2009. december 4., péntek

Bertényi: A történelem segédtudományai/Egyéb történeti segédtudományok

TÖRTI GRAFOLÓGIA

1. „Az író pillanatnyi pszichikai állapotán túl fény derül lelkivilágára, fizikai állapotára. Mivel az írásmozgást a kpti idegrendszer határozza meg, működésének az írásképben tükröződnie kell.”

2. története

2.1. személyiségfelismre az ókortól; tudos elemzésre a 17.sztól

2.2. gfafológiai mellett orvosi+pszichói ismeretek is kellenek a személyiségmegértéshez

2.3. 1970s: Rákosné Ács Klára, Benda Kálmán

2.4. Báthory Erzsébet, egyéb főnemesi családok sarjai

PSZICHOHISTÓRIA

3. „Törtész a pszicho eszközeivel igyexik megfejteni egy-egy törti alak tevékenységét”

3.1. emberi viselk motivációi (egyéni és csopszinten)

4. előzményei: Dilthey, Weber, Freud. De a ~ új (és még kialakulatlan) tud.

5. irányzatai:

5.1. pszichobiográfia

5.2. gyermekkortört

5.3. társi csopk pszichohistóriája

FALERISZTIKA (Kitüntetéstan)

6. „A ~ rendjelekkel, rendjelvényekkel, rendszalagokkal, díszjelekkel, kitüntető érmékkel, kitüntető jelvényekkel, a hozzájuk kapcsolódó szokásokkal, az adományozás rendszerével, a viselés módjával fogl”

7. heraldikából vált ki

8. elnevezés: gr-latin phalerae: sisak fémtartozéka, sportkitüntetésként funkcionált

9. történet

9.1. kkor: egyhi és vili lovagrendek saját rendjelvényei: szimbolikus állatok, kereszt. „A megkülönböztetésre szolgáló jelvényekből a kora újkorban idővel kitüntetések lettek.”

9.1.1. néhány rend 1-1 uralkodó család „házi rendjévé” vált (pl Habok és az Aranygyapjas rend)

9.2. 17.sztól kati és polgi érdemrendalapítások (Szt Lajos- és MT-rend). Tudos és művészeti sikereket is jutalmaztak így.

9.3. női rendjelek (Csillagkereszt, Szt Erzsébet)

9.4. rendjelek osztályba sorolása (nagy-, közép- és lovagkereszt)

9.5. fr Becsületrend, 1802-től (rangtól, szármtól, vagyontól független)

9.6. hábos teljesítményjelvények (SZU hőse, Győzelem-rend)

9.7. 1990 után: Magyar Közt Érdemrend, Érdemkereszt, Széchenyi-díj, Életmentő érme, etc

10. érem: öntött vagy vert fém (arany, ezüst, bronz). Szalagon, láncon hordható.

HANGDOKUMENTUM

11. bármely adathordozón rögzített, bármilyen eszköz segítségével megszólaltatható. Pl lemez, hangszalag, kazetta, cd

11.1. magnetofon: felvétel törölhető, helyére új vehető fel

12. oral history: 50stől. Tömeges interjú- és beszédrögzítés, rendszerezés, visszahallgatás.

FILM, VIDEOSZALAG

13. film: angolul hártya (ill fényérzékeny réteggel bevont celluloidszalag)

14. Lumieres, 1895. Mo-n a milleniumi ünnepségekről már van egy-két felvétel.

14.1. hangos- és színes filmek 1930stól

15. 1938, Filmarchívumok Nemzközi Szöv-e. Mo-n 1991-től kötelespéldány-rendszer

MIKROFILM

16. „Eredeti dokumentumokról, iratokról, könyvekről, oklevelekről készített, szabad szemmel nem látható fénykép”

SZÁMÍTÓGÉPES ADATHORDOZÓK

17. „Szgépes adatfeldolg újfajta forráskiadványként fogható fel” Terjesztés, tárolás, feldolg egyszerűbb-gyorsabb

RADIOKARBONOS KORMEGHATÁROZÁSI RENDSZER

18. természetes radioaktív izotópok felének elbomlási időtartama (felezési idő)

18.1. C14: 5730 év à 50.000 évnél fiatalabb anyagoknál működ

19. vizsg során az anyag megsemmisül

20. hitelesítés: dendrokronológia: évgyűrűk

VEXILLOLÓGIA (zászlók, lobogók)

21. kezdetben a katonai egységek megkülönböztetésére, tájékozódásra a zászló

21.1. hűségre kötelező szimbólum

22. kezdetben a hadi- és kereski hajókon használva a lobogó (17.sz, Némalf)

23. nagyúri címereket gyakran festették zászlóra (bandérium)

23.1. magyar vörös-fehér csíkozás a 14.sztól (előtte vsz vörös). Zöld a 16.2-ben csatlakozik.

TÖRTI FILATÉLIA

24. anyag, alak, méret, névérték, szöveg, kép

25. 17.sz, Fro, Ang: bérmentesítése díj kifizetését igazoló bélyegző. Első igazi postabélyegek: 1840. Mo-n 1871.

26. fajták pl: portó~, hírlap~, távírda~, hivatalos~.

NYOMDATÖRTÉNET

27. Gutenberg: betűsoxorosítás, -öntés. 1440. 42sorosBib: 1456.

27.1. Hess, 1473, Budai Krón. Hazai szerzők műveit aztán külf-ön adták ki.

28. 1500tól egységes(edő) betűtípus+egyéb jegyek: ösnyomtatvány-korszak vége.

29. polgárosodás: olvasók száma nőtt à olcsóság, kisebb formátum; címlap, lapszámozás, egyszerűbb kötés. Pergamen helyett papír, gót betű helyett antikva és kurzív.

30. magy nyomdák: 1529től (Honterus, Sylvester, Heltai)

31. 19-20.sztól teljes gépesítés. Igénytelenedés. Ipar. Szgép.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében