2010. október 12., kedd

Zeidler: A revíziós gondolat. Revízió és háború (1938 - 1945)

1. Revízió
1.1. appeasement: „alkalmas lesz a béke megőrzésére, hiszen megadja Némo számára azokat – de csak azokat – az engedményeket, amelyek a nemzeti önrenkelk elvéből levezethetőek”. Fro és Ita is „félreállt a német terj útjából”.
1.2. anschluss után Mo-n nyugtalanság, h most Mo jön, ill le kellett végleg mondani Blandról.
1.3. „Mivel a magy [teri] igények mögött nem állt számottevő erő, Ang egyelőre megpróbálta türelemre inteni Mo-t, bár elvben egyetértett.” Végül a magy kisebbségi jogok rendezésére sem kert sor.
1.4. „A Führer a tgyalások során azt ígérte, h ha Mo hábt indít Cssz ellen, a Wehrmacht beavatkozását és a biztos győzelmet követően egyész Szlo-t visszakaphatja.” à Horthy+Kánya felkészületlenségre hivatkozva visszautasította. à ősszel Hitler megismételte az ajánlatát, de megint visszautasításra lelt. à cssz-i német kisebbséget a négyhati konf átadta a 3.Bir-nak.
1.1.1. Cssz és Mo tárgyalásai tervisszaadásról, okt. Kevés engedmény miatt félbeszakadt. à Némo és Ita felkérése döntőbírónak: kompromisszumos csatolgatások, nov2. Lelkes bevonulás a területekre (~12.000.km^2, 1m fő – 84% magy).
2.1.1. gyakori határincidensek, felerősödő követelések (erre és más terekre vonatkozón).
1.5. 1939márc, ~egész Kárpalj birtokba vétele kisebb fegyveres ellenállás ellenére. (~12.000 km^2, 675.000 fő – 74% ruszin, 9%magy). Ang és Fro érdemben nem reagált.
1.6. megállap nélküli román-magyar területvisszai tárgyalások, közben mind2 oldalon fegyverkezés a másik ellen. Megint bécsi döntőbíráskodásra kert sor.
1.1.1. 1940aug. Székelyfd Mo-é. Mind2 fél elégedetlen
2.1.1. spontán népességcsere (100-100.000 fő)
3.1.1. 43.000 km^2, 2,5m fő – 52%magy, 41%ro
4.1.1. engedmények Némonak: Volksbund, Kánya menesztése külügyminségéből, antikomintern paktumhoz csatl, Népszövből ki – háromhatiba be, csapatátvonulás engedélyezése.
1.7. dec, magy-jug örbarszerz. Kétfelé magyarázható, de miután mind2 félnek feltűnt ez, elveszett az előnye. à ápr, Mo választás elé állítása.
1.1.1. támadás pro: kati vezetők, kormány, közvélemény. Jug-t mindenképp megtámadják, max más országoké lesz az Mo-nak szánt ter és lakosság. Kis kockázat, nagy nyereség.
2.1.1. támadás kontra: TP-hívek. Szerződésszegés, NBr jóindulatának elvesztése, döntés véglegessége à hosszú távon nagy kockázat.
3.1.1. szerzett terek: Muraköz, Mura-vidék, baranyai háromszög, Bácska (11.500 km^2, 1m fő – 39% magy).
2. Reintegráció
2.1. főleg É-Erdélyben, Délvidéken atrocitások. Egyéb diszkriminatív intézkedések mindenütt a kisebbségek ellen. Eredmények: anyaországban tiltakozás, nemzetiségieknél elkeser, külföldön más kisebbségére vonatkozón retorziók.
2.2. gazdi együttműk a terek közt: eltérő fejlettségi szint à felzárkóztatás.
1.2.1. ellátási problémák. Magy korm kedvező feltételeket igyekezett teremteni.
2.2.1. családvédelmi szervezetek: segélyezés, munkalehetőség, lakásépítés, kölcsönfolyósítás, népművelés.
3. Háború
3.1. kassai à kényszerpálya.
1.3.1. titkos tgyalások a szövségesekkel: Mo feltétel nélküli fegyverletétele esetén SEM garantálták a visszacsatolt terek megmaradását vagy Mo szovjet helyett angol megszállását. Tgyalások eredménytelenek, viszont „fölbosszantották a németeket”.
2.3.1. 43júl, memorandum a semleges országokhoz: kármedi commonwealth kell, magy irányítással. A hábba a nagyhatk érdeklelensége miatt sodródott bele Mo azon az oldalon, amelyiken. Erdélynek „vissza kell térnie Mo egységébe”, de min perszonálunió. Atlanti Charta – tagok nem veszik reális lehetőségként számba ezt. à 44re a magy diplomácia már csak a Ro-val szembeni teri nyereségek megőrzését tartotta reálisnak à
3.2. Ro előbb ugrott ki a hábból, övék lett a relatív előny.
3.3. „A magy revíziós külpolt még alapvető kérdésekben is kezdettől fogva kompromisszumokra ítélte szűk mozgástere, ám stratégiai, koncepcionális és taktikai hibái tovább rontották manőverezési lehetőségeit.” (túlzott célok, amelyeket támogatás hiányában sem módosított, de értük olyan eszközöket vetett be, amelyekkel maga sem értett egyet, „mindezzel úgy lépett be aktív szereplőként a hábba, h eszköztelen vt, és több vt a biztos ellensége, mint a bizonytalan szövségese”.)

Nincsenek megjegyzések:

Hiba történt a modul működésében