2010. január 21., csütörtök

N. Kollár - Szabó: Pszichológia Pedagógusoknak. 25.: AMIKOR NEM A GYEREKKEL VAN A BAJ. MEGVÁLTOZTATHATATLAN ADOTTSÁGOK.

1. nem „hiba”, hm „iskolai elvárások és tanulói jellemzők össze nem illése”.
2. A hátrányos helyzet problémája
2.1. „alacsonyb társi helyzetű gyerekek iskoláztatási esélyei rosszabbak, mint azt az értelmi képességeik alapján várhatnánk.”
2.2. az esélyegyenlőtlenség okai a tanulók oldaláról
1.2.1. nyvi készségek, nyvi hátrány: iski teljesítményminősítés nagymértékben függ ettől. Fejlesztés: gyerek beszéltetése.
2.2.1. szülő hozzáállása az iskolához: saját élményeitől függő, tudatos/tudatalatti véleményközvetítés
3.2.1. jövő perspektíva: milyen távú, mennyire differenciált; továbbtan motivációi.
4.2.1. személyiségtényezők (alkotásvágy, teljesítményorientáltság, önirányítási igény, vezetői érdeklődés, szociabilitás), kognitív képességek (elméleti intelligencia, elméleti érdeklődés, absztrakciós készség).
2.3. Az esélyegyenlőtlenség iski okai
1.2.1. felülről építkező tanterv: „továbbtanhoz szükséges tudást helyezi a kptba, a gyaki, praktikus 7köznapi tudással szemben.”
2.2.1. eltérő tgyi, személyi feltételek: alacsonyb réteg iskolái rosszabbul felszereltek, tanárok képzetlenebbek, spec többletokt kevesebb à esélyek rosszabbak
3. Az iskrenc jellemzői és fejlődési irányai
3.1. iski szelekció és esélyegyenlőtlenség szorosan összefügg
3.2. Nyeu, oktatásváltozás
1.3.1. expanzió: egyre nagyobb igény a felsőfokú iskk iránt
2.3.1. demokratizálódás és egységesedés: kötelező+ingyenes alapokt. „az oktatást megtérülő gazdasági befektetésnek tekintik, mely a nemzet előrehaladását, versenyképességét szolgálja”, +esélyegyenlőségi terep
3.3.1. globalizálódás: nyeu-i iskrenc terjedése
4.3.1. szekularizáció
3.3. magyar iskrenc
1.3.1. 6-8 oszts gimnk: (korai) szelekció
2.3.1. esély= csak elméleti
3.4. A szülők véleménye az iskszerkről
1.3.1. értelmiségi szülők: korai szelekció támogatása
2.3.1. 6-8 oszts gimn elszívja a legjobb általános iskolás tanulókat
3.3.1. átjárhatóság nehezebb Mo-n
4. Megoldási lehetőségek a hátrányos helyzet csökkentésére
4.1. felzárkóztató programok: korai fejlesztőprogramok (óvodában/család bevonásával)
4.2. tanár-diák viszony: otthonról magabiztosságot hozó tanuló és félénk tanuló külségei
4.3. késői szelekció

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében