott császi hadak eltartása miatt adómentesség az országnak

3.2.1. pozsonyi kormányszék: jogi, végreh hat. Magy kézben. Tvrevideálás.

4.2.1. nemesi vmgyknek alárendelt magy hadsereg

5.2.1. ogy és Bécs is elvetette

2.2. Gabriele atya (olasz tűzszerszámász):

1.2.1. magy alk és jogrend félretolása

2.2.1. 6 kerület kinevezett kormányzókkal, + szerb hőv

3.2.1. orsz terén nagy hadsereg állomásoztatása, főleg nemmagyar tagokkal.

4.2.1. vagyonadó

5.2.1. jágyság beengedése az ogy-re

2.3. Kollonich Lipót (bécsújhelyi püp): Einrichtungswerk

1.2.1. 3 kerület, rendi főméltóságokkal az élükön. Vmgy-hatáskör is marad

2.2.1. alsó-aut-i büntetőkódex mintájára jogreform

3.2.1. jágyteherbírással arányos adók

4.2.1. kézműip fejlesztése

5.2.1. egyetemállítás

6.2.1. német betelepítés a visszafoglalt terekre + főúri regáléjogok korlátozása = főúri elégedetlenség a tervvel szemben.

2.4. tervezeteket mind elvetették, így „az új berend körvonalai gyakorlat szülte improvizációk következményeiként kezdtek kibontakozni”.

2.5. zsold és felszerelési költségek osztrák-cseh tartományok által, élelmezés Mo által

1.2.1. téli szállás, meghatározott mennyiségű élelem (katonának-lovának), zsold, szállítási robot, közmunka, élelemszállítmányok

2.2.1. költségek ált többek az előre lebontott részesedésnél

2.5.2.1.visszaélések száma csökkent, pláne, amikortól a zsold kp-ben fizetendő lett (1698)

2.5.2.2.adóterheket csak a jágyok viselték

2.5.2.3.pl Dbc-ben a marha- és borkeresk élénkült, pedig gazdilag elvileg sokkal rosszabb helyzetben voltak, mint a tr korban.

2.6. 1687, örökös kirság. 21 évig nincs ogy

1.2.1. a visszaszerzett tereken jóval inkább udvari beleszólás a berendbe, mint a többi országrészben.

2.6.1.1.Kamara+Haditanács alá rendelve ezek

2.6.1.2.eredmény: emelkedő jövedelmek, visszafoglalt terek benép (német, szerb), konszolid.

2.6.1.2.1. benép: adóment 5 évre, szabad vallgyak, szabad egyhi elöljáró+vajdaválasztás.

2.6.1.2.2. szerb hőv: szabad elöljáróválasztás, előjogok.

2.7. Berend

1.2.1. 4 rész, mind császi uralom alatt, de (a rendeknek kedvezőtlenül) eltérő berenddel. Főhat a kirendelt hivatalnokok kezében. Kpti hat a nagybirtok belső ügyeibe nem szólt bele.

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

hi, new to the site, thanks.

Hiba történt a modul működésében