2010. május 7., péntek

Pap-Szépe: Társadalom és Nyelv. Labov: A nyelvi változás mechanizmusáról

1. Bevezetés: „A nyelvi változást még akkor sem lehet tisztán a rendszer belső összefüggéseiből következő érvekkel magyarázni, ha ezeken felül a külső, szociolingvisztikai viszonyokat is figybe vesszük további meghatározó tényezőkként.”

2. A nyelvi evolúció problémái

2.1. „A nyelvi változást meghatározó empirikus tényezők feltárásában alig történt előrelépés”, sőt. A fejlődés fő problémái ezek:

1.2.1. általános iránya van-e?

2.2.1. milyen univerzális megszorítások érvényesek rá?

3.2.1. nyelvi változások miért kezdődnek mindig újra?

4.2.1. változások milyen mechanizmusokon keresztül haladnak előre?

5.2.1. nyelvi evolúciónak van-e adaptív funkciója?

2.2. ezek a folyamatban levő nyvi változások elemzésével vizsghatók.

1.2.1. átmenet problémája: milyen úton fejlőd a nyvi változás egy szakasza egy korábbi állapotból?

2.2.1. beágyazás problémája: nyvi változás milyen társi-nyvi viselkedési mátrixban zajlik, ezek hogy korrelálnak egymással?

3.2.1. értékelés problémája: obj változás szubj megfigye.

3. A nyvi változás megfigye

3.1. 2 egymást követő generáció beszélőinek megyfigye à szabályos hangváltozás így lejegyezhető

3.2. Hockett elmélete: hangváltozás véletlenszerű. Laboc: „a hangvált szabályos folyamata megfigyhető empirikus módszerekkel”.

1.3.1. pl az (aw) középső képzésűvé válása Martha’s Vineyardon

2.3.1. pl az (oh) magasabbá válása NY belvárosában

4. A hangvált mechanizmusa

4.1. „A hangváltozások általában a beszédközösség valamilyen körülhatárolt alcsopjában kezdődnek olyan időszakban, amikor a csoport elkülönítő azonosságérzete külső vagy belső nyomás hatására meggyengül.”

1.4.1. à a nyelvi formát az alcsop minden tagja használni kezdi, nem tudatosan. A változás nem szabályos, összetartozás-tudatot jelez.

2.4.1. à köv generáció továbbterjeszti a változást. A változó használatának meghatározója a csop és a korosztály. à más csopkra is átterjed.

3.4.1. à „amint a hangvált eléri elterjedési lehetősége határait, a nyvi változó a beszédközösséget meghatározó normák egyikévé válik, és a beszélő közösség minden egyes tagja azonos módon reagál a használatára (anélkül, hogy szükségképpen tudatában lenne ennek).”

4.4.1. à strukturális újrarendeződés à újabb hangváltozások

5.4.1. à legmagasabb státuscsop megbélyegzi az alulról jövő változást à a változás hozzáigazítása a felső csop igényeihez

5. Következtetések:

5.1. a szabályos nyvi vált nem autonóm.

5.2. nyvi váltnak külső és belső oka is van.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében