2010. november 18., csütörtök

Honfoglalás és néprajz. A magyar honfoglalás mondaköre

1. eredet

1.1. csodaszarvas

1.1.1. hasnoló in: asszír, iráni, hun, mongol, tr, vogul, etc.

2.1.1. Űzött csodás vad/istennő/ősanya/totemállat

3.1.1. eltévedteknek utat mutat, majd eltűnik/csillagképpé válik

4.1.1. üldözők: állatok/mitikus vadászok/ősapák-honalapítók (magyaroknál +névetimológia)

5.1.1. mocsáron/folyón/másvilágon átkelés

6.1.1. vadászterület/város/állam birtokbavétele, székesegyh alapítása

7.1.1. források: Hérodotosz, kettős belső tagolódás, bolgár-törökökkel+alánokkal együttélés, nőrablásos exogámia.

2. vándorlások

2.1. félnomád előmagyarok sem Kínába, sem gyorsan Nyugatra nem mentek a többiekkel.

2.2. kazár bir modelljének átvétele à vérszerz, Árpád fej.

2.3. legelőváltások+üldözések sem szakították szét a népet, inkább vándoroltak. (besenyőkkeli harc állatviaskodásként maradt fenn.)

2.4. ezek továbbélése in mondások

3. Á-ház

3.1. „Álmos feláldozása nem igazi monda, nem is krónika- vagy gesztaírói lelemény, hm a korai államelméleti fokon széles körű nemzetközi gyak.”

4. Kármed

4.1. fehér ló mondája

8.4.1. Eurázsia ~egészében ismert

9.4.1. forrás: Hérodotosz; hűbéres fdt-vizet-füvet kap urától, cserébe lovat ad.

10.4.1. továbbélés: mondások, Fehérlófia-mesetípus, székely fehérló-eredet

5. Kalandozások

5.1. „A kalandozások epikája az előzőeknél népibb és épebb is.” Ered énekes, aztán írott.

11.5.1. kérkedő, gyászoló történetek

12.5.1. ált felkérésre kalandoztak, gyorsan utána hazamentek

5.2. Botond-monda: elutasítják, mert főhőse közrendű

5.3. Lehel-kürtje

13.5.1. hasonló in hun, mongol, besenyő, bolgár, etc.

14.5.1. közrendű szolgájává tehet bárkit, mert a hősök pozitívabb megítélés alá esnek holtukban.

15.5.1. kürt: méltóságjelvény, harci, ivó; lehet önálló személyisége/neve is.

5.4. továbbélés: népnyelvi kifejezések (hetedhét ország, óperenciás tenger)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében