2009. december 2., szerda

Bertényi: A történelem segédtudományai/Inszigniológia

1. jelvény: hatalom, méltóság, hivatal ismertetőjegye (állhat, bíróság, egyh, katonai, oktatásügy, udvar, etc). Netán egyhi-nemzi ereklye is lehet (himnusz, szózat, nemzetidal, hősöktere). Tgya nem teljesen kialakt.

2. Koronák, uralki inszigniák

2.1. sumér: tarkón összekötött szalag

2.2. asszír: kettős korona

2.3. perzsa: drágakövekkel díszített fehér gyapjúszalag (ld még: NagyS)

2.4. Rómbir: nemesfémkoszorú, sisakkorona (galea), pántos korona, sima abroncs

2.5. nyílt korona: fej fölött nincs zárópánt. Ezrford körül, NyEu. Hűbéres jelleg, nem szuverén. Zárt korona viselője fölött nem áll fdi hat.

2.5.1. később zománcképek, díszítések (liliomkorona, tiara), lecsüngő díszek (Biz)

2.6. folyamatos vagy ünnepi (koronázási, halotti) használat

2.7. ma létező eui koronák nagy része a 18.sznál nem régebbi. Korábbi koronákat beolvasztották/megsemmisítették/máshogy használták fel – részleteiben.

2.8. kiri jelvényegyüttesek Euban:

2.8.1. kirlándzsa

2.8.2. koronázási jelvények: jogar, országalma, kard. Ritkábban eskükereszt, ékszerkollekció, szentelt olaj ill ereklyék tartója, ivócsésze, trón, koronázási öltözet (palást, cipő).

2.8.3. Mo: korona, jogar (10-12.sz), orszalma (14.2), kard (korábbi pótlása, 16.sz, Velence, ered fegyver), palást (1031, ered miseruha)

2.8.3.1.egyéb koronák: LuxZs nagyváradi sírjából szármó, Bocskai, etc

2.8.4. Erdély: 14-7.sz-i, trk által küldött tgyk a fej-k legitimációja-megerősítése jeléül

2.8.4.1.zászló (beglerbégi rangnak megfelelő rangúaknak kijáró)

2.8.4.2.díszruha (ujjatlan, cobolyprém), föveg (vörös bársony aranycsipkével, tollforgóval)

2.8.4.3.buzogány, kard, felszerszámozott ló.

2.8.5. Hrv bánság: báni zászló, jogar, vezénylő bot, díszbuzogány (kati hat jelképei)

3. (rómkat) Egyhi inszigniológia

3.1. mellkereszt: értékes ereklyék belefoglalása. Főpapi. Nyakba függesztve, aranyláncon

3.2. püpgyűrű: drágaköves, aranyból. Pecsétgyűrű, később inkább méltóságjelvény. Jobb gyűrűsujjon.

3.3. pásztorbot: egyhkormzat jelképe. Nemesfém. A vége „kampósbot jellegű”.

3.4. mitra (püpsüveg): ered gombos tetejű-félgömb alakú. Díszes. Mo-n külön korozázási~, a 16.sztól.

4. Kamarási inszigniológia

4.1. kulcsok: udvari kincstáré, gyakorlatban alkalmazott. Nyakba-vállra akasztva, zsinóron. Később zsebnyílásban.

4.2. nemesség elnyeréséhez bemutatandó őspróba

4.3. adományozott díszkulcs: 18.sztól, dísztokban, díszláncon, aranyozva.

5. városi tisztségvisk inszigniái

5.1. szabkirvárosiaknak: kard, jogar, pálca, lánc. (Bíráskodási hat jelképe a díszkard. Beiktatáskor kormánypálca.)

5.2. bányaváros: kettős bányászkalapács (sajátos jogállás jelképe).

5.3. fúri díszbotok kisebb településeken

6. jogi vonatkozású inszigniák

6.1. jelvénykardok: pallosjog jelzése (preventív célzattal); pl pallost tartó kéz, hóhérpallosjelvény, fegyveres vitéz szobra, cégérszerű ábrázolás.

6.2. erődített városoknak hadijogi kulcsok (polgmester/városi tanács adta az uralknak/győztes hadvezérnek). Utolsó ilyen Mo-n: 1849jan, Windischgratznek, ill 1849aug, Vrangel orosz tábornoknak adták B és P kulcsait.

7. felsőokti inszigniológia

7.1. jogar: orszos-nemzközi rang kifejezése, rektori-dékáni méltóság jelzésére. Alapításkor. Gyakori motívum rajta az egyetem védősztje. Nemesfém, fa, ötvösmunka. Pl Nszbnak Pázmány adott rektori jogart.

7.1.1. karokat jelképező jogarok kisebbek, kari védőszttel díszítettek. Pl btk, 17.sz.

7.2. tisztséglánc: rektori, dékáni. Pl doktorráavatáskor. Nemesfém. Díszláncon függő érem, csillag. Uralk-államfő-egyetem adományozza ált.

8. Marsallbotok

8.1. marsall=udvarmester; legmagasabb katonai méltóság.

8.2. előzmény: parancsnoki vezénylőbot (pl centurióké, Rómbir). Gyaki irányítás eszköze.

8.3. 18.2-től rendszeresítették a jellemzőit: kék bársonnyal bevont, végein arany kupakokkal lezárt, arany Bourbon-liliomokkal díszített (később a liliom helyett arany napóleoni sas, ötágú arany csillag, politikai korszaktól függően).

8.4. csak díszruházattal együtt hordták, máskor marsallbot helyett parancsnoki vezénylőpálca.

8.5. Habbirban nem volt általános kultusza.

9. Céhbehívótáblák

9.1. gyűlésre, temetésre, körmenetre a tagokat összehívó tábla

9.2. fa, fém

9.3. céhcímer, üzenet, kép van rajta, pajzs alakú, színes (pl aprólékos munkajelenetek, céhvédőszt)

10. Cégérek

10.1. iparos-, bolti- és kocsma~. Hírverés céljából. (egyik legsúlyosabb feudalizmus-kori büntetés a cégérbevonás.)

10.2. mesterségre utaló szerszámok, eszközök, termékek.

10.3. hasonló cégérek külségtétele: színezés, sokszorozás)

10.4. „modern kapitalista viszonyok megszilárdulása idején” szorultak vissza.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében