2011. január 7., péntek

Vadász: 19. századi egyetemes történet. Az Amerikai Egyesült Államok

1. Az alk életbe lépése és W elnöksége

1.1. 1781, Konföds Cikkelyek

1.1.1. szuverén állk közössége kpti hat nélkül. Védelmi közösség

2.1.1. kül, had, pénzügy in egykamarás Kongr.

1.2. 1783, függségi harc vége à háb+munkanélküli+kereskpoli vetélk miatt gazdi gondok. +északról NBr, délről Spa à 1787, phil-i alkozó konvenció, Konföds Cikkelyek reformja, új alk.

3.1.1. hati ágak szét

4.1.1. 2kamarás tvh

1.2.4.1.Szenátus: állként 2 szenátor választott. Elnök kinevezője-ellenőre

1.2.4.2.Képvház: lakosságarányos, választott.

1.2.4.3.váljog álli hatáskörben

5.1.1. erős végreh

1.2.5.1.állszöv feje az elnök, főpar, külügyirányító, tisztviskinevező, kegyelem joga, minelnökelbocshat. Elektorok válják 4 évre, újra is lehet.

1.2.5.2.alelnök a Szenátus elnöke

6.1.1. igszolg

1.2.6.1.tvk majd intézkednek róla

1.2.6.2.Legfelsőbb B.: életfogytigi kinev, csak fellebbezési fórum

7.1.1. módosításhoz 2/3 vagy tagállamok ¾-e kell. hatálybalépéshez 9 áll hozzájárulása.

1.3. phil-i konvenció 39 tagja = Alapító Atyák. Hamar elfogadták a tagállamok

8.1.1. kormzat székhelye NY

9.1.1. egyhangúan W (1789 – 1797). Alelnök Adams.

1.4. 1791, 17pts kiegészítés, Bill of Rights

10.1.1. vall, szól, sajtó, egyesülés. Petíció, fegyvis szabsága

11.1.1. hatósági önkény ellen, esküdtszékről, nyilvános tárgyalás

12.1.1. ami nincs az alkban, az állk egyénileg döntsék el.

1.5. W

13.1.1. gazdi stabil: vámtv, kikötőhasználati díj, pénzverde, égetett szeszre fogyasztási adó

14.1.1. 1793, semlegességi nyilat kin ang-fr háb

15.1.1. anggal, spaval határkijelölés ptsn

16.1.1. + Kentucky, Tennessee

17.1.1. 1796, föder-párti elnökség maradt:

1.6. Adams (1797-1801). Alelnök Jefferson.

18.1.1. kereski szerz Fro-val.

2. Jefferson és a „virginiai din” kormzása

2.1. 1800, nehéz elnökvál, Jeff nyer. Washingtonban iktatták. Beikti besz: takarék, fegyelmezett sereg, békés keresk és külpol (de nem „elkötelező szövség”)

19.2.1. Fro-tól Louisiana megvétele

20.2.1. ang-usai feszültség: kikötős lövöldözés à Jeff angolok ellen embargót hirdet.

2.2. Madison (1809-17), Monroe (1817-25): virginiaiak, republikánusok.

21.2.1. angol feszültség még mindig, kikötői tűzpárbaj. à háb.

2.2.21.1. Kanada inváziója sikertelen

2.2.21.2. 1814, Nap fölötti győzelem à angol sereg felszabadul à W elfoglalása, FehérHáz, Kapitólium felgyújtása.

2.2.21.3. kormány Virginiába menekült.

2.2.21.4. 1814, Gent, béke: statq ante bellum.

2.2.21.5. 1812-14, 2. függségi háb. Eredménye: amerikai nemzettudat. à 1817, ang-usai határmegállap. 1819, spakkal is.

22.2.1. Monroe: Amerika nem lehet eui gyarmítás tárgya. Mert az am-i köztársaságra veszélyesek az eui poli renck. Usa sem fog beavatk Eu belső ügyeibe.

3. A 2pártrenc átalaka és Jackson elnöksége

3.1. sok ~hasonló jelölt. Jackson kis többséggel nyert, de Adams (elnök fia) lett az elnök (1825-9). à J négy éves ellenkampánya indul.

23.3.1. 1826tól J népszerűbb ügyes kampány miatt (ariszt ellen küzdő demok)

3.2. à 1829-37, átlagember érdekképvis-e, elnök párthíveinek megjutalmazása

24.3.1. indiánáttelepítés

25.3.1. új szövségi bank helyett több álli kedvezményezett bankba áttelepített pénzek. à pénzügyi kpt NY.

26.3.1. vámtv érvénytelenítése, helyébe kevésbé protekcionista

3.3. 1834től whig párt az álli spec jogok mellett, elnök ellen.

3.4. 1837-41, van Buren (J volt alelnöke)

3.5. 1841-45, Tyler.

3.6. 1845-49, Polk.

4. Teri terj a Csendes-ó-ig

4.1. 1819: ny-i határ Mississippi. 1820: Louisiana+Illinois ezen túl. 19. közepére: +Texas (szavazással), Kalifornia+Új-Mex (hábbal), Oregon (megállapodással Ang-gal).

5. Az amerikai társ és a modern rszgság

5.1. dohányültetvényi munkaerő-szüks. Jogtalan, vagyontalan, szerződéstelen néger = rszg.

5.2. 1789ben nincs cikk króla. à BoR: alkos védelem. É-on fokozatos mex, D-en nem.

5.3. szfordra elterjedt gyapotültetvények à rszg-kereslet nő. à csempészet nő. 1819: 36°30’ a határ.

27.5.1. északi rszg-ellenes mozg: mérsékeltek (fokozatos-megváltásos), eltörlés-pártiak (azonnali-kárpóttalan)

28.5.1. Turner felkelése à leverése: 2xannyi néger megölése, mint amennyit Turnerék öltek, mozgáskorl, egyesülés betiltása, oktkorl, felszabszigorítás.

29.5.1. déli agitáció: nincs északihoz hasonló pénzügyi válság, egész életükön át törődnek az rszgkkel – míg északon munkások utcára tétele, isteni rendelés az rszgk léte. à észak: szabad fd, szabad beszéd, szabad munka, szabad ember!

6. Az 1850. évi kompromisszumtól az 1860. évi elnökválasztásig

6.1. 1849, aranyláz

6.2. 1850-3: Fillmore. +Kalifornia, Új-Mex. W-i nyilvános rszgkeresk tiltása.

6.3. 1853-7: Pierce. +Kansas, Nebraska ß nem tekintettel a 3630ra.

30.6.1. Republikánus Párt, 1854

31.6.1. Kansasban polgháb, h legyen-e rszgság

32.6.1. Ostendei Nyilatk: 1854, Kubát meg kell venni/elfoglalni a spaktól. A titkos memorandum kiszivárgott, de a demokraták közt népszerűségnek örvendett. à Buchanan (1857-61), rszgtartó állk rá szavaztak.

6.3.32.1. Missouri Kompromisszum alkotmányosságát megkérdőjel, Kansasban még mindig háb (1861, szabadként csatlakozott)

6.3.32.2. Brown álts rszgfelkelésének terve à kivégzése.

6.4. 1861, Lincoln.

A POLGHÁB ÉS KÖVETKEZMÉNYEI

7. D-Karolina visszavonta csatlakozását az Unióhoz, mert az nem biztosította a tulajdon (rszgk) védelmét. à +6 áll kiszakad, megalakul a Konföderált Állk Szöv-e. 1861 eleje.

7.1. Lincoln reakciója: nem válhatnak ki; L nem fog beavatkozni a fennálló rszgtartók helyzetébe. Nem kíván erőszakot.

7.2. harc Délen, szakadár kezdeményezésre. à +4 áll a Konfödhöz. (Unióban 23 tag.)

33.7.1. nehézip, vasút, flotta, hajóépítés Északon, lelkesedés, sok tiszt, védekező stratégia Délen.

34.7.1. Lincoln 1-2 hónapos hábra számított. Blokád. à északon gyógyszer+nyersanyaghiány.

35.7.1. Konföd kptja Richmond. Unióé W. 1863-ig Dél, aztán Észak vezet.

7.2.35.1. Dél: Lee. Észak: Grant.

7.2.35.2. 1862: Lincoln felszabja a déliek rszg-it à +1 ang-fr szimpátiapont.

7.2.35.3. Grant az elfoglalt tereken kárpót nélküli, azonnali rszgmext hajtott végre.

36.7.1. Gettysburg, 63 nyara, Lee kockázatvállal, buk. Legvéresebb csata.

37.7.1. újabb északi sikerek miatt Lincoln újraválasztása

7.2.37.1. Sherman kettévágta a Konföd tereit, 64

7.2.37.2. Richmond kiürítése

38.7.1. 65ápr9, Appomatox, Lee letette Grant előtt a fegyvert.

7.3. 600.000+ halott

7.4. 1863-tól tervezett Rekonstrukció (Unió-helyreáll)

8. Johnson (1865-9): 13. alkkiegész: rszgság eltörlése.

8.1. „fekete kódexek”: négereknek munkaszerződés, kötelező munka à déli tiltakra visszavonták,

8.2. délieknek nincs kongr-i képvisi jog.

9. Grant (1869-77): Rekonstrukció folyt

9.1. 15. alkmód: 1 áll sem korlátozhatja polgárai szavi jogát fajra, színre, korábbi rszgságra való hivatkkal.

9.2. korrupció à népszerűségvesztés

9.3. újabb hátmegállapodások à republik elnök megint. Hayes (1877-81) à „D a maga ura lett”, négereket más módon korlátozták.

10. Az Unió ipi fejlődése

10.1. háb miatt nehézip fejl. à szállítás (csat-renc, transzkonti vasút) à vas+acél, kőolaj.

10.2. Ford, Morse, Bell, Edison; Singer, Remington; felhőkarc, szabadalmi hivat.

10.3. Standard Oil Co. by Rockefeller; holdingok à korm küzdelme a monopk ellen

10.4. 19.2-re bevánd

10.5. urbanizáció à higiéniaromlás, etc à munkásszervezkedés, sztrájkok

11. A Nagy Síkság termőre fordítása és poli követkményei

11.1. 1862, Homestead Act (Telepestv): 21+ éves amerikai családfenntartóknak fd biztosítása a Mississippin túl, ha 5+ évig ott is lak, fdt is művel. à préribenépesülés.

39.11.1. +vasútépítés oda à cowboykorszak vége

40.11.1. gépesítés in mezgazd. Farmervédelmi szerv (Grange – szocis, kultis, nevelési cél)

11.2. Cleveland (1885-9, 1893-7), Harrison (1889-93), McKinley (1897-1901)

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MINT NAGYHATALOM

12. 1849, arany

13. 1850, ang-usai egyezmény: térségi csatornákat együtt haszn

14. 1854, japánnal kereski-barátsági szerz

15. 1866, Oroszo-tól Alaszka

16. Csendes-ó­-i kikötők biztosítása (Midway-szk elfogl, Hawaii annexiója, Szamoa-szk felosztása Némoval)

17. Spa-Usa háb Kubáért, Fülöp-szkért, PuertoRicoért.

18. nyitott kapuk elve kínai nyitásért

19. 1902, Guantanamo megszerzése Kubától.

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében