2010. április 19., hétfő

Poór János: A kora újkor története. Vajnági: Az osztrák örökös tartományok

1. Kpti igazgatás az örtartkban 1749-ig

1.1. 16. sz-i refk.

1.2. Titkos Tanács

1.1.1. 4-6fő, elnök a csász

2.1.1. napi ülések, kül- és belpol, később csak jog, még később (18.1) csak reprezentáció, ünnepi ülések.

1.3. Udvari Tanács

1.1.1. NNRB ügyeiben is kompetens. Igazgatás, igszolg

2.1.1. elnöke az udvari marsall. ~20 tag.

3.1.1. TT-csal átfedések gyakorik, később a Biri Kamarai Bírósággal is

1.4. Udvari Kancellária

1.1.1. kamarai ügyintézés, 4 kinevezett tag

2.1.1. 16.2-től vezetője a mainzi érsek

3.1.1. biri és osztrák ügyek szétválasztására törekvés, 17.1-től önálló osztrák kancellária.

1.4.3.1.beadványokkal, magán- és egyéb levelezéssel, egyéb ügyintézéssel fogl.

1.4.3.2.taglétszám bővült. Törekvés az egységes ügyintézésre.

1.4.3.3.18.1-ben csökkenő jogkör, majd mex.

1.5. Pénzügyigazgatás

1.1.1. Udvari Kamara, neki alárendelve a tartományi kamarák

1.5.1.1.élén a kincstárnok

1.5.1.2.udvar ellátása, tartományi kamarákkal kapcs, bevételnövelés

1.5.1.3.heti ülés

1.5.1.4.16.2-ben taglétszámemelkedés

1.5.1.5.17.1: 4 területi alapú rész: Mo, Cseh-Morvao+Szilézia, Aut, hegyközségek.

2.1.1. 17-8.sz-i változások

1.5.2.1.álli bank létreh (velencei mintára, uralknak kölcsönt nyújtandó, majd államadósság-megszüntetendő)

1.5.2.2.6 kamarai bizottság, területi alapon, + ügyintézés-szakosodás

1.5.2.3.18. közepén jogkör- és jelentőségcsökk, feloszlás

1.6. Hadügyi igazg

1.1.1. 16. közepéig csak tarti szinten létezett hadügyi szerv à tr elleni védelem megszervezésére Udvari Haditanács

1.6.1.1.5tag, élén elnök

1.6.1.2.trelleni védelem, hadügyigazg, élelmezés

1.6.1.3.részlegekre bontás

1.6.1.4.udvari hivataloktól nem teljesen független

1.6.1.5.18.1-ben reformjavaslatok, de nem valósult meg, elavult-átláthatatlan maradt.

2. 18.sz-i reformok: Haugwitz, Kaunitz, II.J.

2.1. osztrák örháb vége után kpti igazg rendbetétele

2.2. MT támogatásával Haugwitz javaslatai valósultak meg

1.2.1. porosz mintára egy kézben a poli és pénzügyi igazg, rendek visszaszorítása

2.2.1. tartok kerületekre osztása

3.2.1. legfelső irányítási szerv kezében a pol, pénzügy, közig; igszolg különválasztása a közigtől

4.2.1. örtartok+Cseho adminjának szorosb összefogása.

5.2.1. refk tarti szinten is.

2.3. H ellenzéke: pozícióitól megfosztott tarti nemesség, hivatalnokok. az új igazgi renc valóban alkalmatlan à

2.4. ellenzékvezető Kaunitz reformjai ,1760-1

1.2.1. decentralizálás (az igszolg és közig szétválasztásának, + az osztrák és cseh ügyek összefogásának fenntartásával), főleg pénzügyi téren.

2.2.1. Államtanács

2.4.2.1.6 tag (összeférhetetlenség minden más tisztséggel)

2.4.2.2.udvari hivatalok felügye, örtarti belügyekben tanácsok az uralknak

2.5. II.J, 1780s:

1.2.1. pénzügyi-poli csúcsszerv

2.2.1. tartományi fellebbviteli bíróságok (nemesnek-nem nemesnek)

3.2.1. Aut kormzóságokra osztása (nem túl hatékony igazgatással)

4.2.1. tarti könyvelés álli kézbe vétele

3. Aut és a NRB

3.1. Aut a Bir terén, ebből fakadó jogok és kötelességek:

1.3.1. biri gy feji kollégiumában szavjog az auti főh-nek

2.3.1. biri adók fizetése, lovasok-gyalogosok kiállítása a seregbe

3.3.1. interregnum alatt nem volt a vikáriusoknak alávetve

3.2. határvonalak folyton változók

3.3. nem fejlődött olyan hatékony önigazgi egységgé, mint a más helyi adottságú tartományok. Hab főh-k hatalmával szemben a többi rend nem tudott érdekérvény.

3.4. NRB bukásával 1804-től Osztrák Császság.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében