2010. november 27., szombat

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Franciaország

AZ 1848-1849-ES FORRADALOM ÉS A MÁSODIK KÖZTÁRSASÁG

1. Az Ideiglenes Kormány

1.1. feb24: minelnök l”Eure (81). Tényleges vez: Arago, Lamartine, Garnier-Pages, Crémieux, Saint-Georges. Polgrad (=szocizmussal szemben).

1.2. 2. fr közt: feb25-

1.1.1. munkához való jog (à nemzeti műhelyek a munkanélküliek fogalkoztatására)

2.1.1. trikolór + vörös kokárda a zászlórúdon

3.1.1. ß munkások+polgárok megnyugtatására intézkedések, de vmely oldalon mindig elégedetlenség.

2. Louis Bonaparte elnöksége

2.1. 1836-os és 1840-es puccskísérlete buk. Börtönévei alatt ír (munkásságbarátot).

2.2. dec-i elnökválasztáson igen nagy előnnyel nyert (2. helyezettnél 5x több vokssal).

4.2.1. szavazói: parasztok (is)

5.2.1. végreh hat birtokában egyszemélyi uralom kiépítése à 1851, állcsíny, 10évre meghosszított elnökség. 1852, örökletes császság visszaállítása.

A MÁSODIK CSÁSZÁRSÁG (1852 – 1870)

3. A csász személye és környezete: spa feleség, fényűző udvar, kicsapongó csász.

4. A Második Császság virágkora (’50s)

4.1. gazdi fellend, Párizs modernizálása (Champs-Élysées, pu-k, …), krími háb győzelme à 1856os párizsi békekongr, Savoya-Nizza megszerzése.

4.2. à 1857, gazdi válság à republikánusok, polgárok bírálatai.

4.3. 1859-70: liberalizáló korszak

6.4.1. amnesztia poli elítélteknek

7.4.1. alkmód: tvhozásnak több jog. Ogyk nyilvánossá

8.4.1. „baloldali nyitás”: munkásdelegáció a londoni vilkil-ra, egyesülési jog

9.4.1. 1863, parli ellenzék hatékonyabb (vidéki nagyvárosok képviselői főleg)

4.3.9.1.önálló munkásjelölt-állítás

10.4.1. 1869, Párizsban is győzött az ellenzék

11.4.1. sajtófellend

12.4.1. Gambetta: ügyvéd, közt-párti, baloldali ellenzékvezér

4.4. tud-kult nehézségekkel kell szembenézzen. Hugo, Tocqueville, Michelet, Baudelaire, Flaubert, Goncourt-fivérek, Zola, Verlaine, Mallarmé, Manet, Monet, Pissarro, Renoir, Bizet, Gounod, …

4.5. 1870, fr-pr háb. III.Nap is fogságba. à Nemzeti Védelem Kormánya alakul.

13.4.1. 1871, frankfurti béke: Némo-é Elzász-Loth, +hadisarc

14.4.1. Párizst teljes erőbedobással kellett volna védeni, de a parancsnoknak kispolgkt-parasztokat sújtó intézkedései miatt menekülnie kellett. à márc, párizsi kommün.

4.5.14.1. nemzeti védelem, szociális intézkedések

A HARMADIK KÖZTÁRSASÁG (1871 – 1914)

5. hadisarcot 2 éven belül, nagy lakossági segítséggel abszolválták

6. El-Loth – revízió óhaja

7. monarchista ellenzék hatalmon. Konzerv intézkedések.

7.1. 1875, alk: 7évre vált közti elnök széles jogkörrel, kis felelősségrevonhatósággal, felelős miniszterek. Marseillaise a hivat himnusz; júl14, trikolór.

8. A közti intézmények és gondolk megszilárdulása az 1880as években

8.1. szabad+kötelező elemi okt ercsneveléssel, racionalitással

8.2. demo szabjogok: kommünárok amnesztiája, lib sajtótv, gyülekezési szab, polgmestervál, szaxervek.

8.3. szociális: nem gyerekmunka, kezdetleges balesetbizt, nyugdíj, bányászképviselet.

15.8.1. katolikus munkáskörök szervezése, ifjúsági szervezetek. XIII. Leó támogat és felkarol.

8.4. centenárium, 1889:

16.8.1. boulangeristák puccsot akartak, kudarc

17.8.1. Danton-kultusz

18.8.1. ellenállok: monarchisták, kat egyh.

9. A fr nacionalizmus jellegének megváltozása

9.1. Fro küldetése az elnyomott nemzetek felszabja

9.2. El-Loth revízió

9.3. 1880s végétől DK-Ázsia gyarmítása

9.4. boulangerizmus: széljobbtól szélbalig mindenféle ellenzék tömörítése. Cél a közt megdöntése. Némo ellen fel kell lépni, a bevándorlók (~=zsk), kozmopolitizmus, szabkőmk bomlasztanak. Kat egyh is csatlak.

9.5. à antiszem: 19.1-ben lappangó, 19.2-től fel-feltörő.

19.9.1. Drumont: A zs Fro

9.5.19.1. bestseller

9.5.19.2. antiszem kampányok, kiadványok, botrányok hozzákapcsolása

9.5.19.3. forr egyedüli haszonélvezői a zsk, szolgaságba döntöttek pénzéből van a vagyonuk. Pénz mindenhatósága nem keresztény tulajdonság. Médiát uralják – azért nem észrevehető, mert fd alatti tevékenységet folytatnak.

20.9.1. antiszemt segítő körülmények:

9.5.20.1. Panamabotrány, 1892

9.5.20.2. Dreyfus-per, 1894-

9.5.20.2.1. kézírásos titkos katonai adatok átadása német attasénak (by Esterhazy). D elzászi zs.

9.5.20.2.2. 1870 utáni revansvágyban a sereg szerepe nagyonnőtt. Tisztikar ariszt, konzerv, katolikus.

9.5.20.2.3. sajtó tényleges poli hattá válásának időszaka ez.

9.5.20.2.4. polilag elkötelezett, de pártfüggetlen értelmiség (entellektüellek) kialaka. Zola, France, Clémenceau, Proust, Durkheim, Blum, …

9.5.20.2.5. Emberi Jogok Ligája VS Francia Haza Ligája. utóbbi elképzelései:

9.5.20.2.5.1. Barrês: új közt, nemzet mindenekfelett.

9.5.20.2.5.2. Maurras: nemzet alá van rendelve minden à integrális nacionalizmus, monarchia kell.

10. Munkásosztály – munkásmozgalom

10.1. 19.2-től felmérések a munkások igen nehéz életkörülményeiről (pl nem tudnak megtakarítani à nincs tulajdonra reményük; pl nincs társmobi lehetőségük, pl női és gyerekmunka)

10.2. „ha perszonifikáljuk a történelmet, egyik lényeges összefüggése akként fogalmazható meg, hogy a tipikus fr munkás (öntudatát és ebből fakadó cselekvőképességét eleve feltételezve) inkább proudhonista, mint marxista volt.” (ß csak gazdi harc, mert anarchista. à „alulról létrehozott, szabad helyi közösségek önkéntes társulásán alapuló föderalista berend”)

10.3. 1880, Fr Munkáspárt.

11. Kult – a pozit diadala

11.1. „szakágakra szétvált tudományok fejlődése”

21.11.1. Pasteur

22.11.1. Comte

23.11.1. villamos, autó, villany, gyors hírközlés à urbanizáció

24.11.1. impresszionizmus.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében