2010. november 27., szombat

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Nagy-Britannia

AZ IPARI FORR NBR-JA (1789 – 1850)

1. jellege és lefolyása

1.1. mezgazdi forr: sokan városba à maradtaknak többet kell term.

1.1.1. hábok, népnöv, ezüstforgalomnöv miatt nagy gabonaárnöv à új fdterek művelés alá vonása (mocslecsap, ugarmex). Nagybirtok, hosszú bérleti idő lehetővé tette a nagyberuházásokat.

2.1.1. beker (tagosítás): mext szétszórt parcellák és ugar. Hosszantartó folyamat. Egyesített fdteren ésszerűbb gazd.

3.1.1. népeüi viszonyok jav

4.1.1. új tulajviszonyok, új növények (lucerna, lóhere, kukorica, répa, burgonya, repce) à istállózó állattartás à trágya.

5.1.1. vaseke. Ököràló. Sarlóàkasza. Vető-, arató-, cséplőgépek.

1.2. ipi forr: „kézimunka-alapú manufaktot+háziipt felváltja a gyárakba+üzemekbe koncentrált, gépi segítséggel folyó term”. 1760s-1850s.

6.1.1. Hargreaves, Arkwright, Crompton fonógépe, Cartwright mechanikus szövőszéke

7.1.1. gőzgép (1775) à vasérc+kőszénigény à szállításhoz csatornaigény, vasútigény, útigény, hídigényà csatorna, vasút, út, híd.

2. NBr a fr forr és a napi hábk idején

2.1. Pitt kormánya: adóref, kereski szerz Fro-val (1786)

2.2. Edmund Burke: Sz-E-T jelszó elítélése, mert a Sz és E összeegyeztethetetlen. Reformokra szükség van, forr-ra nincs.

8.2.1. USA: angol alk van elmaradva a népszuverén Fro-hoz képest. à kövessék a frkt.

2.3. Íro:

9.2.1. fdk angol landlordok kezében, kat ír parság jogfosztott.

10.2.1. frk segítséget ajánlottak esetleges felkeléshez, de csak elméletben à 1798ast gyorsan felszámták. à

11.2.1. 1801, Act of Union

2.4. Ang 1793tól hadban Fro-val.

12.2.1. gyűlések ellenőrzések, munkásellenesség (szaxervmex)

13.2.1. 1802, amiens-i béke: Nap kontinentális uralmának elism, terek átadása NBr számára előnytelenül.

2.4.13.1. béke ellenére ellenséges hangulat à 1805, Trafalgar (Nelson-1:0-fr+spa flotta) à ang flotta nyilvánvaló fölényét ellensúlyozandó Nap kontinentális zárlata, 1806.

2.4.13.2. háb kiterjedt dániára, Portra (Félszigeti Háb: frk Portban állóháborúznak, amíg Nap nem irányítja át csapatait Oroszo felé, akkor port-spa gerilla ellentám, Madridot is beveszik.)

14.2.1. 1813, orosz, porosz szöv. Később csatlak Svéd, Aut is. à 1815, Wloo.

3. Az ang társ Wloo után az 1832-es parli refig

3.1. negatív gazdi következmények: adónöv, infl, béketermre átállás (nehéz+feldolgip visszaesése, leszereltek munkanélküliek), csökkt fizképes kereslet, álladósság nagy, gabonaárnöv.

3.2. à luddizmus és egyéb sztrájkok. à gyülekezési és sajtószab korlátozása

3.3. 1820s: fellend. Tory kormány (lord Liverpool) engedményei: tradeunionok szabsága, halálbüntkorlátozás, rendőrségreform, kat emanci

3.4. IV.György (1820-30)

3.5. 1830s: eui hatásra parasztlázadás à gyors+szigorú megtorlás

3.6. IV. Vilmos (1830-7). Whig kormány.

4. Az 1832. évi parli ref és következményei

4.1. alsóház refjavaslatait a lordok elvetették à demonstrációk, petíciók à felsőház módosításokkal fogadná csak el, kisebb válságok, majd mégis elfogadják.

15.4.1. új válkerek a fennálló viszonyokhoz alkalmazkodón, váljognöv (2x) (ipi burzsoáziának à felsőház jelentőségcsökke megindul)

4.1.15.1. DE nem áltstitkos váljog à 1832es választásokban nincs radikális változás.

16.4.1. gyári tv: munka 9+ évesen, 9órában. Rszgság fokozatos eltörlése a gyarmatokon.

17.4.1. municipiális tv: nagyobb településeken az adófizk által választott tanács, polgmester

18.4.1. polgi anyakv

19.4.1. szegénytv: munkanélküli-támog mex à dologház.

4.2. Viktória (1837-1901) à mext a perszonálunió Hannoverrel.

4.3. 1845-6: ír burgonyavész à éhínség (à ~1m halott)

4.4. munkások nem poli szervezkedése munkafeltételjavra és szövetkezetlétrehozhatásra.

20.4.1. eredmény: munkaidő: max12óra. 13- éveseknek napi 3 óra tanítás kötelező. Textilipban értékesítési szövetk. Bányában nem dolgozhat 10- éves és nő.

4.5. egyéb követelések by radikálisok: áltstitkos váljog, =válkerek, képvk vagyoni kvalifikációjának eltörlése, képvis-i fiz, évi parl.

21.4.1. à 1m+ petíció, de a parl elvetette, +letartóztatások, elhallgattatások.

22.4.1. à létrejött az illegálisan működő Nemzeti Chartista Szöv, 1840. à 3m+ petíció à parl elvetette, +letartóztatások, elhallgattatások. à csatlakoztak a szaxervekhez. (Nem fordultak szembe a parlamenttel, nem volt felsőbb ideológiájuk, de tömöríteni tudták a radik kisiparosokat és szakmunkásokat.)

5. NBr külpolja (1815 – 1850)

5.1. bécsi kongr: konti egyensúly megőrzése à Aut támogatása Oroszo ellen

5.2. párizsi békével egy időben négyhati szerz: békét fenyegető veszélykor sereg, időnként konferenciák. Viszonylag nyugodt belpol miatt sok külpolba beavatkozhattak.

23.5.1. 1818: Fro is csatlak

24.5.1. 1823: Fro helyreállítaná a Spa uralmat à függetlenedő gyarmatok visszaállításának veszélye miatt ang tiltak.

25.5.1. 1825: Oroszo támogatása Aut ellen (Gr függetlenségért)

26.5.1. 1831: belga trónon angol jelölt (Lipót szász-koburg-góthai hcg)

27.5.1. 1839: angol-orosz-osztrák garancia a Portának Egy-Fro és Mohamed Ali törekvéseivel szemben.

28.5.1. 1846: fr-spa házasság à fr-ang viszony megint megromol.

29.5.1. 1849: orosz intervenció támogatása a Hab-mon fennmaradásáért.

NBR MINT VILÁGHATALOM (1850 – 1900)

6. A korszak gazdasága

6.1. népnöv, főleg városban. Vilkil. Nehéz- és textilipar. Foglalkoztatás sem okozott gondot. 19. végére Némo és USA versenytársakká.

6.2. 1873

30.6.1. amerikai búzadömping: Némo, Fro védővámokkal védekezett, Ang nem, mert szabker-hív.

31.6.1. +Angol szvmhteny és gabonaterm csökk. + német vegyip + usai elektromosipar nő. + ang textilexp akadályokba ütközött fent említett államokban à ÁzsiaAfrika!

7. Az ang 2pártrenc és a demo fejlődése

7.1. 1867-es refk:

32.7.1. szavi jog a középosztnak, ipi munkásoknak

33.7.1. körzetátszerv (de még nem =)

34.7.1. parli váltógazdaság

7.2. 1867 utáni refk:

35.7.1. kötelező okt 10éves korig

36.7.1. versenyvizsga az álli hivatk betöltésének feltétele

37.7.1. sereg: önkéntesekből, 6évig (addig20)

38.7.1. szaxervlegalizálás (1871)

39.7.1. titkos szav, mezgazdi munkásoknak is szavjog.

40.7.1. részleges alkoholtilalom (à Gladstone bukik)

41.7.1. eü: zsúfolt városrészek felszámolása, élelmiszerellenőrzés, csatornázás.

42.7.1. Disraeli kezdeményezésére Viktória 1876-tól India császnője

43.7.1. =válkerek

44.7.1. max9órás munkanap, balesetbizt.

45.7.1. tradeunion-legalizáció (1.vh-ig nem volt erős+radikális marxizmus)

8. az ír kérdés és az angol belpol

8.1. 1869: Íro-ban mext az anglikán egyh állvall-jellege

8.2. ír fdbérlők védelme by parl.

8.3. Gladstone alatt majdnem megszavazták a független dublini parlt+önkormányzatot (Home Rule), aztán konzerv ford miatt lekerült a napirendről. à Újabb lib többség, alsóház megszavazta, de a felső le-.

9. A viktoriánus Ang társadalma

9.1. 1870-80s előtti és utáni szakasz.

46.9.1. 1.: ájtatosság, vas-i isk, tpl, családi Bib-olv.

47.9.1. 2. vas pihenőnap, lehet utazni+kulturálódni. vas gyengülésének okai: Darwin, erős középoszt megjelenése, náluk saját normák és életforma kialaka:

9.1.47.1. versenysportok (nőknél is à ruházati változások)

9.1.47.2. női emanci: szülszabály, lányokt, válhatás.

9.1.47.3. 12évesig kötelező okt.

9.1.47.4. konfekcióip.

9.2. szellemi élet: csökkenő vallási, nagyonnövő regényirod.

48.9.1. irod: Thackeray, Dickens, Eliot, Hardy.

49.9.1. törtír: Carlyle, Macaulay.

50.9.1. társtud: Mill, Spencer.

9.3. Viktória prüdériája 1861 után rányomta bélyegét az udvari életre.

10. NBr külpolja és a bir építése (1850 – 1900)

10.1. 1846-65, Palmerston, ágyúnaszád-diplomácia

51.10.1. 1857-8: szipoj-láz: valli+szociál ellentétek. à KIT feloszlott. à India élén alkirály

10.1.51.1. ősi indiai szövőipar kárára angol textilexp.

10.1.51.2. eüi+szociál problémákkal mit kezdeni nem tudó angol admin. à éhínség, járvány, halál.

52.10.1. Burma annektálása

53.10.1. Kínával feszültség ópiumért à 5 kínai kikötő megnyitása + Hongkong átadása némi fenyegetés hatására.

10.2. 1865-: gyarmati terj bennszülöttek és/vagy más eui hatalom rovására

54.10.1. Kanada, Ausztrália, Újzé kábé békés

55.10.1. Egy fölött fr-ang pénzügyi gondnokság, majd némi lázongás és fr kihátrálás után ang megszállás. Élén főkonzul (alkir-i hatáskörrel).

56.10.1. à afrikai terj Némoval, Froval versenyben:

10.2.56.1. Szudán ang-egyi közös birtok

10.2.56.2. protektorátusok: Fokfd, Aranypart, Nigéria, Uganda, Kenya

10.2.56.3. búr háb (1899 – 1902).

1 megjegyzés:

Névtelen írta...

Nice and thanks!

Hiba történt a modul működésében