2011. január 3., hétfő

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Nemzetközi Kapcsolatok

A FORR ÉS NAP IDŐSZAKA (1789 – 1815)

1. A kirk koalíciója (1789 – 1794)

1.1. Fro kontinentál+gyarmi szerepe a századelőhöz képest csökkt. Eui dipl szemében a forr méginkább csökkentette, de a feud végét jelző eesmények hatása gyorsanmessze terjedt.

1.1.1. 1791, osztrák és prs uralk pillnitzi nyilatka: kirra kezet emelő fr nép elleni fegyveres fellépés jogos.

1.2. a Tvhozó Győlés 1792ben hadat üzent Cseho és Mo kirának. Harc még nem, mert Rus+Prs Lenora támad, Aut a Rajna mentén terj. à nyáron prs-aut benyomulás, de Dumouriez+önkéntesek nyertek.

2.1.1. à Konvent nyilatkozata: testvéri seg minden népnek, aki szabságát visszanyerné

3.1.1. közben Leno 2.felosztása

1.3. NBr-val romló kapcsok à kirk koalíciója (NBr, Holl, Spa, Szard, Náp, Port, Tosc), 1793.

4.1.1. Dumouriez átállt az osztrákokhoz à belpoli krízis

5.1.1. Dantonék kapitulálnának, à köz nyomására jakobinusok

6.1.1. frontok stabilizálása év végére

2. A terms határok (1795-1802)

2.1. 1794,Kosciusko. Júl vége, jak dikt buk. à nagyburzsoázia visszaállított hatalma. „A burzsoázia elsősorban a nemzeti piac határait és az ország határait kívánta azonosítani” ß terms határok.

2.2. 1795jan, Aut+Rus Leno végleges felosztásáról à prs-fr békeszerz, Rajna a határ.

2.3. à kirk koalja átalak: Fro ellen Nbr, Aut, Rus.

2.4. Nap Ita-ban szétverte az osztrák sereget à campoformiói béke, 1797, Aut Frnak adta Belgiumot, Lombardiát. Auté Vel, Isztria, Dalmácia.

2.5. 1797, Ang-t Egy-ban kell legyőzni Nap szt. à elfoglalta, de Nelson elsüllyesztette a hajóit.

2.6. à 2. koal: Ang, Aut, Rus, Náp à Ita bevétele általuk. Aztán állóháb.

7.2.1. 1799nov (brumaire18), Nap „fegyveres erővel szétzavarta a Direktóriumot, és a konzulátus formájában megteremtette a régóta időszerű kati diktatúrát.”

8.2.1. békeajánlat Autnak: Itát megtarthatják. Nem fogadják el à Marengo, teljes osztrák vereség. à 1801, lunéville-i béke

2.6.8.1.campoformiói megismétlése

2.6.8.2.à oroszok Ang-ellenesebbek mint korábban, úgyh Ang egyedül maradt Fro ellen à 1802, Amiens, béke.

3. A fr bir (1803-1809)

3.1. „Az amiensi béke a terms határok külpoli programjának megvalósát jelentette” à nyersanyaglelőhelyekre is ki kéne terj a gyarmatokon.

9.3.1. Nap: Ang legyőzhetetlen egyelőre à kereski pozíciók megszilárd, flotta, gyarmi terj kell Fronak.

3.2. àAng hadat üzen, 1803 à Nap invázióra készül

10.3.1. 1805, Ang-Rus szöv. Rus katonát, Ang pénzt ad.

11.3.1. 1805, Nap olasz kir à osztrák tereket sért à Aut is belép a hábba. à 3. koal (Ang, Rus, Aut, Náp, Svéd)

12.3.1. okt, Nelson, Trafalgar. Fr-spa flotta buk. à invázió buk.

13.3.1. dec, Austerlitz, fr>orosz-osztrák. à Auttal pozsonyi béke.

3.2.13.1. Vel, Tirol elcsat, olasz kirság elismertetése.

3.2.13.2. Nap dint alapított

3.3. 1806, II. Ferenc lemond, Rajnai Szöv à Fro kontinenti hegemóntörek. à Prs belép, 4.koal à Jéna, Prsk megverése, Nap Berlinben.

14.3.1. konti zárlat.

3.4. 1807, véres harcok után orosz-fr béke: ígéret, h Rus hamar csatl a zárlathoz, +keleti kérdésben szabad kezet kap.

15.3.1. Nap Port ellen, Lissz, Madrid elfogl à teljes nyeui hegemón,+zárlat.

4. Eu lázadása (1810-14)

4.1. Ang Usával keresk+csempész

4.2. blokád hasznos in mezgazdi term, korábbi kereski útvonalak.

4.3. blokád nem hasznos in eui gabonatúlterm, gyapothiány.

4.4. eui ellenállás in Prs, Rus. à 1809, 5.koal (Ang, Aut). Hábos vereség után „népi felk” formájában maradt in Aut, Spa, etc.

4.5. „A polgi Ang, a dinasztikus Eu és az eui naci szöv-e már 1810k. súlyos csapásokat mért a napi bir presztízsére. A fr kati hat megtörése azonban csak abból az országból indulhatott ki, amely viszonylagos függetlenséggel és óriási embertartalékkal rendelkt.”

16.4.1. Ang-Rus kapcs à Aut+Prs csatl Fro Rus-ellenes hadjáratához.

17.4.1. Nap (félmilliós sereggel), 1812nyár. „Hatalmas távságok, utak hiánya, élelemellátás nehézségei és Kutuzov”.

18.4.1. Prs-Rus szerz, 6.koal.

19.4.1. 1813, különbéke-elutas in Prs, Aut, Rus, pénzügyi támog in Ang à Lipcse.

4.6. Nap fia javára lemond à szövségesek XVI.L. fivérére, XVIII.L-ra szavaztak.

20.4.1. 1814, párizsi béke

5. Az egyensúly helyreállítása (1815)

5.1. Bécs, kongr.

21.5.1. vissza a forr előtthöz

22.5.1. Ang tervek: Fro körül erős terek, h megakadályozzák a terjét.

23.5.1. Nap visszatérése hírére 7.koal (Rus, Ang, Aut, Prs, Fro, Svéd, Port, NémSzöv), ~1m katonával.

24.5.1. területi igságos osztozkodás

25.5.1. rszgkeresk elítélése

26.5.1. dipli rangok hier osztályozása.

5.2. Waterloo à tercsonkítás, hadisarc.

5.3. 1815szept26, Rus+I.Ferenc létrehozta a SztSzövt. (vall, béke, igság védelme)

A SZTSZÖV KORA (1815-1856)

6. A din-k védekezése (1816-29)

6.1. Rus: vissza a feudba. Aut: hábos károk helyreállítása in belpol. Fro: fejl folytatása, annak tudatában, h a hegemónia bukta. Ang: statq in Eu, techi forr, gyarmi terj.

6.2. 1815vége: négyes szöv

27.6.1. Rus, Prs, Aut, Ang: froi bonapartista restauráció megakadál.

6.3. Így is lib események in Prs, Spa, Náp, Port, Pie; alkosság, nemzeti szabság, etc felé. à felülről szigorítások, négyes szöv intervenciói (Náp, Pie, Spa).

6.4. Lat-Am: spa+port összeomlás.

6.5. Gr függetlenedés, 1830.

7. A részleges gátszakadás (1830-47)

7.1. Párizs, 1830, „három dicsőséges nap”: X.Károly trónfosztása.

7.2. Belgium független

7.3. Leno 1831-ben független

7.4. eredmény: SztSzöv helyett modernizáció, polgsodás

7.5. gyarmi hábok in Afr àFr terj. (Alg, Egy)

7.6. Troban Ang helyett Rus befolyás à Ang sereggel Egy megszerzésére, Boszp+Dard csak tr fennhat alá.

7.7. brit gyarmatok: Kan+Aust benép, India környékén terj. à 1840, ópiumháb à nankingi szerz: Hongkong Angé, 4 kikötő, angknak jogok, keresk.

8. A nemzeti átalak forri kísérlete (1848-9)

8.1. szoci-poli feszültségek miatt in Náp, Fro, Némo, Bécs, Berlin, Pest, Milánó.

28.8.1. Fro: közt

29.8.1. Némszöv; Hab mon, Ita: alk

30.8.1. absz tekintélyvesztése

31.8.1. Mo biron belüli különállása, össznémet parl összehívása, itai állk önállósodása

32.8.1. ààà nemzeti mozgalmak bíztató távlatai

8.2. „A forrk egysége, amelynek a nemzeti mozg első sikereit köszhette, csak induláskor állt fenn.” Ind után Párizsból nem érkezett seg.

33.8.1. Némo: nincs kpt, nincs külső támog, nincs egységes német lakossági cél.

8.3. „1848 legnagyobb teljesítményét a lényegében kézműipi adottságokra alapozó és rendkívül mérsékelt nemzeti programmal rendelkező magy forr nyújtotta.”

34.8.1. terv: biron belül önálló, magy tereken magy fennhat. Ez 1849tavaszra megvalóst. Önerőből.

35.8.1. De minden nagyhat érdeke a Hab-mon fennmaradása

36.8.1. csak a német forrnak nem kellett külső beavatktól tartania, de a belső akadályaikkal nem tudtak megküzdeni.

37.8.1. „Az eui forrk korszaka lezárult anélkül, h a dins Eu álli határain a legkisebb változtatást is végrehajtotta volna.”

9. A dins pol reneszánsza (1850-6)

9.1. ~18.sz-ias korszak. Restauráció.

9.2. Prs: NémSzöv elnöke (de fegyveres fenyegetés hatására hamar visszaadta a tisztet Autnak). Autnak sincs több reálesélye az egység vezetésére.

9.3. Rus: Troval hadikészültség, Mol+Havalf megszállása

38.9.1. Tro megtámadása nem volt sikeres, mert Rus mellett nem állt Aut+Prs, de Tro mellett állt Ang+Prs+Aut+Pie.

39.9.1. párizsi béke (Ang, Aut, Fro, Rus, Tro, Szard)

9.3.39.1. statq antebellum

9.3.39.2. nagyhati védnökség Tro teri integritásáért, troi keresztényekért

9.3.39.3. Fek-t partvidéke semleges, semily nemzet hadihajói nem mehetnek rajt át.

9.3.39.4. titkos szerz: Ang, Aut, Fro szt a megsértése casus belli

9.3.39.5. =Rus eui hegemóniájának vége.

A NEMZETI ÁLLK KIALAKA (1857-78)

10. A fr külpoli aktivitás újjáéledése (57-63)

10.1. „III.Nap az eui nemzeti átalak szószólójaként és védnökeként lépett fel.” Rus eltűnése után Fro a kontinens legszámottevőbbje.

10.2. Ita: Cavourral házassági, teri, kati, poli egyezmények, konföd támogatása. Osztrák-olasz harcok közben III.Nap – FJ különbékéje: Aut lemond Lombardiáról. 1859, villafrancai fegyszün, zürichi béke.

10.3. Egy: szuezi csat építése

10.4. Anggal együtt Kína nyitásáért – sikerrel. Japánért is.

10.5. Usa: amerikaiaké, de a ’60sban újra eui beavatk.

40.10.1. blokád by Észak à exp vége à Eu áttörné a blokádot, de poli lavírozások miatt egyelőre semleges marad.

11. A felülről végrehajtott forr (64-7)

11.1. Prs fejl. Had: tömeg, mobil, modern.

11.2. „Az itai háb óta a nagy poli eseményeknek Ázsia és Am volt a színtere. 1863 elején újra az öreg kontinensre helyeződött vissza a nemzetközi pol súlyptja. Az áthelyeződés az emberöltőnként ismétlődő eseménnyel, a len felkeléssel állt összefüggésben.” 1863. buk.

11.3. 1864: Schleswig+Holstein bekebel by Dánia à Prs ultimátum: annexióról lemond Dán, vagy háb. Aut is Prs oldalon. D külső seg híján veszt.

41.11.1. Bismarck: Aut elleni háb kell a német egységhez

42.11.1. Ang+Rus: Fro elleni nagyhat Prs lehet à támog.

11.4. prs-itai szöv Aut ellen, közben Fr-Aut is szerződ. III.Nap érdeke egy prs-aut háb, aut győzelmével, hosszúvéres harcok árán.

43.11.1. prs-aut béke, 1866: nem engedtek át III.Napnak német tereket, Vel Itáé.

12. A nemzeti átalak lezárulása (68-71)

12.1. „A prágai békét követő évek nemzetköz poljára a fr-ném vetélk nyomta rá bélyegét.” à 1870, Hohenzollern Lipót spa kir à Fro „ingadozás nélkül hábt kezd egy oly ország ellen, amely megkísérli feltám V.Károly birodalmát” à Lipót visszalép, I. Vilmosnak ígérnie kell, a jövőben sem. à Bismarck újságoknak szellőztet, háb.

44.12.1. Fro érdeke a kiterj, Prs-é a lokalizálás

45.12.1. kezdeti német fölény. „A megindult háb nem vt egyéb, mint kapkodó, fejvesztett fr visszavonulás” à 1 hó után sedani fegyverletét. à párizsi közt proklamálása, mert III.Nap is fogoly.

12.2. közben Rus megunta a Fek-t semleges területségét, ami rossz Tro-nak, OMMnak, Angnak à frkra kevés figy jut. à 1871, versailles-i béke.

46.12.1. El-Loth Némoé, hadisarc, keleti részek a törlesztéséig német megszállás alatt

47.12.1. 1871jan, német császság, I. Vilmos. Az eui átrend vége.

13. Hatalmi érdekpol és nemzeti átalak (72-8)

13.1. K-Euban nincs oly nagyhati adottság a nemzeti mozgalmakban, mint Nyeuban

13.2. Fro gyorsan törlesztett sarcot à némovali feszültségek csökk.

13.3. délszláv fel kin Hcgo. Orosz-OMM érdekellentét à de Blg felkel, véres tr elnyomás. à Tronak hadüz by Szr, Mgró. à Rus megtámadta Tro-t, 1877.

48.13.1. 1878SanStefano: Rus-é Kaukázus, Bessz; független Ro, Szr, Mgró, Blg. à elutasítás in London, Bécs à berlini kongr: Blg 3részre

13.3.48.1. Macedónia Tro-é

13.3.48.2. K-Rumélia autonóm

13.3.48.3. maradék ter=Blg.

13.4. KEu is modernizálódni kezdett.

HÁBOS SZÖVSÉGEK (1879-1904)

14. A gyarmi terj az 1880sban

14.1. „A nagyhati rangnak mércéje lett a gyarmító képesség.” Ang, Fro, Némo, Jap, Am.

49.14.1. Tunisz: fr protektorátus

50.14.1. Szuezi-csat: ang-fr ellenőrzés. 1882től Egy-mal együtt csak ang. à ang-fr elhideg.

51.14.1. Angoloké: Fokfd, Niger, K-Afr; DK-Ázs, Burma

52.14.1. Frké: Ny-Afr, Madag; Indokína

53.14.1. Itaé: Szomália

54.14.1. Némoé: Togo, Kamerun

55.14.1. Belgiumé/független: Kongó. Új terek birtokbavétele dokumentálandó.

15. A bismarcki szövi renc (1879-90)

15.1. Rus és OMM közül az egyiket erősebben Némo-hoz csatolná à kettős szöv, 1879, OMMal (ha Rus támad, minden erővel segítik egymást).

56.15.1. Tro szorosbirtokbavégelei ellen, min semlegesség, OMM annektálhatja Bosz-Hcgo-t, Blg annektálhatja K-Rum-t

57.15.1. Fro is elszigetelődött

58.15.1. osztrák-olasz kapcsrendezés, majd hármas szöv, 1882. Megin Fro ellen. à 1883, Rus is csatl.

15.2. 1885ös blg felforg elleni drasztikus rus fellépést Némo+OMM nem nézte jó szemmel à viszonyromlás à hármas szöv helyett Némoval viszontbiztosítási szerz, 1887.

15.3. 1888, III.Fr, II.V. Bismarck 90-ben lemond. Utódja nem újítja meg a viszontbiztit.

16. A hati átcsoportosulás (1891-1904)

16.1. mivel Rus szemben Anggal, OMMal és Némoval, fr szövt keres, 1892: ha a hármas vmely tagja megtámadja, teljes haderővel segít a másik.

16.2. Jap kínai tereket szerzett, Rus Koreában, Ang-Fro-Némo Kínában à 1900, boxer-felk, sikertelen.

16.3. örmény, krétai, macedón felkelések

16.4. búr háb, 99-02. ang győzelem (frk fölött is Fashodában)

16.5. 1898, Usa>Spa à utóbbi lemond Kubáról, PuertoR-ról, Fülöp-szkről., Ang a Panama-csatról.

16.6. fr-olasz semlegességi szerz, 1902

16.7. fr-ang egyezmények, 1904

59.16.1. Egy ang, Marokkó fr. Titkos zár: bmely akár annektálható is.

60.16.1. Am-i, Ázs-i, Afr-i terek rendezése.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében