2010. november 18., csütörtök

Hermányi Dienes József szépprózai munkái. HDJ

1. 1699 – 1763. Erdély felvil előtti változásokon esik át.

1.1. hagyomány+konzervizmus VS polgsodás+nyeui nyitás

1.2. vallfüggetlen állpolgi ercs, békés egymás mellett élés kezdetei

1.1.1. pártatlanság „neveltje, tanúja és megörökítője” HDJ

2. székely, nemes, prot. Apja lelkész, tanító, költő, művelt. HDJ írt róla életrajzot.

3. pap, prédikátor („racionalizmussal átszőtt ortodox”)

4. ercsi kérdések jobban foglalkoztatták, mint a dogmatikaiak à törtírás à anekdoták

4.1. „Nagyenyedi Demokritus”c.

2.4.1. nincs időrend/összefűző keret, csak sok történet

3.4.1. barokk emlékirat-műf fellazítása, önálló anekdotairod megteremtése.

4.4.1. eredeti történetek, nem ford

5.4.1. „ismert emberek életéből ellesett intimitás, szerelmi bonyodalom, érdekes esemény, félreértésen, nyvi játékon alapuló tréfa, tanulságos eset” objektív mesélőkedvvel, genealogikusan

6.4.1. életmód-megjelenések: egyh szerepcsökke, kávézás, nők megbecsülésének növekedése, valli tür, etc.

7.4.1. közvetlen írói cél: hiteles ábr saját koráról. Közvetett: ercsi plk állítása.

5. halála után kéziratai szétszóródtak.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében