2010. április 19., hétfő

Poór János: A kora újkor története. Poór: Az osztrák örökösödési háború (1740-1748).

1. II. Ferdi 1621-es testamentuma: uralma alatti birtokok oszthatatlanok és primogeniturálisan öröklődők (fiai à öccsei ágán). Ez a jövőbeni szerzeményekre is vonatkoz.

2. Spa Hab utolsó ffitag 1700ban Spa-t a fr V. Fülöpre. I. Lipót magáénak tekintette ennek ellenére a tartományt.

2.1. 1703, Lipót és fia (József) lemondtak trónigényükről Károly főh javára. József és Károly titkos megállapodása: ha vmelyiküknek nincs utódja, terei a másikra szállnak. Ha a 2 birt egyesítő ffiág kihalna, nőágon öröklődik tovább.

2.2. à 1711, József halála után Károlyé az egész bir. De az 1713-as utrechti béke szt V. Fülöp Spa kira.

2.3. A nőági öröklést 2féleképp értelmezték: Az idősebb (Károly) lánya, MT számít-e, vagy a fiatalabb (József) MT-nél idősebb lánya (Mária Jozefa)? Elvileg MT.

1.2.1. MJ szász válfej-len kirhoz ment feleségül, mindketten lemondtak az örökösödési jogról (1719). à PrSct elfogadtatása az osztrák örtartkkal, majd Euval.

2.2.1. MJ húga, MáriaAmália is lemondott jogáról.

2.4. (A PrSctban foglalt birtokok: osztrák örtartok, MagyKirság, Cseh-MorvaKirság, Spa-Némalf, Lombardia, MantovaiHcgség, Parma, Piacenza.)

3. Jogigények és poli döntések: bajorok a legtöbb fent felsorolt területre igényt tartanak (I. Ferdi 1543-as végrendelete alapján). Ez jogtalan, de többen nem fogadják el MT öröklési jogát.

4. A háb kirobbanása

4.1. II. Fr elfogadja a PrSct-t, LotFer császságát, ha megkapja Sziléziát. Tárgyalások közben már betört csapataival a területre. MT hábos segítségkérésére nem reagál érdemben Fro, Ang, Oroszo, Leno, Dánia, Szászo, Holl à II.Fr megszállta ~egész Sziléziát.

1.4.1. Nagyhatk inkább Aut felosztásában gondolkodtak

2.4.1. 1741, bajor-spa, bajor-fr szerz: bajor válfej legyen csász, frknak-spaknak terek. A szerződéseket nem sikerült titokban tartani. à fr-porosz szerz: területek fölötti megállap+katonai seg.

3.4.1. MT mellett Mo, a többiek kétségesek.

5. Bajor sikerek

5.1. bajorok-frk elfoglalták Passaut, Linzt, Felső-Aut-t

5.2. Mo kiállt MT mellett, nemesi felkelést és katonákat ígért

5.3. porosz-osztrák titkos szerződés: II.Fr-é Alsó-Aut, ha többet nem követel. A harcok tovább folynak a poroszok nélkül is: bajoroké Prága, cseh kiri cím à poroszok csatlakoznak az Aut-t felosztani vágyó csapatokhoz à bajor válfej (Károly Albert ) 1742-ben csász.

5.4. Közben osztrák-magyar-itai seregek visszavették Linzt, Passaut, Münchent (bajor főv).

5.5. nagy osztrák-porosz csata: döntetlen. Osztrákoknak világossá, hogy ha le akarják győzni Fro-t, bajorokat, szászokat, nem harcolhatnak még a poroszok ellen is.

6. A boroszlói béke (1742)

6.1. angliai kormváltás, új korm segélyt szavazott meg MT-nek + osztrák hadi sikerek + porosz teri érdekek előtérbe a szöv többi tagjának érdekeivel szemben = boroszlói.

1.6.1. Alsó-Felső-Szilézia, Teschen Hcgség, városok, területek, Glatz grság Poroszoé

2.6.1. további igényt nem támaszt II.Fr és bármely utódja

3.6.1. Sziléziában kat és prot vallszab

4.6.1. II.Fr fizeti a sziléziai kereski adósságokat Angnak

5.6.1. hadifoglyok szabadon engedése mind2 fél által

6.2. közben fr utánpótcsapatok, München megint bajor kézen. De az osztrák egyesült seregek visszaveszik Prágát.

7. Itália: Spa-val harcok. Szárd kirral megállap, 1741. „szövséges angolok felemás segítsége miatt” nincs egyértelmű siker a területen

8. Némo-i változások

8.1. hannoveri, ang, osztrák csapatok É-Némo-ban

8.2. 1743, osztrákok célja: Bajoro megszerzése (presztízs, + Sziléziáért onnan lehet területi kárpótot nyerni). Sikerek.

8.3. koronázás Cseho-ban

8.4. osztrákok területvisszavételei: München, Augsburb, Bajoro, Cseho.

8.5. Ita: Szardínia terekért cserébe katilag támogat.

9. Fr hadüzenetek: 1744, Fro Angna, osztrákoknak hadüzent, mert angolok blokkolták a fr hajókat, ill osztrákok megtámadták El-Loth-t.

10. A második sziléziai háb

10.1. 1744, bajor-porosz szöv (Cseho egy részéért). Osztrákok kiszorították a poroszokat Csehoból. Frk-é Belgium, poroszoké Szilézia még mindig. Bajoroké München már megint.

10.2. Ita-ban fr-spa sikerek

11. A bajor csász halála

11.1. utána ~ egész Bajoro osztrák fennhat alá. Füsseni béke, 1745:

1.11.1. 1741-es status quo-alapú bajor-osztrák terfelosztás. Bajorok lemondanak minden örökösödési jogukról.

2.11.1. bajor válfej LotF-re fog szavazni. MT- és a cseh válfejség.

11.2. béke után a szászok elismerték LotF császságát, lemondtak „irreális teri igényeikről” à szász-osztrák szöv Poroszo ellen.

12. A drezdai béke

12.1. frkkal nem lehetett békét kötni, szárdokra-oroszokra nem lehetett számítani, angolok támogatták az osztrák-porosz békét.

12.2. boroszlói megerősítése

1.12.1. Szilézia poroszoké

2.12.1. általános amnesztia

3.12.1. csapatok azonnali kivonása az ellenséges terekről

4.12.1. II.Fr elismeri, h LotF a csász

12.3. porosz-szász béke:

1.12.1. barátság, amnesztia

2.12.1. szászok fizetnek Poroszo-nak, poroszok kiürítik Drezdát-Szászo-t.

3.12.1. szászok lemondanak sziléziai jogigényükről

12.4. Ita-ban további fr-spa előrenyomulás. Szárd kir „kész volt lepaktálni” velük. Aztán osztrák visszafoglalások.

13. Az aacheni béke

13.1. béketárgyalások 1746-tól

13.2. előnyös szerződések Oroszo-Aut közt, + LotF a csász, + békevágy = háboskodás lassan lezárandó (még fr részről is).

13.3. Felek: Aut-Ang-Holl-Szárd, Fro-Spa-Genova-Modena. Vesztfáliai-alapon.

13.4. szfdn és vízen véget vetnek az ellenségeskedésnek. Amnesztia. Hadifoglyok szabadon bocs.

13.5. korábbi birtokait visszakapja Aut, Holl, Szard, Mod, Gen. Némi osztrák birtokengedmény a spa-knak. Szilézia és Glatz Poroszo-é.

13.6. Hannoveri-ház joga az ang trónra

13.7. MT elégedetlen, pedig Ang-Holl-hannover nélkül eltűnt volna a térképről.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében