2009. december 3., csütörtök

Bertényi: A történelem segédtudományai/Nyelvtudomány

1. ~: amikor a nyv nem eszköz, hm a vizsg tgya.

1.1. „A régi korokba már szinte csak a nyv kísér el bennünket”

2. legrégebbi korokról: összehasonlító törti nyvtud. Tudos jelleggel a 18.sz óta

2.1. Sajnovics János, Gyarmathi Sámuel

2.2. Magyßurálißfinnugorßobi-ugor. („Két nyv akkor rokon, ha köztük és a közös alapnyv közt a leggyakoribb részrendszerek folyamatos mozgása kimutatható.”)

2.2.1. Alapnyve minden nyvnek van

2.2.2. Részrendszer: szókészlet, hangrendszer, nyt-i szerk (rag, képző, jel)

2.2.3. Véletlenszerűség-esetlegesség kizárása

2.2.4. Törtiség elve: nem a mai nyvállapotból kell kiind

2.2.5. Ezek alapján „a magy nyv uráli (finnugor) eredetéhez a kétség legkisebb gyanúja sem férhet”.

3. alapszókincs

3.1. halász-vadász népesség (nyíl, íj, ideg, hal, háló), lóval (ló, nyereg, kengyel, fék)

3.2. areális nyvészet: nyvk genetikus kapcsolódásán kívül a térbeni egymás mellett élés miatt is hasonlíthatnak egymásra. A jövevényszavak mellett grammatikai hasonlóságok is lehetnek

3.2.1. szó átvétele nem jelenti, h a jelentés is akkori (pl tarsoly 11.sz-i osztrák származék. E használati tgy korábban is volt, csak más elnevezéssel).

3.2.2. Ha nem egy szó, hm szócsop átvételéről van szó, vszbb, h a jelentés is akkori (pl ősiráni tehén, tej, fej; tr bor, szőlő, seprű).

4. eredet

4.1. nyvileg uráli, de genetikai jellemzők alapján inkább szláv-német a magyar

4.1.1. honfi-kori leírások tr fajú népként említik (poli berend, külső megjelenés, harcmodor, mentalitás)

4.2. nyvvesztés, nyvváltás: lappok, kavarok, onogurok. Románok nem latinok, magyarok nem finnugorok, csak nyvileg.

4.3. Honfiig a közszavak a legfontosabbak, 9.sztól inkább a hely- és személynevek

4.3.1. Első magyarokhoz köthető nevek: Levédia, Etelköz, Álmos, Árpád

4.3.2. Önálló tudományterületté vált a törti névtan

4.3.2.1.kontinuitások kérdése (dákoromán, kettős honfi – egyikre sincs bizonyíték)

4.3.3. helynevek származása

4.3.3.1.személynév (Levédia, Csanád)

4.3.3.2.képzős személynév (Endréd)

4.3.3.3.építmény (Földvár, Várpalota)

4.3.3.4.egyházi vonatkozás (Kerekegyház, Monostor)

4.3.3.5.védőszt (Sztmárton, Sztgyörgy)

4.3.3.6.fdbirtokos (Piski-püspöki)

4.3.3.7.népnév (Böszörmény, Besenyő)

4.3.3.8.vásártartás (Vásárhely, Szombathely)

4.3.3.9.kinézet (Kékes)

4.3.3.10. patak (Gyöngyös)

4.3.3.11. erdő (Almás)

4.3.3.12. állat (Halas)

4.3.3.13. esemény (Vértes)

4.3.4. név keletki idejének megállapítása: név nem lehet előbbi, mint a névadó. Ill név eredetének több lehetősége van (Bárc – borzból vagy becézett Bartholomaeusból).

4.3.5. Személynevek: 11.szban ~20% magy eredetű (Farkas, Péntek, Szombat, Kusdi-Kicsi). à szolgáló népek, alsóbb néposztályhoz tartozók, fdművelő réteg nem magy vt, vsz szláv. (à még egy csapás a kettős honfi-elméletnek)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében