2010. május 21., péntek

Szakály: Hungaria Eliberata. 4.: Ahány összecsapás, annyi győzelem (1686-1689)

1. helyőrségi átállások+időjárás=dunántúli végvárak hamar császi fennhat alatt

1.1. Duna vonalán (ahol nincs fontos erősség) üldözték a trkt, fölöslegesen, + főúri csapatmozgások sem vtk összehangolva

1.2. 1686, Zenta, Veterani fényes győzelme à Szeged császi kézen

1.3. 1686ban visszavettek még: Pécs, Siklós, Kaposvár, Zengg. Oroszok csatlakoztak a SztSzövhoz. Tr különbéke-ajánlatot visszautasították a császiak.

2. 1687: Duna-Tisza közi hadmenet, Belgrád ostromának terve

2.1. Duna-Tisza közén nincs élelem és gyors út

2.2. nagyharsányi csata: nagy tr veszteségek.

2.3. 1687ben visszavettek: Eszék, Valpó, Valkó, Újlak, Pétervárad, Karlóca, Pozsega, Eger à balázsfalvi szerződés

1.2.1. német hadak 12 várat kaptak téli szálláshelyül Erdélyben, + némi anyagi hozzájárulás.

2.4. fentiek hatására tr hadsereg lázadása Szulejmán nagyvezír ellen, + szultánváltás.

3. 1688-1689

3.1. tr és kuruc ellenállási gócptk felszám Mo terén

3.2. 1688-ban visszavettek még: Munkács, Szfv, Lippa, Karánsebes, BELGRÁD

3.3. erdélyi rendek elfogadták I. Lipót kirságát, megszakították portávali kapcsukat

3.4. további tr belső ellentétek à vissza még: Szendrő, Galambóc

3.5. XIV.L, mivel Bécs erősödni kezdett, ny-i frontot nyitott, + LothKároly meghalt = tárgyalások a Portával. Közben folyamatos harcok (Szigetvár vissza).

3.6. szerb, albán lakosság császpárti (de a fegyveres támogatásuk „közel sem olyan tömeges, mint azt remélték”).

3.7. új pápa kevesebb anyagi támogatást nyújt Bécsnek

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében