2010. szeptember 13., hétfő

Romsics: Múltról a mának. A Horthy-rendszer jellegéről - Historiográfiai áttekintés

1. Andics Erzsébet, 1945: „Mo-n is lényegében fasiszta renc volt 25 éven keresztül.”
2. Nemes Dezső: „Az őrjöngő ellenforr terrorját a fasiszta diktatúra megerősített államhatalmának intézményes terrorja váltotta fel.”
3. Macartney, 1956: Bethlenék alapvetően parlamentáris jellegű kormzata a modern demo iránt érzéketlen, de a szélsőjobbnak ellenálló volt.
4. Ránki György, 1964: „nagybirtokos-nagytőkés kormánykörök” a fasizmussal küzdöttek, de a konszolidhoz „nem nélkülözhették a terror fasiszta eszközeit sem”. „A konszolid során kialakt uralmi renc tehát fasiszta jellegű volt, melyben a fasizmus elemei a konzerv-reakciós burzsoá tvesség elemeivel keveredtek.” A liberalizálódás elég szűk térben mozgott, pl a többpártrencnek csak látszata volt, az elméletben biztosított szabjogok a gyakban nem valósultak.
5. Lackó Miklós, 1969: „Nem volt fasiszta típusú”, de a korszellemnek megfelelően „erős konzerv-diktatórikus vonások jellemezték, s mindezeknek – a kül időszakokban kül mértékű – összekapcsolódása erőteljesebb fasiszta típusú uralmi móckt” eredményezett. A ’30stól erősödtek e fasiszta vonások. De Hitlerig a társ alapszerk-e nem fasizálódott.
6. L. Nagy Zsuzsa, Romsics Ignác, 1980s1: A Horthy-kor se nem fasiszta, se nem diktatórikus.
7. Borbándi Gyula, 1981: A H-kor kül periódusaiban kül mértékűek voltak a közszabságok. Összességében a tekintélyuralom a helytálló kifejezés.
8. Hajdu Tibor, 1982: „Rokona volt a 2 háb közti fasiszta rencknek, bár struktjában konzerv-vallásos, állib-parlamentáris elemekkel vegyültek a fasiszta vonások évről-évre váltakozó arányban.”
9. Peter F. Sugar, 1984: K-Euban csak Goga és Szálasi jutott hamisítatlan fasiszta programmal hatra. A többiek „autokrata államvezetők és nem fas népvezérek vtk”.
10. Gergely Jenő, 1990s1: „A konszolid alkos kormzati forma vt, amelyben a polgi parlamentarizmust autokratikus és diktatórikus elemek korlátozták.”
11. Antall József, 1993: A H-kor alkmon volt.
12. Schmidt Mária, 2000: polgi demo volt.
13. Romsics, 2004: nem volt a fas diktatúrákra jellemző poli egyeduralom, hatkoncentráció, szellemi diktatúra. Horthynak nem volt elősztesítési, főkegyúri joga, felelősségre vonhatták. (A ’30stól jogai nőttek, a széljobb elleni konzerv lépésként.)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében