2010. január 14., csütörtök

N. Kollár - Szabó: Pszichológia Pedagógusoknak. 1.: A PSZICHO NÉZŐPTJAI, IRÁNYZATAI ÉS MÓDSZEREI

1. „A pszicho az ember jellemzőivel és viselkedésének sajátosságaival fogl.”
2. Mióta tudomány?
2.1. témakör: emberism, társas helyzetek kezelése, önismeret
2.2. Hippo-Galén típustanja
2.3. kísérleti pszicho: 1879, Wundt. Eredmény pl: ingerek számunkra érzékelhető változása egyenesen arányosan nő az inger intenzitásával. Weber-Fechner-tv. Megfigyelés introspekciós alapon.
3. A pszicho nagy iskolái és megközelítési irányai
3.1. behaviorizmus: 20.sz elejétől
3.1.1. viselkvizsg: környi ingerek és emberi viselk összefüggései
3.1.2. klasszikus és operáns kondicionálás, utánzás, percepció, szociálpszichó eredményeinek egy része behav megközből ered
3.1.3. Skinner: a környi ingerek optimális szabályozása elvezet a gyerekek egészséges személyiségformálásához (vö következetes jutalmazás-büntetés). Azaz: inger à viselkedés-válasz à megerősítés à viselk rögzülése.
3.2. pszichoanalízis, 1920s-
3.2.1. „Ez a kultúrtörti szptból is nagy hatású elmélet azt a területet tartja vizsga tárgyának, amelyet a behaviorizmus mint obj móckkel nehezen vizsghatót mintegy zárójelbe tett.” Tudat és tudatalatti viszonya.
3.2.2. Freud: ember pszivhés működését az ösztönkésztetések határozzák meg. Örömelv kielégítése. Ösztönök összeegyeztetése a társi elvárásokkal.
3.2.2.1.pszichés problémák a páciens korábbi élettörténetének tulajdonítva. Terápia: események feltárása, újrafeldolgozása. Szabad asszociáció, álomelemzés, feltáró terápia.
3.2.2.2.először hisztériás betegeknél alk. Ma is széles körben.
3.3. kognitív pszicho
3.3.1. tudat működésének vizsga, környi ingerek-viselk közötti jelenségek (észlelés, gondolkodás, érzelmi viszonyulás, attitűdök) kérdései
3.3.2. behaviorista elvek felhaszn
3.3.3. mentális folyamatok jellemzői, jelentés információfelvételre gyakt hatása, feldolg és viselk irányítása.
3.3.4. Piaget, gondolkodásfejlődés-elmélet.
3.4. humanisztikus pszicho
3.4.1. ~fenomenológiai megköz egyik ága.
3.4.2. emberi term és gondolkmód reális megismerése: egyén számára milyen infókat hordoz az őt körülvevő világ. Szubj tapasztalatok, egyedi élmények.
3.4.3. Rogers, Maslow.
3.4.4. terapeuta nem tud senki helyett megítélni egy helyzetet, csak támogatni tudja a kliensét; a személy önfejlődésre képes; ha elfogadják, önmegvalósít.
3.5. biológiai megköz: pszichés jelenségek hátterében milyen fiziológiai történések húzódnak meg. Egyedül alkalmazva ez a móc inkább csak a többi irányzat segítésére jó.
3.6. Alaklélektan: 20.1.
3.6.1. „Az egyedi tényezők hatásaival szemben az egészlegességet hangsúlyozta”
3.6.2. Lewin, mezőelmélet: személy helyzetei indítékai, viselkedése csak az őt körülvevő szociális mező segítségével értelmezhető.
3.6.3. Asch, központi vonás-elmélet: egy-egy kitüntetett tulság egymaga képes az összebenyomást hatékonyan megváltoztatni.
4. A pszicho módszerei
4.1. megfigy
4.1.1. természetes élethelyzetben (megfelelési igény, etc kizárása)
4.1.2. előre meghat szptk szt, rögzítve, elemezve
4.2. hipotézisvizsg
4.2.1. hipot megfogalmazása à bizonyítási móc kidolgozása
4.2.2. pl ha sok matematikus hegedül, mi az összefüggés? – kitartás – sportolnak is?
4.3. összefüggésmérés
4.3.1. korreláció: jelenségek ok-okozati összefüggéseinek vizsg. ~=2 változó milyen mértékben jár együtt. -1 és +1 közt. (|0,6|nál több: szoros. |0,3|nál kisebb: nincs)
4.3.2. pl óvodába járás időtartama 0 és 1 közt korrelál az iskolai készültséggel
4.3.3. mintavétel problémái: kivételek, háttérváltozók
4.3.4. következtetések korlátai: nem tudni, melyik az ok, melyik az okozat (pl amúgy is fejlettebb gyereket előbb küldik óvodába)
4.3.5. csoportok összehasonlítása: csoportok átlagértékeinek összehasonlítása
4.4. a kísérletek előnyei és buktatói
4.4.1. a (laboratóriumi) körülmények változatlanok, könnyebb vizsg, amit vizsgni akarunk. De mesterséges.
4.4.2. alanyok elkerülendő, hogy máshogy viselkedjenek, mint máskor.
4.5. pszichoi tesztek, attitűdskálák
4.5.1. Teszt: személyiségjellemzők, képességek feltérkép. Standardizált eljárások. Átlagérték, szórás megállap.
4.5.2. Attitűdskála: spec kérdőíves eljárás egyéni véleményfelmérésre. Pl Likert-skála. Árnyaltabb, mint a teszt.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében