2010. április 14., szerda

Poór János: A kora újkor története. Lázár: A 30éves háború

1. a 30éves hadművészete

1.1. lőfegyver. Pontatlanságuk miatt gyalogosok védték a lövészeket.

1.2. prot hadvis: kis-rugalmas egységek, alapos katképzés (+fegyelem). Pika helyett szuronyos puska. Könnyűlovasság. Dragonyosok (lóháton, de gyalogsági fegyverekkel harcolók). Tüzérség még nem önálló fegyvernem.

1.3. kpti ellátás még nem általános à elhúzódó, nagy hadsereges hábnak a helyi lakosság látja kárát.

1.4. állandó hadsereg

2. A Német Bir a 30éves előestéjén

2.1. valli megosztottság

2.2. 1609, felséglevél by II. Rudolf: cseh rendeknek szabad vallgyak, cseh városoknak szabad tplépítés. Cseh protk féltek a harciasan katolikus II. Ferdi várható trónra lépésétől.

1.2.1. defenesztráció: az 1419-es huszita ~ tudatos utánzása.

3. A háb cseh szakasza

3.1. ideiglenes cseh-morva kormány, hadszervezés. Alsó- és Felső-Aut is fellázadt II. Ferdi ellen, Habellenes BethlenG is.

1.3.1. mivel a csehek V. Frigyes pfalzi válfejt hívták a trónra, a prot fejk egy része császi oldalra állt-semleges maradt (mert kálvinista volt, és nem lutheránus).

2.3.1. közben II. Ferdi maga mellé állította a KatLigát, bajor hcgt, Spa-k-t

3.3.1. 1620, fehérhegyi csata: képzetlen és gyakorlatlan cseh katonáknak nem működik a prot hadvis.

3.2. megtorlás:

1.3.1. cseh arisztokrácia lefejezése, vagyonelkobzása, száműzése. Birtokaik továbbadományozása (pl Wallensteinnek)

2.3.1. 1621, ProtUnió mex.

3.3.1. 1627, cseh tartományi gy-k lemondtak a kirvál jogáról

4.3.1. „A korszak hadviselési viszonyai senkinek nem tették lehetővé az egyértelmű győzelmet” à újabb sereggyűjtés, a harcok már a bir-n kívül is folytak.

3.3. spa-holl, előbbik sikerével, kat-prot vallháb Svájcban (ebbe bekapcsolódott Spa, Holl, Bethlen)

3.4. közben fr-ang-holl-dán szöv a spa-k ellen.

4. A dán szakasz: Wallenstein felemelkedése

4.1. prot IV. Keresztély (1588-1648)

4.2. kat Wallenstein olcsón sereget szervez, ellátja, fegyelmezi. Cserébe az uralktól jogai: hadseregben teljhat, gazdasági nyereség, címek-rangok.

4.3. 1629, II. Ferdi protjogszűkít (restitúciós ediktum) à Wallenstein seregében is sok prot pl, ellentábornak kedvező lépés. + Wallenstein menesztése is.

1.4.1. bajor-fr közeledés

2.4.1. svédek fr-holl támogatással készülődnek a hábra

5. A svéd szakasz

5.1. dán fennhat után önálló svéd állam, 1523-. Viszonylag homogén társ és vallás à katonaállam-teremtéshez ideális.

5.2. 16.sz, balti-tengeri hegemóniáért való harcok, svéd-dán-len-orosz

1.5.1. svédeknél sok zsoldos dolgoz (német, skót, egyéb). Tisztikar svéd, szolgálataiért kap kivságokat

2.5.1. svédek megszerezték Észto-t, Finno-t, Ingermannlandot. Béke a lenkkel.

3.5.1. Stabil ellátás megszervezése

4.5.1. 1631, frk évi adót fiznek GusztávAdolfnak, aki cserébe seregállít, + tiszteletben tartja a katk vallszabját.

5.3. Odera mentén délre terjeszkedő svéd sereg, prot német fejk igyekeznek semlegességre törek. Mivel a prot Magdeburgban véres császi mészárlás, a fejk csatlakoznak a svédekhez. à ütközet. Svédek taktikai fölénye-nagyobb tűzereje győzelmet okoz nekik. à protk bevonultak Csehoba, II.GA egy „eva Német Bir” megteremtésén fáradozott, „+észak-német tengerparti részek végleges svéd annexióján. à betört Bajoro-ba à csász Wallensteinhez fordult segítségért. à

5.4. aki nagy ütközetet erőszakolt ki: 1632, Lützen. Hajnali ködben kezdőd, II.GA az ellenséghez tévedvén hamar meghal à svédek óriási dühvel támadtak, W kénytelen volt visszavonulni.

5.5. Svédoban régenstanács. Már csak a háb előtti status quo visszaállításáért harcoltak. Hatalmi rivalizálás, miközben W seregszervez, majd béketárgyalásokat kezdeményez a protkkal. DE elszigetelt volt, sőt császi parancsra meg is gyilkolták.

1.5.1. császi-bajor egyesült sereg a protkat visszaszorította, akikkel egy spa ellentámadás végzett véglegesen

2.5.1. de testitúciós visszavonása. Majdnem béke, de a fr diplomácia nyomására a svédek folytatták a hábt, Fro hadat üzent Spa-nak.

6. A fr-svéd szakasz

6.1. svédek Prágában, frk Elzászban

6.2. Katalónia és Port fellázadt a spa mon ellen. Katalónok uralkjuknak választották a fr kirt.

6.3. dánok császi oldalon, de hamar vesztettek

6.4. RGY svéd és tr beleegyezéssel Bécs ellen indul, 1644-5, de megegyez a csásszal és magára hagyja ott a svéd sereget.

7. A vesztfáliai „békemű”

7.1. „A korszakban nemcsak a hadvis, a békekötés is rendkívül nehézkesen és lassan haladt előre.”

7.2. 1645, Osnabrück (csász, svédek, biri fejk). Münster (velenceik, pápa, csász, frk, spa-k, holl-k). + Katalónia, Port, RGY

7.3. passaui egyezmény és augsburgi alapján és folytatásaként.

7.4. A következő néhány évben még itt-ott harcok (legtovább fr-spa háb, 1659ig)

7.5. X. Ince elégedetlen, mert még a katk se vették figybe az egyh igényeit a tárgyalásokon.

7.6. hadi utak melletti bajor települések ~teljesen elpusztultak, járvány, éhínség. Népvánd (vidékről városba). Visszafordíthatatlan decentralizáció.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében