2010. május 21., péntek

Szakály: Hungaria Eliberata. 6.: A háború befejezése (1699); a győzelem okai

1. trk (erőforrás-kimerülés) + Habk (küszöbönálló ny-i frontnyílás) = háblezárási törekvések

1.1. spa Hab-ág kihalása nyilvánvalóvá.

1.2. Ang, Holl, Oroszo és Leno is érdekelt a békekötésben

1.3. tgyalások nehezen indultak a kül teri érdekellentétek miatt, + tgyalások helyszíne is vitás (Bécs à Dbc à Karlóca)

1.1.1. császi, len, orosz, velencei, tr követek

2.1.1. Eredmények:

1.3.2.1.trk elállnak Erdély visszakövetelésétől, ~status quo (Temesköz a trké, egyik fél sem emelhet itt erősséget, folyókon minden alattvaló szabadon hajózhat, Szerémség kettéosztása)

1.3.2.2.másik fél ellen lázadókat nem támogatják

1.3.2.3.tr bir terén lakó katk privilégiumai megmaradnak

1.3.2.4.fogolycsere

1.3.2.5.szabad keresk

1.3.2.6.kisebb terek Leno-nak, Oroszo-nak, Velencének, Dalmáciának

2. A győzelem okai

2.1. mind2 sereg=gyalogság+lovasság.

1.2.1. szövetségesi előnyök: lovasság fegyverzete könnyebben kezelhető (kézigránát, bajonett), hadtudomány (erődítés, ostrom, roham) + gyaki alkalmazás, figgyel követték a tr seregeket kábé, míg a trk jóval kevésbé voltak tisztában az euik viszonyaival.

2.2.1. tr előnyök: gyorsabb mozgósíthatóság, nagyon centralizált sereg, jól működő zsoldosrenc, alattvalók érdekeltek a hábban, 15-6. sz-i eui társ demilitarizálódott, trk nagyon jól szervezettek.

2.2. az abszista államok csak lassan tudták kiaknázni a fejlettségükből fakadó előnyöket.

2.3. Habk Bécs sikertelen ostromakor realizálták, h a tr birt le lehet győzni, mert:

1.2.1. magánéletükkel elfoglalt szültánok

2.2.1. gyakori személycserék a felsővezetésben

3.2.1. hűbérbirtokrenc megingása

4.2.1. etc

2.4. Köprülü Mehmed és Ahmed refjai à kincstári bevételnöv, belső stabil, hadi győzelmek (krétai, len, orosz háb) à Kara Musztafa Bécs ellen merészkedik. Tanulság: míg az egyes eui hatk nem győzhetik le a trkt, együttes erővel annál inkább de.

1.2.1. eui fejlettség 1680stól eredményeződni kezd: manufaktk à szilárdabb ellátási hálózat. Tőkés hitelrenc à nagyobb pénzforrás.

2.2.1. császi bevételek ~fedezték a gigakiadásokat a tr hábkban, + külfi segélyek. Mert a háb élénkítette a gazdaságot, növekedtek a kincstári bevételek.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében